Peter Wouters Beweging.net
Peter Wouters, voorzitter van Beweging.net. Foto: Marc Wallican
Toespraak - Peter Wouters

Rerum Novarum “Het lijkt alsof we vandaag al in verkiezingsmodus zijn, maar er zijn dringendere noden”

Donderdag 18 mei vieren beweging.net en haar partnerorganisaties Rerum Novarum. In zijn speech staat voorzitter Peter Wouters stil bij enkele actuele uitdagingen: “Er is nood aan oplossingen zowel in de politiek als daarbuiten. We moeten steun geven aan iedereen die de handen uit de mouwen steekt en werkt naar een betere samenleving, zowel in de politiek als daarbuiten.”

donderdag 18 mei 2023 11:14
Spread the love

 

Met de campagne ‘We doen er iets aan. Klein initiatief – grote impact’ zette beweging.net het voorbije jaar 52 vrijwilligers in de kijker: 52 verhalen die het voorbeeld zijn van hoe een engagement impact heeft op hun omgeving. Vandaag gaat beweging.net een stap verder onder het motto ‘We doen er ZELF iets aan’. In elke provincie worden daarom enkele projecten en acties in de kijker gezet.

“Want er was nog nooit zoveel nood aan concrete oplossingen, zowel in de politiek maar ook in het verenigings- en bewegingswerk, als vandaag”, aldus Peter Wouters. “We geloven in de kracht van wie de handen uit de mouwen steekt en zo de samenleving een stapje vooruithelpt.

Gezaag en geklaag, commentaar op sociale media, zomaar scherpe analyses de wereld ingooien: het brengt mensen niet dichter bij elkaar en het helpt de maatschappij niet vooruit.”

“Gezaag en geklaag brengt mensen niet dichter bij elkaar en helpt de maatschappij niet vooruit. Er is nood aan concrete oplossingen”

Peter Wouters kijkt ook met een kritische blik naar de politieke partijen. “Ze laten ballonnetjes op en sakkeren op elkaar in plaats van oplossingen uit te werken. Open VLD die, niet door de lonen te laten stijgen maar door uitkeringen te verlagen het verschil tussen werken en niet-werken wil vergroten. En N-VA die af wil van alle participatiestructuren en de inkomsten voor de sociale zekerheid verder wil afbouwen door sociale lasten te verlagen.”

“Regeringspartijen zouden beter samenwerken en goed beleid voeren in plaats van elkaar te bekritiseren. Het lijkt alsof ze nu al in verkiezingsmodus zijn. Maar er zijn vandaag dringendere noden.

Peter Wouters evalueert de beslissingen die de overheid heeft genomen zoals de steunmaatregelen tijdens corona en de aanpak van de oorlog in Oekraïne wel positief. “Het gat in de begroting is daardoor een volgende grote uitdaging. Als de bedrijven en bevolking op een lovenswaardige manier steun mochten ontvangen en onze overheid daardoor verzwakt is, welke steun geven wij dan aan onze overheid om hun huishouden op orde te krijgen?”

“Regeringspartijen zouden beter samenwerken in plaats van elkaar te bekritiseren”

Enkele knelpunten moeten volgens beweging.net aangepakt worden. Enerzijds de creatieve constructies waarbij buitenlandse vakanties, overnemen van energiekosten, salariswagens … als looncomponent worden opgenomen. Hierdoor loopt onze sociale zekerheid enorm veel inkomsten mis. Daarnaast is ook de vervennootschappelijking een probleem, waardoor een normale loonbijdrage wordt ontweken.

“De overheid mag zich in de zoektocht naar middelen niet beperken tot inkomsten uit loon. Er moet dringend werk gemaakt worden van een vermogenskadaster dat alle inkomstenstromen zichtbaar maakt”, aldus Peter Wouters. “We steunen daarom de plannen voor de fiscale hervorming van Minister Van Peteghem.

Voor de eerste keer in meer dan 20 jaar houdt een minister het volledige model tegen het licht, om iedereen een eerlijke bijdrage te laten leveren.” De plannen zijn volgens Peter Wouters goed, en beweging.net wil verder rond de tafel zitten om suggesties te geven over een rechtvaardige fiscaliteit.

“Een toekomstgerichte visie is nodig, zodat het vertrouwen in de politiek kan herstellen”

Tot slot staat de voorzitter van beweging.net ook even stil bij enkele actuele discussies.

“Eerst en vooral is er het groeipakket dat een politiek instrument is geworden waarin sociale partners, die het nochtans bewaakten en uitwerkten, niets meer te zeggen hebben. Volgens Vooruit zou het geld naar het onderwijs of de kinderopvang moeten gaan. N-VA wil boetes geven als ouders steken laten vallen.

Dergelijke uitlatingen geven aan hoezeer partijen denken dat geld een politieke pasmunt is geworden. De argumentatie van partijen is gedreven door wantrouwen in burgers én in tegenspraak met alle onderzoek.

Gelukkig maakte minister Crevits een stevig punt door aan te geven dat kinderen geen ‘staatseigendom’ zijn.” Een lijn die beweging.net ook volgt: de organisatie pleit voor het inzetten van sterk sociaal werk dat mensen begeleidt bij al hun uitdagingen met daarnaast een betrouwbaar systeem van het groeipakket.

Peter Wouters roept, met enkele schandalen van de voorbije weken in het achterhoofd, op tot een gezamenlijke positie van de partijvoorzitters over de loonvorming van volksvertegenwoordigers en de relatie tussen kabinetten, administratie en bedrijven. “Een toekomstgerichte visie is nodig zodat het vertrouwen in de politiek kan herstellen.”

“Partijen worden te veel gedreven in hun beslissingen door hun wantrouwen in burgers. Dat is een probleem”

“Ondertussen zijn duizenden mensen aan het werk in laag betaalde jobs, zoals de medewerkers in de supermarkten. De ontwikkelingen bij Delhaize zijn een signaal van een grotere beweging, waarbij dividenden voor aandeelhouders beschermd worden en lonen van werknemers niet. Beweging.net steunt daarom ACV in hun strijd.”

Peter Wouters sluit af: “Echte oplossingen liggen in het midden, tussen staat en markt, waar mensen solidair zijn met elkaar. Waar mensen de hoofdrol spelen, waar mensen opnieuw de maat der dingen worden”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!