Foto: Alisdare Hickson, Flickr / CC BY-SA 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Open brief - AVBB, VVJ/AJP

Belgische Journalistenverenigingen eisen stopzetting agressie Israël tegen media in Gaza

De Belgische verenigingen van journalisten AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België), VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten) en AJP (Association des Journalistes Professionnels) eisen in een Open Brief een krachtige reactie van de Belgische en regionale regeringen op de agressie van Israël tegen media en journalisten in Gaza.

woensdag 19 mei 2021 11:22
Spread the love

 

Geachte heer Eerste minister,

Sinds enkele dagen maakt de Israëlische overheid zich schuldig aan ongeziene brutale aanvallen op nieuwsmedia en journalisten in de Palestijnse gebieden. Het kader daarvoor is het voortwoekerende Israëlisch-Palestijnse conflict, dat sinds enkele weken weer in alle hevigheid opflakkert. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) roept zowel de federale Belgische regering als de deelstaatregeringen op om verregaande maatregelen te treffen tegen Israël voor deze flagrante schendingen van de persvrijheid.

Op 11 en 12 mei bestookten Israëlische legervliegtuigen twee gebouwen in Gaza-stad, die samen veertien internationale en plaatselijke nieuwsmedia huisvesten. Onder hen de krant Palestine Daily News en de panarabische zender Al-Araby. Het ging om een doelgerichte operatie: de Israëlische autoriteiten waren zich perfect bewust van de aanwezigheid van zoveel redacties ter plaatse. Dat enkele nieuwsmedia met de Palestijnse verzetsbeweging Hamas zijn gelieerd, verantwoordt geenszins deze blinde, nietsontziende vernietigingsoperatie.

Op 15 mei vernietigden Israëlische raketten opnieuw een pand waarin enkele nieuwsmedia waren gevestigd. Deze keer waren het Amerikaanse persagentschap AP en de Qatarese nieuwszender Al-Jazeera aan de beurt. En opnieuw verwees Israël naar de aanwezigheid van Hamas-diensten in het gebouw, ook al verklaarde AP meteen daarvoor geen enkele aanwijzing te hebben. De journalisten van AP kregen amper tien minuten de tijd om het gebouw te verlaten en ontsnapten slechts ternauwernood aan de raketinslagen.

Deze aanslagen treffen de betrokken 23 nieuwsmedia en journalisten extreem hard. Maar tevens gaat het om een fundamentele aanval op de persvrijheid en het recht op informatie: betrouwbaar nieuws uit de regio zal immers nauwelijks of niet nog doorstromen naar de lokale bevolking en het mondiale publiek.

Bovendien meldt onze zusterorganisatie Palestinian Journalists Syndicate de arrestatie van tientallen Palestijnse journalisten in het land. Sommigen ondergingen daarbij ook fysiek geweld.

Intussen is Israël voor buitenlandse journalisten verre van toegankelijk. Alle grensovergangen zijn dicht, en als het dan toch lukt om het land binnen te mogen, is volledige vaccinatie of quarantaine verplicht.

Met aandrang herinneren we aan Resolutie 1738 van de VN-Veiligheidsraad, die Staten verplicht om in conflictsituaties journalisten en ondersteunende mediawerkers te beschermen – wat het tegendeel is van wat hier gebeurt.

Samen met onze Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) en andere persvrijheidorganisaties, verzoeken we de Belgische en deelstaatregeringen dan ook om snel en fors te reageren op deze ongeziene aanvallen op nieuwsmedia, journalisten en de persvrijheid.

Dat kan via initiatieven of steunbetuigingen op VN-niveau (de VN-Veiligheidsraad en het VN-Strafhof), maar moet ook eigen bilaterale diplomatieke démarches inhouden.

Concreet dringen we aan op:

  1. de onmiddellijke stopzetting van de Israëlische agressie tegen (onder meer) nieuwsmedia en journalisten;
  2. de onmiddellijke en volledige schadeloosstelling door Israël van alle getroffen nieuwsmedia en journalisten;
  3. kwalificering van (onder meer) deze aanvallen op nieuwsmedia als ‘oorlogsmisdaden’ en verzoek aan het Internationaal Strafhof om deze als zodanig te berechten;
  4. onmiddellijke invoering van een vlot toelatingsregime voor journalisten van buiten Israël en maximale bewegingsvrijheid voor hen.

Disclaimer: met dit statement wil de AVBB zich geenszins mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. De Israëlische aanslag op de persvrijheid en het recht op informatie is evenwel dermate groot dat wegkijken geen optie is.

Namens AVBB – VVJ/AJP:

Kris Van Haver (co-voorzitter)
Gérard Gaudin (co-président)
Martine Simonis (secrétaire générale)
Pol Deltour (algemeen secretaris)

AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België)
VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten)
AJP (Association des Journalistes Professionnels)

Zennestraat 21 – 1000 Brussel
www.journalist.be
info@journalist.be

Deze Open Brief werd overgenomen van de website van de VVJ.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!