Banner: International Federation of Journalists
Open brief -

Assange mag worden uitgeleverd aan de VS, mainstream journalisten aller landen, schaam u

Het Britse Hooggerechtshof heeft het vonnis in eerste aanleg tegen Julian Assange verworpen. Hij mag wél worden uitgeleverd aan de VS. Collaborerende passiviteit, stilzwijgen en desinformatie van de publieke opinie door de mainstream media heeft dit vonnis mogelijk gemaakt. Zijn strijd is echter nog niet voorbij. Zijn jullie alsnog bereid je voor de overleving van de onderzoeksjournalistiek in te zetten en voor zijn vrijlating te pleiten?

vrijdag 10 december 2021 20:45
Spread the love

 

Beste journalisten,

De teerling is geworpen. Julian Assange mag worden uitgeleverd aan de VS. Zijn zaak gaat nu terug naar de eerste rechtbank die zonder de minste twijfel dit vonnis zal bevestigen. In de VS wacht hem een levenslange gevangenisstraf in verschrikkelijke omstandigheden.

Alleen druk van de publieke opinie kan hem nog redden. Die kan echter alleen in actie schieten als ze door u wordt geïnformeerd over de ware aard van zijn proces en wat zijn zaak betekent voor de vrije onderzoeksjournalistiek.

Het Britse gerecht heeft het principe erkend dat de VS als enige land ter wereld een niet-VS-burger kan gevangen nemen in een ander land, op basis van een VS-wet, voor feiten die niet werden gepleegd op het grondgebied van de VS.

Elke journalist die vanaf nu nog overweegt misdaden van de VS en hun bondgenoten te openbaren is hierbij verwittigd. Voor een deel is die afdreiging reeds bewaarheid door de bijna 11 jaar die Julian Assange tot nu al van zijn vrijheid werd beroofd.

Zonder de minste twijfel heeft het Britse gerecht de overweging gemaakt dat deze vonnissen ooit na jarenlange procedures zullen worden vernietigd. Ondertussen zal hun echte doelstelling echter reeds bereikt zijn. Assange zal dan reeds jaren in een maximum security gevangenis in de VS wegrotten, waar de VS hem nooit meer zullen laten gaan, ook niet als de hoogste rechtbanken in Straatsburg zijn gevangenschap veroordelen.

Jullie hebben aan deze afloop meegewerkt door vanaf het begin de leugens over zijn zaak in Zweden te reproduceren zonder zelf na te gaan wat er van aan was. Wij gaan die leugens hier niet opnieuw opsommen. Een aantal van jullie heeft bovendien zijn stelling dat hij uitlevering aan de VS vreesde jarenlang weggelachen.

Het is echter nog niet te laat. U kan nog veel doen. Het eerste wat u kan doen is eindelijk zelf heel zijn zaak uitpluizen, van 2010 tot nu, en zélf conclusies te trekken in plaats van copy-paste-gewijs de beweringen van de regeringen in de VS, Groot-Brittannië, Zweden en Australië te reproduceren.

Wat u vervolgens kan doen is het publiek inlichten waarom deze zaak een immens gevaar is voor de vrije journalistiek waar ook ter wereld. Onderzoeksjournalistiek – in feite de enige échte journalistiek – en vrije informatieverstrekking zijn in levensgevaar.

De Britse gerechtelijke procedures kunnen nog jaren aanslepen. Dit geeft u de tijd om u te informeren en over Julian Assange te publiceren. Weigert u dat te doen, dan stemt u de facto in met de afschaffing van vrije journalistiek.

Het zou kunnen dat u het met deze gang van zaken eens bent. Dat is uw vrijheid. Noem uzelf dan wel geen journalist meer maar copywriter.

Het zou kunnen dat u het wel eens bent met deze oproep. Laat u niet kennen. Reeds duizenden andere journalisten hebben de stap gezet en scharen zich solidair achter hun collega.

De tijd om te beslissen wat u gaat doen is wel nu.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!