Afbeelding van Christian Dorn via Pixabay
USA Facts,

Hoeveel Amerikaanse hulp gaat er eigenlijk naar Israël?

President Biden doet zijn beste electorale best om de indruk te geven dat hij bezorgd is over de Palestijnse slachtoffers in Gaza. De naakte cijfers vertellen een ander verhaal, een verhaal dat al teruggaat tot de oprichting van de zionistische staat Israël in 1949. Israël heeft sinds de Tweede Wereldoorlog meer buitenlandse hulp gekregen van de VS dan eender welk ander land.

woensdag 20 maart 2024 12:03
Spread the love

 

In 2022, het recentste jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn, trokken de VS 3,3 miljard dollar hulp uit voor Israël. [1] Zowat 8.8 miljoen dollar werd geïnjecteerd in de Israëlische economie, terwijl 99,7% van de hulp naar het leger ging.

Israël kreeg in 2022 het tweede grootste bedrag aan hulp, na Oekraïne dat 12,4 miljard euro toegeschoven kreeg. Beide landen ontvingen respectievelijk 4,8% en 18,1% van alle in dat jaar toegekende buitenlandse hulp.

Na correctie voor inflatie bedroeg de Amerikaanse hulp aan Israël in totaal 317,9 miljard dollar. Daarmee is het land de grootste ontvanger van Amerikaanse buitenlandse hulp sinds de Tweede Wereldoorlog.

Wat is buitenlandse hulp?

Het United States Agency for International Development (USAID) definieert buitenlandse hulp als “activiteiten, gefinancierd uit fondsen die beschikbaar worden gesteld voor andere landen, internationale organisaties en andere buitenlandse entiteiten” zonder tegenprestatie. Buitenlandse hulp omvat onder andere “fondsen, goederen, diensten en technische bijstand”.

Voor USAID is buitenlandse hulp militair of economisch van aard. Militaire hulp gaat voornamelijk naar het regeringsleger. Economische hulp ondersteunt de economische ontwikkeling en sociopolitieke stabiliteit, maar kan ook niet-militaire ondersteuning van de veiligheid inhouden.  Het merendeel van de Amerikaanse hulp is economisch.

Tussen 1946 en 2022 kende de VS gemiddeld 49,5 miljard euro (na correctie voor inflatie) aan buitenlandse hulp toe aan landen en organisaties over heel de wereld.

Hoeveel militaire hulp geeft de VS aan Israël?

Tussen 1951 en 2022 ontving Israël voor 225,2 miljard dollar (na correctie voor inflatie) militaire hulp van de VS, wat neerkomt op ongeveer 71% van de hulp, afkomstig uit alle bronnen.

Sinds 2000 is 86% van de jaarlijkse hulp van de VS aan Israël opgeslokt door militaire activiteiten. De jaarlijkse financiële toekenningen voor buitenlandse legers zijn volgens de Congressional Research Service goed voor om en bij de 16% van de Israëlische militaire begroting. Alle militaire hulp die Israël nu krijgt, maakt deel uit van het tienjarig Memorandum of Understanding (MOU) ter waarde van 38 biljoen dollar dat het land in 2016 met de VS heeft getekend. Het MOU ondersteunt de update van de Israëlische luchtvloot en het onderhoud van zijn raketafweersysteem. De overeenkomst staat garant voor de jaarlijkse toekenning van 500 miljoen euro aan fondsen voor raketafweer en 3,3 miljard aan andere militaire fondsen, en dit van 2019 tot 2028. Het is de derde overeenkomst in zijn soort, de vorige twee werden afgesloten onder de regering van George W. Bush en Clinton.

Sinds 1999 is de Amerikaanse hulp afkomstig van door beide regeringen ondertekende MOU’s. In tegenstelling tot verdragen zijn MOU’s niet wettelijk bindend en moet de Senaat ze niet ratificeren.

