Foto: Handicap International

13 humanitaire organisaties roepen Europese leiders in Brussel op tot onmiddellijk staakt-het-vuren

Dertien in Gaza opererende humanitaire en mensenrechtenorganisaties roepen de Europese presidenten en ministers op om tijdens de Europese Top actiever aan te sturen tot een staakt-het vuren. Het ten volle aanwenden van diplomatieke invloed is nodig om te pleiten voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het vuren, de vlottere levering van humanitaire hulp en Israël op te roepen een eind aan de bezetting te maken.

vrijdag 15 december 2023 15:48
Spread the love

 

Alle Europese leiders zijn sinds woensdag 13 december in Brussel voor de Europese Top. 13 humanitaire en mensenrechtenorganisaties verzamelden daarom donderdagavond 14 december aan de Wetstraat om de Europese Raad en de lidstaten op te roepen alles in het werk te stellen om tot een onmiddellijk staakt-het-vuren te komen.

‘De willekeurige en voortdurende aanvallen moeten nu stoppen. De gedwongen evacuaties moet nu stoppen. Aanvallen op ziekenhuizen en personeel moeten nu stoppen. En beperkingen op humanitaire hulp en de belegering van Gaza moeten nu stoppen’, luiden de eisen.

“We zijn hier bijeengekomen omdat we de Europese leiders actiever willen oproepen tot een staakt-het-vuren. Het actiever aanwenden van die diplomatieke invloed is nodig om te pleiten voor een duurzaam staakt-het-vuren”, zegt Duarte De Munter, van Handicap International. “Er wordt namelijk een verschrikkelijk bloedbad aangericht. Ook is de humanitaire hulp ter plaatse heel moeilijk of onmogelijk geworden. Wij willen een halt toeroepen aan het toenemend aantal slachtoffers en wij willen hulp kunnen bieden aan de mensen die dat op dit moment nodig hebben.”

Handicap International is een van de organisaties die ter plaatse hulp verlenen. De Munter: “Zo bieden wij onder andere eerstelijns hulp en revalidatie. Maar zonder een humanitaire pauze is het voor ons heel lastig om de mensen te bereiken met deze humanitaire hulp. En deze humanitaire pauze kunnen we enkel verkrijgen via politieke druk. Als organisaties kunnen we ons uiteraard ervoor inspannen en alle benodigdheden voor hulp ter plaatse ter beschikking stellen. Maar zolang de politieke druk er niet is, en we niet makkelijk het land in kunnen, kunnen we niet de hulp bieden die de mensen nodig hebben.”

De humanitaire catastrofe in de Gazastrook neemt ongekende proporties aan. Al meer dan 18.000 mensen hebben het leven verloren. 2,3 miljoen burgers worden bedreigd door militaire operaties, een totale ineenstorting van het gezondheidssysteem, besmet water en de verspreiding van besmettelijke ziekten.

De tijdelijke wapenstilstanden, humanitaire pauzes en de toegestane hulp zijn schokkend ontoereikend. Een duurzaam staakt-het-vuren is de enige manier om een nieuw bloedbad van nog eens duizenden burgers in Gaza te stoppen en de levering van broodnodige humanitaire hulp mogelijk te maken, stellen de 13 humanitaire organisaties.

Sinds enkele weken waarschuwt deze humanitaire gemeenschap dat het respect voor het internationaal humanitair recht (IHR) niet verenigbaar is met de voortzetting van de vijandelijkheden in Gaza. Respect voor het menselijk leven en het IHR moeten volgens hen voorrang krijgen op elk ander politiek belang.

Gezien de omvang van het aantal gedocumenteerde aanvallen op medische voorzieningen en medisch personeel, dringen de aanwezige organisaties er bij de Europese Raad en zijn leden op aan om ook Resolutie 2286 (2016) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te steunen. Deze resolutie waarborgt het respect en bescherming voor alle hulpverleners die werk verrichten van medische aard, hun vervoermiddelen en uitrusting, evenals ziekenhuizen en andere medische voorzieningen tijdens gewapende conflicten. “Hiervoor moet veel meer ondersteuning komen vanuit de Europese leiders”, aldus De Munter.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!