Herman De Croo. Bron: Vlaams Parlement, Flickr / CC BY-NC 2.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Open brief -

Open brief: Schandalige opmerkingen van Herman De Croo en Etienne Davignon over kolonisatie en Afrikaanse diaspora

Op maandag 15 februari 2021 organiseerde het Belgisch referentiecentrum voor expertise over Centraal-Afrika (CREAC) een online openbare rondetafelconferentie. Herman De Croo, voorzitter van CREAC en minister van Staat, Etienne Davignon, voorzitter van de culturele instelling BOZAR en directeurs van talrijke multinationals legden er onaanvaardbare verklaringen af waarin de kolonisatie werd gesteund en de Afrikaanse diaspora werd geminacht.

vrijdag 5 maart 2021 16:39
Spread the love

 

“Deze diaspora is niet wat we zouden willen.” – H. De Croo

“Er zijn echt domme hufters bij.” – E. Davignon

E. Davignon was door H. De Croo uitgenodigd om het partnerschap tussen Afrika en de Europese Unie te bespreken. E. Davignon zelf gaf zijn toespraak de titel “Het onontbeerlijke partnerschap Afrika-Europese Unie, nieuwe uitdagingen, nieuwe methodologie”. Hoewel het onderwerp niet over het verleden ging, prees E. Davignon vanaf het begin van zijn uiteenzetting opnieuw de kolonisatie omdat die “… goede elementen, nuttige elementen” bevatte.

Noch de moderator van de rondetafel, noch Herman de Croo, de voorzitter van CREAC, kwamen tussen om in te gaan tegen zijn opmerkingen. Wanneer hij over Afrika spreekt, lijkt E. Davignon geobsedeerd te zijn, een ziekelijke behoefte te hebben, om te zeggen dat de kolonisatie ook haar goede kanten had. In de RTBF uitzending van december 2017 (1) sprak hij zelfs over “een werk dat nog niet af is”.

Wordt Davignon achtervolgd door zijn spoken uit het verleden, door zijn rol in Lumumba’s dood? E. Davignon wordt immers al bijna 10 jaar aangeklaagd in verband met de moord op Lumumba en de historische feiten tonen aan dat zijn rol erin bestond zich te verzetten tegen diegenen die de echte onafhankelijkheid van Congo wensten.

Met andere woorden, E. Davignon was de man op het Belgische kabinet van Buitenlandse Zaken die ervoor zorgde dat België de controle over Congo behield na de onafhankelijkheid op 30 juni 1960.

Na de ontdekking in de archieven in Londen van de telex en de brieven die uitgewisseld werden tussen James Murray, de Britse ambassadeur in Bujumbura, en het ministerie van Buitenlandse Zaken, beseft men dat België, met inbegrip van E. Davignon, waarschijnlijk een nog niet opgehelderde rol heeft gespeeld in de moord op Prins Louis Rwagasore van Burundi (door de kolonisator beschouwd als “de Burundese Lumumba”).

De huidige minister van Staat Herman De Croo gebruikt subtiliteiten als het gaat om de kolonisatie. We zien hoe hij tijdens deze rondetafelconferentie de weg effent voor E. Davignon, hem steunt in zijn opmerkingen en dit criminele uitbuitingssysteem ten overstaan van een bepaald publiek ook verdedigt (2).

Zo zegt H. De Croo op een conferentie van Mémoire du Congo, een vereniging ter verdediging van de Belgische kolonisatie in oktober 2017: “Ik zal te maken krijgen met dames en heren die veel tijd en energie hebben gestoken in liefdadigheidswerk, menselijkheid.”

Zoals de denktanks die in het verleden de Belgische koloniale onderneming steunden, reikt CREAC expertise aan over de Centraal-Afrikaanse regio om het buitenlands beleid van België ten aanzien van zijn vroegere kolonies te sturen. In de context van de parlementaire commissie over het koloniale verleden zou het relevant zijn vraagtekens te plaatsen bij het soort neokoloniale continuïteit die CREAC ondersteunt.

Naast de steun voor de kolonisatie tijdens deze rondetafel maakten beide mannen verontrustende en vreselijk schokkende opmerkingen. Alors qu’E. Davignon werd ondervraagd over de klacht die tegen hem was ingediend in verband met de moord op Lumumba. Na afloop van de presentatie wisselden H. De Croo en hij de volgende woorden uit (opmerkingen tussen de twee mannen waarbij ze niet merkten dat de microfoons bleven aan staan).