USAID maakt geen gewag van fondsen voor raketafweer vanuit het ministerie van Defensie, waardoor de bijkomende 500 miljoen dollar niet terug te vinden is in de gegevens.

Hoeveel economische hulp geeft de VS aan Israël?

Tussen 1951 en 2022 heeft Israël 92,7 miljard dollar (na correctie voor inflatie) aan economische hulp gekregen van de VS, dat is ongeveer 29% van alle hulp uit alle bronnen.

Jarenlang ondersteunde de economische hulp van de VS de Israëlische economie, maar sinds de snelle expansie van Israëls hoogtechnologische sector in de jaren 1990 is het land volledig geïndustrialiseerd. In de 21e eeuw zien we dan ook een geleidelijke uitfasering van de Amerikaanse economische hulp aan Israël.

Sinds het begin van de jaren 2000 ging de economische hulp aan Israel voornamelijk naar humanitaire bijstand voor de hervestiging van Joodse migranten, technologisch onderzoek en ontwikkeling, hoger onderwijs, gezondheidszorg en andere sectoren.

Sinds 1971 is Israël jaar na jaar een van de vijf belangrijkste ontvangende landen van Amerikaanse hulp (die hulp aan internationale organisaties of organisaties die breed geassocieerd worden met bepaalde regio’s uitsluit). Uitgezonderd zes jaar is Israël sinds 1974 een van de twee belangrijkste ontvangers van hulp geweest.

Buitenlandse VS-hulp aan Israël is deel van bredere financiering in de regio

In 2019, meteen het laatste jaar waarvan we over volledige gegevens beschikken, kregen Afghanistan, Israël, Jordanië, Egypte en Irak de meeste hulp. De VS kende in datzelfde jaar minstens 3,1 miljard dollar buitenlandse hulp toe ter ondersteuning van andere landen in het Midden Oosten.[2]

De CRS[1] rapporteert dat Israëls “kwalitatief militair voordeel” ten opzichte van zijn buurlanden deels in stand gehouden wordt door de Amerikaanse hulpstrategie in het Midden Oosten en Noord-Afrika. Die benadering houdt in dat Israël als eerste toegang tot of meer geavanceerde versies van Amerikaanse defensietechnologie krijgt. Ook compenseert ze de militaire verkoop aan de buurlanden met grotere wapenpakketten of militaire hulp aan Israël. Die strategie is vastgelegd in de Naval Vessel Transfer Act van 2008, die de uitvoer verbiedt van wapens aan niet-Israëlische landen in het Midden Oosten, die Israëls militaire voordeel zouden kunnen aantasten.

Hoe heeft de VS gereageerd op de recente aanvallen tegen Israël?

Op 10 oktober 2023 kondigde president Joe Biden aan dat de VS pal achter Israël staat na de recente aanvallen tegen het land door de terrorististische groepering Hamas op 7 oktober.

De aanvallen en tegenmaatregelen hebben al geleid tot duizenden doden en gewonden aan beide kanten, naast de gijzeling van Israëlische burgers en militair personeel.

Biden heeft het Congres aangespoord om “dringend in actie te schieten en de nationale veiligheidsvereisten van onze kritische partners te financieren”. Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan gaf ook aan dat de VS samenwerkt met de Israëlische regering, onder andere door inlichtingen te delen en militaire voorraden te sturen om de werking van Israëls raketafweersysteem “Iron Dome” (IJzeren koepel) te verzekeren.

Daarnaast heeft de VS vliegdekschepen gestuurd naar de oostelijke Middellandse Zee om zijn militaire aanwezigheid in de regio op te schroeven.[2]

 

How much aid does the US give to Israel? werd vertaald door Marina Mommerency

 

[1] De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale afspraak om gegevens uit te wisselen over bankrekeningen. De CRS moet belastingontduiking en zwartsparen tegengaan. Dat betekent voor banken dat ze moeten vaststellen waar hun klanten belastingplichtig zijn.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!