Open brief -

“Tegen de criminalisering van antizionisme in Frankrijk”

400 Franse intellectuelen hebben in de krant Libération een open brief aan president Macron gericht, als protest tegen zijn voornemen antizionisme te criminaliseren door het gelijk te schakelen met antisemitisme. "Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden."

dinsdag 5 maart 2019 20:06
Spread the love

Mijnheer de President,

U heeft recent verklaard de intentie te hebben om het antizionisme te criminaliseren. U heeft deze verklaring afgelegd nadat U ze had besproken met Benjamin Netanyahu, net voor u zich naar het diner van de CRIF begaf (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France  – Representatieve Raad van de Joodse Instellingen in Frankrijk).

Mijnheer de President,

U bent vast niet onwetend over het feit dat de Grondwet van de Republiek in zijn artikel 4 stelt: “De Wet garandeert de pluralistische uitdrukking van opinies”. Wel, antizionisme is een opinie, een gedachtestroming die onder de Europese Joden is ontstaan op het ogenblik, dat het Joodse nationalisme begon op te komen. Zij verzet zich tegen de zionistische ideologie die pleitte (en nog steeds pleit) voor de vestiging van de Joden van de wereld in Palestina, het huidige Israël.

Het centrale argument van het antizionisme was (en is nog steeds) dat Palestina nooit een leeg land zonder inwoners is geweest, dat door een ‘volk zonder land’ vrij zou kunnen gekoloniseerd worden, als vervulling van de goddelijke belofte die er (aan dit volk) zou gegeven zijn. Het was daarentegen een land bewoond door zeer reële inwoners voor wie het zionisme vrij snel synoniem zou worden voor exodus, beroving en ontkenning van hun rechten. De antizionisten waren, en zijn nog steeds, antikolonialisten. Hen verbieden zich uit te drukken, met als voorwendsel het feit dat racisten zich van deze benaming bedienen om hun antisemitisme te camoufleren, is absurd.

Mijnheer de President,

Wij staan er op dat de Joodse Fransen in Frankrijk kunnen blijven, dat ze zich daar veilig voelen en dat hun vrijheid van mening en gedachte er wordt gerespecteerd in al hun diversiteit. De schande van antisemitische daden die zich vermenigvuldigen laat het trauma herleven en de angst voor het ongehoorde geweld die hun ouders hebben moeten lijden onder het huk van een Franse staat en een Franse maatschappij die ruim heeft gecollaboreerd met hun beulen. Wij verwachten daarom van u dat u aanzienlijke opvoedingsmiddelen toewijst en dat de auteurs van deze misdaden streng gestraft worden. Wij willen echter geenszins dat U de Joden van Frankrijk en hun herinneringen uitlevert aan Israëlisch extreem-rechts, zoals U overduidelijk doet door uw verbondenheid te etaleren met de sinistere Bibi (Netanyahu) en zijn Franse vrienden.

Daarom laten wij U weten dat wij antizionisten zijn, en dat sommige van onze beste vrienden zich zo noemen. Wij betonen ons respect en bewondering voor deze militanten van de mensenrechten en het internationaal recht, die in Frankrijk, in Israël en bovenal in de wereld, dapper strijden en de onverdraaglijke repressie aanklagen, die de meest losgeslagen zionisten aan de Palestijnen opleggen. Heel wat van deze militanten noemen zich antizionisten omdat het zionisme heeft aangetoond dat, wanneer de koloniserende logica tot zijn extreem wordt doorgedrukt zoals nu het geval is, dit niet goed is voor de Joden van de wereld, niet voor de Israëli’s, niet voor de Palestijnen.

Mijnheer de President,

Wij zijn Franse burgers met respect voor de wetten van de Republiek, maar als U een wet laat goedkeuren tegen het antizionisme, of als U officieel een verkeerde definitie van antizionisme zou goedkeuren, die zou mogelijk maken dat er wettelijke actie tegen ondernomen zou worden, weet dan dat wij deze deze onbillijke wet zullen overtreden door onze voorstellen, onze geschriften, onze kunstwerken en door onze acties van solidariteit.

Als U van plan bent ons te vervolgen, om ons het zwijgen op te leggen, of zelfs om ons in de (gevangenis van de) Bastille te gooien, wel, dan weet U ons te vinden.

Ondertekenaars: Gilbert Achcar, universitaire / Gil Anidjar, professeur / Ariella Azoulay, universitaire / Taysir Batniji, artiste / Sophie Bessis, historienne/ Jean-Jacques Birgé, compositeur / Simone Bitton, cinéaste / Laurent Bloch, informaticien / Rony Brauman, médecin / François Burgat, politologue / Jean-Louis Comolli, cinéaste / Sonia Dayan-Herzbrun, sociologue / Iwar Ekeland, Universitaire / Mireille Fanon Mendes France, ex-experte ONU / Naomi Fink, professeure agrégée d’hébreu / Jean-Michel Frodon, critique et enseignant / Jean-Luc Godard, cinéaste / Alain Gresh, journaliste / Eric Hazan, éditeur Christiane Hessel / Nancy Huston, écrivaine / Abdellatif Laabi, écrivain / Farouk Mardam Bey, éditeur / Gustave Massiah, économiste / Anne-Marie Mieville, cinéaste / Marie José Mondzain, philosophe / Ernest Pignon Ernest, artiste plasticien / Elias Sanbar, écrivain, diplomate / Michèle Sibony, enseignante retraitée / Eyal Sivan, cinéaste / Elia Suleiman, cinéaste / Françoise Vergès, politologue

De volledige lijst met 400 ondertekenaars vindt u hier. Vertaling uit het Frans door Lode Vanoost

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!