Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu -

Financiële sector moet zich beter voorbereiden op klimaatverandering

De fysieke effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreem weer, kunnen een grote invloed hebben op de financiële sector. Een Nederlands-Noors rapport laat zien wat investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s tijdig te kunnen inschatten. En die informatie is hard nodig, zeggen de auteurs.

maandag 8 april 2019 10:30
Spread the love

De financiële impact van de effecten van klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. Overstromingen veroorzaken schade aan gebouwen en verstoren productieketens, terwijl extreme droogte de landbouwproductie bedreigt. The Economist schreef recent nog dat onvoldoende bedrijven voorbereid zijn op de effecten van klimaatverandering.

Klimaat beter begrijpen

Volgens Karianne de Bruin van Wageningen Environmental Research, de hoofdauteur van het rapport, zijn investeerders zich steeds bewuster van de mogelijke financiële impact, maar hebben ze vaak geen toegang tot de informatie die nodig is om zich hier op voor te bereiden.

“Met dit rapport laten we zien welke informatie investeerders nodig hebben om klimaatrisico’s beter te kunnen begrijpen, de blootstelling aan fysieke effecten te kunnen meten en een passende strategie te kunnen voorbereiden en implementeren.”

Aandachtspunten voor bedrijven

De onderzoekers benoemen drie aandachtspunten voor de financiële sector, met name investeerders zoals pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars en banken. Eerst en vooral moeten investeerders het bewustzijn vergroten door interne trainingen te organiseren die gericht zijn op het herkennen van de klimaatrisico’s, ze zouden betere instrumenten moeten ontwikkelen om een inschatting te kunnen maken op de effecten en de financiële implicaties van het veranderende klimaat en meer adviserend en informerend te werk gaan door bedrijven te attenderen op de klimaatrisico’s.

De auteurs van het rapport zijn verbonden aan het Noorse centrum Cicero Climate Finance en het Green Climate Solutions-programma van universiteit Wageningen. Zij reiken groene oplossingen aan voor klimaatuitdagingen, zoals klimaatinformatiediensten, klimaatslimme landbouw en klimaatbestendige steden, klimaatadaptatie, -mitigatie en de transitie naar duurzame energiebronnen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!