Twee vrouwen van het Rode Kruis in een Afrikaans land wassen hun handen.
Bron: Rode Kruis
Rode Kruis-Vlaanderen,

Rode Kruis-Vlaanderen bereidt zich voor op grote corona-uitbraak in Afrika

Rode Kruis-Vlaanderen zet alles op alles om een uitbraak en verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika te voorkomen. Om de dreigende humanitaire ramp op het Afrikaanse continent af te wenden, maakt de organisatie onmiddellijk 300.000 euro vrij uit haar noodhulpfonds maar roept ze ook op tot financiële steun. De focus ligt in deze fase op het informeren van burgers over het gevaar van het virus en hoe men verdere verspreiding ervan kan inperken.

donderdag 2 april 2020 13:06
Spread the love

 

Hoewel de pandemie er momenteel nog niet de proporties van Azië, Europa en Nood-Amerika aanneemt, zijn de snel stijgende cijfers in Afrika verontrustend. Op 30 maart 2020 telde Afrika 3.217 bevestigde COVID-19 gevallen verspreid over 39 landen. 5 dagen eerder was er nog maar sprake van 1.371 patiënten. De gebeurtenissen in Italië, Spanje en België leren ons dat zelfs landen met een performante gezondheidssector extreem onder druk komen te staan door COVID-19.

Catastrofe dreigt voor Afrika

In Afrika, waar de beschikbaarheid van medisch materiaal en geschoold medisch personeel beperkt is en miljoenen mensen géén toegang hebben tot gezondheidszorg, dreigt een nog grotere catastrofe. De levensomstandigheden in de meeste Afrikaanse landen laten niet toe om de hygiëne- en afstandsrichtlijnen – die wij hier al enkele weken respecteren – na te leven. Afstand houden in sloppenwijken met een hoge bevolkingsdichtheid en je handen wassen zonder stromend water in de buurt, is niet evident.

Het virus heeft bovendien niet enkel directe gevolgen voor mensen die erdoor getroffen worden; een uitbraak kan ook leiden tot minder aandacht voor andere dodelijke ziekten zoals malaria, cholera en HIV. Er is ook risico op een hoger sterftecijfer onder moeders en jonge kinderen door een terugval in kraamzorg en vaccinaties.

Economische gevolgen van quarantaine: honger en onrust

In Zuid-Afrika zijn sinds vorige week 57 miljoen mensen in lockdown en andere Afrikaanse landen zullen snel volgen met quarantaine maatregelen. Deze maatregelen hebben mogelijks dramatische gevolgen omdat een belangrijk deel van de Afrikaanse bevolking afhankelijk is van een dagloon en niet kan terugvallen op sociale zekerheid. Als zij omwille van ziekte of quarantainemaatregelen niet kunnen gaan werken, hebben ze die dag geen inkomen en kunnen ze geen levensmiddelen kopen. Bovendien zijn veel Afrikaanse gezinnen voor hun voedsel afhankelijk van wat lokaal geproduceerd wordt. Als mensen door ziekte of quarantaine hun akkers niet meer kunnen bewerken, dreigt een voedseltekort, wat op zijn beurt interne onrust en mogelijk verhoogde onveiligheid met zich meebrengt.

Sensibiliseren, verspreiding inperken en opvangen van de economische gevolgen: zo helpt Rode Kruis-Vlaanderen

Omdat het Rode Kruis bestaat uit een sterk lokaal vertakt netwerk van vrijwilligers kent het de meest kwetsbare gemeenschappen en kan de organisatie snelle en efficiënte hulpverlening opzetten. De 300.000 euro steun uit het noodhulpfonds gaat in de eerste plaats naar de mensen en gemeenschappen die die hulp het meest nodig hebben.

Tijdens de fase waarin het continent zich vandaag bevindt, nl. de verspreiding van het coronavirus proberen voorkomen, zet Rode Kruis-Vlaanderen volop in op het informeren van de bevolking over het virus en het belang van het naleven van de social distancing- en hygiënemaatregelen. Daarnaast wordt onder andere zeep uitgedeeld.

Van zodra op het Afrikaanse continent een grootschalige uitbraak van COVID-19 dreigt en meer uitgebreide quarantaine of lockdown maatregelen getroffen worden, zal het Rode Kruis zijn activiteiten uitbreiden. Vanaf dan is het noodzakelijk om de zware economische gevolgen te verlichten en levensmiddelen of cash te verdelen zodat gezinnen minimaal kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Zowel de directe als de indirecte gevolgen van een uitbraak op het Afrikaanse continent, zullen een ongeziene humanitaire ramp veroorzaken bij een bevolking die nu reeds tot de kwetsbaarste ter wereld behoort. Het noodhulpfonds van het Rode Kruis maakt het mogelijk om nù al maatregelen te nemen, om een humanitaire ramp zoveel mogelijk tegen te gaan.

Doe een gift

Rode Kruis-Vlaanderen beschikt over een uniek noodhulpfonds dat onmiddellijk ingezet kan worden wanneer er een ramp uitbreekt. Uit dit fonds maken we vandaag 300.000 euro vrij voor de strijd tegen het coronavirus in Afrika.

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming vandaag om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben. Met 20 euro kunnen we 20 families zeep en emmers geven, zodat handen kunnen gewassen worden, met 50 euro kunnen we nog meer inzetten op het belang van social distancing in dorpen en wijken via radio of online campagnes, of door vrijwilligers op pad te sturen. Met 100 euro kunnen mensen wiens inkomen volledig wegvalt doordat ze in quarantaine zitten, een cash bedrag geven waarmee ze de hoogstnoodzakelijke levensmiddelen kunnen aankopen.

 

Wil je het Rode Kruis steunen, dan kan dat hier.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!