Actie Vluchtelingenwerk Vlaanderen #GeenMensenOpStraat naar aanleiding van het ontoereikende en onmenselijke beleid van Sammy Mahdi om tientallen mensen op straat te laten slapen zonder hen opvang aan te bieden, november 2021. De Belgische Staat en Fedasil werden in januari 2022 veroordeeld voor slechte aanpak van de opvangcrisis. Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Middenveld komt met sterk kader voor tijdelijke bescherming vluchtelingen uit Oekraïne, precedent voor rechtvaardiger migratiebeleid

De Europese Raad beslist op donderdag 3 maart 2022 over de activering van EU-richtlijn betreffende tijdelijke bescherming van mensen op  de vlucht. Als de lidstaten deze richtlijn activeren, is dat een historische gebeurtenis, aangezien de richtlijn nooit eerder werd geactiveerd. Dat is volgens middenveldorganisaties een positieve stap in de richting van een meer rechtvaardig migratiebeleid. De organisaties roepen België en alle EU-lidstaten op om voor de onmiddellijke activering van de richtlijn te stemmen.  

donderdag 3 maart 2022 13:46
Spread the love

Meer dan 874.026 mensen uit Oekraïne op de vlucht sinds Russische invasie

Sinds de Russische invasie in Oekraïne op donderdag 24 februari 2022 zijn volgens de VN meer dan 874.026 mensen uit Oekraïne op de vlucht geslagen naar de buurlanden. Ongeveer 69.600 onder hen vervolgden hun reis vanuit Polen, Hongarije, Moldavië, Slowakije en Roemenië naar andere Europese landen. Ze hopen zo de levens van zichzelf en hun naasten in veiligheid te kunnen brengen.

Tijdelijke Bescherming

Als reactie op de komst van deze mensen op de vlucht aan de oostgrenzen van Europa heeft Frankrijk als voorzitter van de Europese Raad, gesteund door lidstaten zoals België, besloten om de activering van de richtlijn betreffende  tijdelijke bescherming ter stemming voor te leggen tijdens een buitengewone zitting op donderdag 3 maart, vandaag.

Deze  richtlijn voorziet in de onmiddellijke, tijdelijke opvang van mensen die bescherming zoeken in de EU in geval van de plotse aankomst van een zeer hoog aantal mensen op de vlucht.

Er bestaan wel degelijk alternatieven voor een hard Fort Europa-beleid, mits politieke wil.

Belgische organisaties die opkomen voor de rechten van migranten verwelkomen deze beslissing. “Volgens dit middenveld toont dit dat er mits politieke wil wel degelijk alternatieven bestaan voor het harde Fort Europa-beleid van de laatste jaren”, benadrukt 11.11.11-Els Hertogen.

“Intra-Europese solidariteit is een noodzakelijk en doeltreffend instrument in de richting van een beter Europees migratiebeleid. De activering van deze richtlijn kan een veelbelovend precedent scheppen voor de toekomst.”

Kader nodig!

De organisaties verwelkomen het voorstel dat op tafel ligt. Zij bevelen sterk aan om volgende aandachtspunten in  acht te nemen bij de uitrol van het verdere beleid:

  • Voorkom een selectieve behandeling van de toegang tot bescherming. Verschillende berichten bereiken ons van aan de Poolse grens, dat mensen van kleur die Oekraïne ontvluchten de toegang tot de EU wordt  verhinderd. Deze discriminerende screening is in strijd met het internationale recht. Iedereen die het land ontvlucht moet op een veilige manier en op dezelfde basis doorgang krijgen.
  • Voorzie in aangepaste zorg en opvangvoorzieningen aan de specifieke behoeften van elke persoon en zorg ervoor dat gezinnen niet van elkaar worden gescheiden aan de grenzen en, indien nodig, worden herenigd.
  • Zorg ervoor dat de opvang in de lidstaten gepaard gaat met een individuele follow-up van goede kwaliteit wat betreft de toegang tot huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.
  • Zorg ervoor dat de opvang van vluchtelingen niet alleen berust op de actieve solidariteit van de burgers, maar dat ook de overheid verantwoordelijkheid opneemt.

Bovendien wijzen de organisaties op de noodzaak van:

  • Een effectief en solidair relocatiemechanisme op EU-niveau. Dit moet worden geïntegreerd in het nieuwe  Europese pact inzake Migratie en Asiel.
  • Grijp het activeren van deze richtlijn aan als een belangrijk precedent. Indien we hier gebruik van hadden gemaakt in 2015, ten tijde van de oorlog in Syrië en Irak, dan had de EU veel eensgezinder het hoofd kunnen bieden aan de toen erg vergelijkbare uitdagingen.

 

Mits de politieke wil er is, zijn er wel degelijk alternatieven.

 

Dit bericht is afkomstig van de volgende middenveldorganisaties: 11.11.11, ACV-CVS, Amnesty International-België, Caritas International, Ciré, CNCD-11.11.11, Jesuit Refugee Service (JRS Belgium), La Ligue des droits humain, MOC, Netwerk tegen Armoede, Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!