Kinderopvang
Opinie - Jan De Vree

Kinderopvang, er wordt veel geroepen

vrijdag 8 april 2022 12:40
Spread the love

 

Ze roepen er is te weinig geld en iedereen roept er is te weinig geld. Ze roepen 1 kindbegeleider op 9 kinderen dat is veel te veel, en iedereen roept dat is veel te veel.

Zolang de kinderopvang in Vlaanderen bestaat is het altijd al 1 kindbegeleider op 9 kinderen geweest. Voor het decreet kinderopvang was dit ook zo. De Vlaamse overheid subsidieerde met veel geld 1 voltijdse kindbegeleider voor 6,5 plaatsen die door Vlaanderen erkend waren.

Deze kindbegeleider werkte net zoals vandaag 7,5 uur per dag en het kinderdagverblijf was 12 uur open. Dus er waren momenten dat er veel te weinig kindbegeleiders waren en dat de kindbegeleiders veel meer kinderen hadden dan 9.

Niemand reclameerde, ook de zorginspectie klaagde er niet over dat als er ‘s morgensvroeg 18 baby’s waren voor maar 1 kindbegeleider. Geen enkele kindbegeleider vond dit toe blijkbaar erg. Maar, drie uur in de ochtend alleen voor 18 baby’s zorgen die wenen van de honger, verschoond moeten worden en die geen aandacht krijgen, je moet het maar doen in je eentje.

Het was zelfs zo dat de kindbegeleider niet eens aanwezig hoefde te zijn in de gesubsidieerde kinderopvang. Op de loonlijst staan was al genoeg. Afwezigheid door ziekte, vakantie, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, opleiding, verletdagen, werd vaak niet vervangen. Dit mocht van de overheid, dus werd hierop bespaard. Want het vervangen werd toen (en nu nog altijd) niet vergoed.

Hoe deden ze het dan toen?

Zoveel afwezige kindbegeleiders en zoveel kinderen aanwezig? Simpel, het aanbod van de kindplaatsen werd kunstmatig verlaagd door minder kinderen toe te laten. Al in 2009 werd er geschreven dat er meer dan 18.000 kindplaatsen per dag niet werden ingevuld. De plaatsen waren er wel, maar ze waren zogezegd bezet.

Dat kan vandaag niet meer. Sinds het decreet worden de gesubsidieerde kinderdagverblijven ook vergoed op basis van hun bezettingscijfers. Hierdoor worden er geen kindplaatsen onbezet gelaten. Uit studies bleek uit 2008, 2009 en in 2010 dat de minste kinderen met een sociaal tarief in de door het OCMW uitgebate kinderopvang terecht kwamen. En hoe groter de organisatie, hoe sneller men zegde, zelfs met maar 70-80% bezetting dat er geen plaats meer was voor nieuwe kinderen.

Terwijl toen de zelfstandige kinderopvang  door zorginspectie werd gecontroleerd of dat er bij het achtste kind aanwezig er wel twee kindbegeleiders aanwezig waren. Zo Zorginspectie kon zien (op basis van de planning van het personeel en de aanwezigheidslijsten kinderen) dat een kindbegeleider enkele minuten pas later binnenkwam, dan was dat genoeg voor een verwittiging en veel miserie en controle om te na te kijken of er altijd een tweede kindbegeleider aanwezig was.

Hiervoor zijn kinderdagverblijven in het verleden gesloten. Het gebeurde dat de zorginspectie ‘s ochtends in een gesubsidieerde kinderopvang vaststelde dat er maar twee kindbegeleiders aanwezig waren voor 30 kinderen die er al waren, en hiervan niets zeiden en in de namiddag een zelfstandige kinderopvang kwamen controleren of de tweede kindbegeleider wel op tijd was voor het achtste kindje aanwezig.

Toen werd er geroepen door de zelfstandige kinderopvang, maar niemand die iets zei. Want de regel en de kwaliteit was toen ‘anders’.

Pas toen het decreet kinderopvang concreet werd in 2012, zag men hoe groot het verschil was. Zo groot zelfs dat tot nu toe er maar één kindbegeleider op 14 kinderen aanwezig moet zijn tijdens de middaguren als de kinderen slapen.

Dat betekent dat dan, waar 42 kindjes aanwezig zijn er maar 3 kindbegeleiders aanwezig moeten zijn. Als het daar ooit brandt, dan hangen de vlaggenstokken in ons land drie dagen halfstok. Want, die drie mensen kunnen onmogelijk alle aanwezige kinderen evacueren.

De gesubsidieerde kinderdagverblijven slaagden er in 2014 niet in om 1 kindbegeleider op 7 kinderen aanwezig te realiseren. En vanaf toen werd het 1 op 9 kinderen aanwezig. En tussen de middag 1 kindbegeleider op 14 kinderen. Ouders, weet dat uw kinderen niet gered kunnen worden als er dan iets verschrikkelijks gebeurt.

Ongezien

Ze roepen maar. Er wordt geroepen wanneer het misloopt. Wel, het zotte is dat het niet hoeft mis te lopen. Er is geld genoeg om alle kindbegeleiders een gewoon menselijk loon te betalen en er is geld genoeg om één kindbegeleider voor 7 kinderen aanwezig te zetten.

En de kindbegeleiders die nu gestopt zijn, omdat het een heksenjacht wordt en zij niet meer durven te werken, zullen terugkomen om wat ze graag deden opnieuw uit te oefenen.