H. De Croo tegen E. Davignon: “Bedankt. Je bent een rationeel man, met je duidelijkheid en je focus op de essentiële zaken. Deze diaspora is niet wat we zouden willen.”

E. Davignon tegen H. De Croo: “Er zitten echt domme hufters bij.”

 

Laten we nota nemen van deze schandalige verklaringen:

“Deze diaspora is niet wat we willen” gevolgd door “er zitten echt hufters bij”.

Men herkent in deze uitspraken een bijna natuurlijke gewoonte van deze mannen om de diaspora vrijelijk te verachten, om de kolonisatie onbekommerd te verdedigen. De twee mannen konden er zelfs om lachen.

De discussie werd voortgezet. H. De Croo bedankte E. Davignon nogmaals en zei: “Je bent een invloedrijke man. Ik heb een afspraak met de voorzitter van de KBC, waar de rekeningen van de Stichting Virunga zijn ondergebracht, ik hou je op de hoogte Stevie.” (Stevie is de bijnaam van Davignon.)

Ter verduidelijking, de ondergrond van het Virungapark in Oost-Congo bevat olie. Sinds de ontdekking van deze olie worden de bewakers aangevallen en sommigen werden zelfs gedood.

De Stichting Virunga zegt zich in te zetten voor de bescherming van de natuur en de flora van het park. Maar als je bedenkt dat de voorzitter van het bestuur van de Stichting Virunga, Jan Bonde Nielsen, (3) een superrijke Deense zakenman en oliemagnaat is, dan hebben we redenen om daaraan te twijfelen.

In het licht van deze gebeurtenis, die getuigt van minachting en gebrek aan respect voor de menselijke persoon, verklaren wij nogmaals:

Wij kunnen niet aanvaarden dat de kolonisatie ongestraft wordt verdedigd, zonder woorden en daden die haar verheerlijken te moeten goedmaken. Kolonisatie is een misdadig systeem dat miljoenen doden heeft veroorzaakt.

Wij kunnen evenmin aanvaarden dat de Afrikaanse diaspora in België straffeloos wordt beledigd. Het is bovendien een schande dat dergelijke opmerkingen worden gemaakt door mannen die het huidige partnerschap tussen Afrika en Europa bespreken met een publiek dat een deel van de Afrikaanse diaspora omvat.

Wij zijn van oordeel dat geheime ontmoetingen zoals die met de voorzitter van KBC over de Stichting Virunga, door politici en zakenlieden zoals H. De Croo en E. Davignon, ernstige inbreuken vormen op een beleid dat zo transparant mogelijk moet zijn.

Daarom vragen wij dat Herman De Croo en E. Davignon publiekelijk hun verontschuldigingen aanbieden. Zoals de campagne Decolonize Bozar eist, vragen we het ontslag van E. Davignon aan het hoofd van de raad van bestuur van Bozar en we eisen verontschuldigingen voor zijn benoeming. Tevens verzoeken wij de intrekking van de eretitel van minister van Staat van Herman De Croo.

Wij behouden ons het recht voor om verdere stappen te ondernemen bij instellingen die zich met rassendiscriminatie bezighouden.

 

Ondertekenende organisaties

1.Bakushinta 2. Collectif Présences Noires 3. Intal Globalize Solidarity 4. Collectif d’Associations des diasporas congolaises, burundaises et rwandaises de Belgique (CaCoBuRwa) 5. Sous L’arbre à Palabre 6. Collectif Mémoire Coloniale et de Luttes contre les Discriminations 7. Change asbl 8. Afrique autrement 9. Bruxelles Panthères 10. Quinoa 11. Avocats Sans Frontières 12. Mozayika Asbl 13. United Color of Belgium 14. Collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice 15. Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD) 16. Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie ((MRAX).