Vandaag bewijzen honderden kinderdagverblijven, die vroeger zelfstandig waren, dat 1 kindbegeleider op 7 kinderen aanwezig nog altijd kan. Zij willen niet naar die 1 op 9 kinderen gaan. Maar nu met corona kregen zij het zwaar. Want de overheid betaalde plots veel minder en wie problemen kreeg met de RSZ, omdat het geld van Brussel uitbleef, werd gekort op de subsidies. In plaats van driemaandelijks werden ze maandelijks betaald, waardoor het doorschuiven van grote facturen nog moeilijker werd.

Het probleem zit niet bij de kinderopvang, het probleem zit in de regelgever die constant regels verandert, aanpast, knoeit met centen, en de grote spelers in de sector het zo gemakkelijk maakt.

Het probleem zit niet bij de kinderopvang, het probleem zit in de regelgever die constant regels verandert, aanpast, knoeit met centen, en de grote spelers in de sector het zo gemakkelijk maakt, omdat die de centen nodig hebben, niet zo zeer voor de kwaliteit, maar voor de massa die zij zijn. Die groten in de sector roepen niet, die staan in Brussel op het kabinet en bij Opgroeien en in de raden van Bestuur en achterkamertjes om hun deel te krijgen.

Neen, er wordt wel veel geroepen, en iedereen roept mee. Maar ik heb niemand horen roepen dat de nieuwe werknemers in de gezinsopvang drie maanden gratis moeten werken. Zij worden betaald voor 38,5 uren te werken en moeten hier een werkweek van 50 uur mee overbruggen.

Hiervoor krijgen zij slechts 10 extra vakantiedagen. De managers van de grote gezinsopvang vliegen hiervoor niet in de bak en krijgen zelfs centen toebedeeld om dit mogelijk te maken.

Deze nieuwe werknemers krijgen geen anciënniteit en worden allemaal, ongeacht hun opleiding en diploma’s en jaren dienst hetzelfde betaald. Met een brutoloon dat de helft lager is dan wat er gemiddeld in België verdiend wordt. Dit is geen mensenhandel en geen ontduiking van de sociale wetgeving.

Er wordt veel geroepen om te zorgen dat er veel kan verzwegen worden. Het potje stinkt en moet geopend worden en wie hier rijk van wordt moet dit geld teruggeven aan Vlaanderen en haar bevolking, zodat er meer sociale woningen en betere sociale voorzieningen kunnen komen.

Het systeem moet veranderen

De echte cijfers zijn berekend en met kleine ingrepen en een andere kijk op wat kinderopvang is en kan zijn, kan er heel wat geld bespaard worden.

Voor de kinderopvang moet echt geen geld bijkomen. Het systeem moet veranderen zodat de ouders die het nodig hebben en het niet kunnen betalen, gesteund worden en de ouders die het wel kunnen betalen hiervoor niet financieel moeten opdraaien. Ook het kindergeld moet hiervoor niet gebruikt worden.

De echte cijfers zijn berekend en met kleine ingrepen en een andere kijk op wat kinderopvang is en kan zijn, kan er heel wat geld bespaard worden.

Dit is al tientallen keren berekend, maar in Brussel is men hiervoor doof. De cijfers kloppen niet zeggen ze dan, maar ze kloppen wel, want wie als zelfstandige een kinderopvang heeft uitgebaat weet waar het geld naartoe vloeit en hoe het vloeit, maar dat mag niet verteld en geroepen worden, want dat is opruiing en domme praat.

Er wordt veel geroepen, dat is waar, zoveel dat niemand nog weet hoe het juist in elkaar zit. De ene stommiteit na de andere wordt toegedekt met prietpraat. Dat is goedkoop en heeft een goede isolatiewaarde en heeft geen last van de inflatie.

Integendeel, het verbetert met de dag aan k-waarde. Niet de hoeveelheid warmte die door een vierkante meter constructie heen gaat bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin (oude benaming voor de U-waarde), maar de hoeveel centen dat een kwakkel opbrengt en die geslikt wordt door het Vlaams Parlement.

Het is niet het geld dat alles gaat oplossen, het is het systeem en wie het beheert wat moet aangepakt worden.

Als de minister zegt hoeveel miljoen er geïnvesteerd worden, dan zwijgt iedereen. Want dat is veel geld. Maar dat al die miljoenen geen oplossing zijn voor het probleem, dat ontgaat op dat moment ook iedereen.

Het is niet het geld dat alles gaat oplossen, het is het systeem en wie het beheert wat moet aangepakt worden. Want, we zijn zoveel miljoenen verder en het probleem bestaat nog steeds en méér zelfs, de problemen komen nu echt tot uiting. Wat tot dan altijd onder de mat kon geveegd worden, zorgt nu voor pest en cholera in heel Vlaanderen.

Mijn excuses dat ik het zo schrijf, maar ik vrees dat een andere taal niet geloofd en niet begrepen wordt. Zelfs met een onderzoekscommissie zullen de lijken niet uit de kast vallen.

Wanneer men echt wil dat kinderopvang kwalitatief een zekerheid wordt dan moet men beginnen met het begin en dat is om kinderopvang niet als een laag functionerende dienst te zien. Respect voor wie het doet, samen in programma dat nodig is voor ouders die kinderopvang nodig hebben, voor welke reden dan ook.

De grote organisaties van vandaag hebben het aanbod ook niet kunnen bijstellen tot de noden van vandaag.

 

Jan De Vree is adviseur voor zelfstandige kinderopvang, was van 1998 medeverantwoordelijke voor Kinderopvang Babyparking De Bijenkorf, nadien beheerder van de particuliere kinderopvang bij Syntra, en tot 2020 medeverantwoordelijk voor Kinderopvang De Sterretjes.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!