Ondertekenende personen

1. Véronique Clette-Gakuba (Collectif Présences Noires, onderzoekster, sociologie, ULB)

2. Georgine Dibua (coördinator Bakushinta, lid van CaCoBuRwa)

3. Isabelle Minnon (Intal Globalize Solidarity)

4. Brenda Odimba (Intal Congo)

5. François Makanga (acteur)

6. Libérat Ntibashirakandi (coördinator van het Burundese Collectief tegen Kolonisatie)

7. Juliette Nijimbere (gedelegeerd bestuurder van IBIREZI VY’UBURUNDI vzw, lid van CaCoBuRwa)

8. Monique Mbeka Phoba (cineaste, Rumbacom, lid van CaCoBuRwa)

9. Grace Luhuna, International Congo House Aline Bosuma (Belgik MoJaikasbl, lid van CaCoBuRwa)

10. Gaspard Kirombo (coördinator van het Burundese collectief tegen Kolonisatie)

11. Paula Polanco (voorzitter van Intal Globalize Solidarity)

12. Nicole Grégoire (antropologe)

13. Anas Amara (vrijgestelde JOC Brussel)

14. Nordine Saïdi (activist dekolonisatie en lid van Bruxelles Panthères)

15. Raphaëlle Bruneau (actrice)

16. Ludo De Witte (auteur)

17. Lucas Catherine (auteur)

18. Yves Kodjo Lodonou (activist dekolonisatie en vakbondsafgevaardigde)

19. Hugues Lausberg Masikini (lid van Intal Congo en CaCoBuRwa)

20. Olivier Dossou (Pan-Afrikaanse Raad)

21. Bernadette Van Zuylen (coördinatrice Wereld van de website Pour)

22. David Jamar (hoogleraar sociologie, UMONS)

23. Leslie Lukamba (activist dekolonisatie)

24. Tony Busselen (auteur)

25. Maximilien Atangana (bibliothecaris, animator permanente educatie)

26. Mouhad Rhegif (woordvoerder Brussels Panthers)

27. Martin Vander Elst (onderzoeker antropoloog, UCL)

28. Pierre Gillis (erehoogleraar UMONS)

29.Robert Plasman (hoogleraar ULB)

30. Mateo Alaluf (doctor in de sociologie, hoogleraar aan de ULB)

31. Kinzola Masa (ambtenaar / Liberation minded activist)

32. Leslie Kaberenge

33. Primrose Ntumba (parlementair medewerkster)

34. Lucette Riyami (lid van Intal Congo)

35. Georges Nzongola-Ntalaja (hoogleraar Afrikaanse en wereldstudies Departement Afrikaanse, Afro-Amerikaanse en diasporastudies Universiteit van Noord-Carolina in Chapel Hill)

36. Salome Ysebaert

37. Cyril Iskada Wintjens (student journalist),

38. Paulette Jacobs 39. Nicholas Lewis (auteur)

40. Margot Lammers

41. Christian Lukenge (anti-imperialistisch en activist dekolonisatie, lid van Cacoburwa)

42. Christian Savestre

43. Sabrina Ouder

44. Hellem Bodaya (FIDA vzw)

45. Elsa Roland (onderwijsonderzoeker, ULB)

46. Milady Renoir (Dichteres, solidair met de strijd van de sans-papiers)

47. Pierre-Jérémie Piolat (doctor politieke en sociale wetenschappen, antropoloog LAAP, UCL)

48. Benedikte Zitouni (hoogleraar/ socioloog, Université Saint-Louis Bruxelles)

49. Guillermo Kozlowski

50. David Marolito Vanden Hauwe (componist – musicus)

51. Camille Weale (Dalva Music)

52. Pierre Marage (professor emeritus, voormalig decaan van de Faculteit Wetenschappen ULB)

53. Henry Debrandt (gepensioneerd leraar en hoogleraar moraal)

54. Khadija Senhadji (dekolonialistische militant)

55. Mukendy Munda (verpleegster)

56. Muepu Muamba

57. Isabelle Stengers (filosofe)

58. Pitcho Womba Konga (artiest/coach/artistiek directeur Skinfam’arts Production, Congolisation Festival)

59. David Cammaerts (wetenschapper, zelfstandige)

60. Yannic Heremans (gids in het AfrikaMuseum)

61. Gisèle Mandeila (gemeenteraadslid)

62. Daan Broos (fotograaf)

63. Petya Obolensky (lid van het Brussels Parlement)

64. Jean Pestieau (professor emeritus UCL)

65. Jean Paul Foki (sociaal-culturele begeleider)

66. Cécile RUGIRA (adjunct-regionale verantwoordelijke Vie féminine)

67. Jeanne-Marie Rugira (Hoogleraar aan het departement psychosociologie en maatschappelijk werk van de Université du Québec in Rimouski)

68. Esther Kouablan (antiracistische activiste, directrice van MRAX).

69. Christine Aventin (auteur).

70. Arnaud Lismond-Mertes (Collectif solidarité contre l’exclusion asbl)

71. Demba Moussa Dembele (econoom, lid van het Afrikaans Sociaal Forum).

72. Aminata Dramane Traoré (auteur en voormalig minister van cultuur en toerisme van Mali, voorzitster van het Forum voor een ander Mali)

 

Foto: Vlaams Parlement, Flickr / CC BY-NC 2.0

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!