Wouter Hillaert
Toespraak -

“Ga naar huis, werkschuw tuig, ga aan het werk!”

Toespraak van Wouter Hillaert (Hart boven Hard) tijdens Bike Strike, de fietseling langs de stakingspiketten in Antwerpen, 13 februari 2019.

woensdag 13 februari 2019 14:27
Spread the love

Goeiemorgen beste ordeverstoorders,
Beste landplatleggers,
Beste terroristen van onze concurrentiële economie,
Beste vijanden van de flexibiliteit,
Beste werkspijbelaars,

Jullie gaan ons vandaag miljoenen kosten. Jullie blokkeren gewone mensen die het land wél aan de gang willen houden. Het begon nu eindelijk eens beter te gaan in België en nu brengen jullie niet alleen de koek in gevaar, maar ook de gelijke verdeling ervan.

Zoveel kleine gezinnen die het straks beter zullen krijgen, keren jullie vandaag de rug toe. Zoveel arme mensen maken jullie het vandaag ongemakkelijk want de haven kan vandaag geen rijkdom meer creëren. De mensen raken niet op hun werk, kinderen kunnen niet naar de crèche, de sociale zekerheid gaat zware verliezen lijden omdat jullie zand in de machine strooien. Jullie brengen de koopkracht in gevaar. Jullie doen de productie stokken. Jullie hebben geen respect. Jullie vijanden van het volk! Foei foei foei, dat wordt gegarandeerd strafstudie. Protesteren, dat mag niet!

Wij zijn een land van stille werkers, gewone hardwerkende Vlamingen. Als we vooruit willen, moeten we allemaal braaf zijn en ja knikken. We moeten pragmatisch zijn, en niet politiek. Ik herhaal: zeker niet aan politiek doen. Daar hebben we andere mensen voor om te zeggen dat er niet aan politiek gedaan mag worden. Met jullie politiek creëren jullie een klimaat van polarisering, terwijl we het klimaat juist moeten afkoelen. Dit kan toch niet!

Matiging is het antwoord, alles beperken: de lonen, de minimumuitkeringen, onze klimaatambities, de uitgaven in de zorg, alles! Behalve de werkdruk en de pensioenleeftijd. Die moeten omhoog. Dát is respect tonen voor mensen! Dát is toekomst creëren voor onze kinderen: steeds meer en steeds harder en steeds langer te werken. Zodat de kinderen langer op school kunnen blijven en goed kunnen studeren om over tien jaar zelf de klimaatopwarming op te lossen. Maar jullie blokkeren de poort!

Jullie hebben zich slecht geïnformeerd Jullie begrijpen jullie eigen dagelijkse werkelijkheid niet Jullie laten zich infiltreren door gevaarlijke mensen die het hebben over basisrechten. Terwijl de enige rechten in dit land, om het echt te redden, de rechten van de winstmaximalisatie zijn: vooruitgang voor de aandeelhouders is vooruitgang voor iedereen. Bedrijfsleiders die gelukkig zijn en veel verdienen, zijn ook het geluk van hun werknemers. Hard werken is het echte leven voelen en daar dan veel medicijnen voor moeten kopen, doet de economie nog beter draaien waardoor bedrijfsleiders nog gelukkiger worden!

Jullie brengen dat vandaag allemaal in gevaar ten koste van gewone mensen die een fijne oude dag willen beleven met een pover pensioen, zo ergens vanaf hun zeventigste, met hun voeten in het water. Ik wil u vragen om hiermee te stoppen! Stop met altijd weer terug te komen op Artikel 23 van de Belgische grondwet, het artikel dat zegt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. We moeten zwijgen en braaf de machine blijven bedienen. Dat is onze mooie Vlaamse traditie van in de 19e eeuw, de glorie van de spinnerijen, toen Vlaanderen echt op de kaart stond van de wereld.

En waar kennen ze ons nu van in het buitenland? Van onze duizenden klimaatspijbelaars. Van ons onrustig sociaal klimaat. Van mensen die op straat komen en zich verenigen. Dat kan toch niet! Dat gaat de multinationals wegjagen, de aandeelhouders ongelukkig maken. Roepen voor onze sociale zekerheid is slecht voor onze sociale zekerheid. Mensen die opkomen voor hun rechten, is niet goed. Mensen die een beter leven willen, dat is niet goed. Dat is allemaal niet goed voor een beter leven voor iedereen. Stop met Artikel 23.

Stap niet op uw fiets ga niet fietsen langs de piketten. Steek de stakers geen hart onder de riem. Probeer zeker geen strijden te verbinden. Klimaat heeft niets te maken met volksgezondheid. Werkgelegenheid heeft niets te maken met belastingen. Sociale zekerheid staat helemaal los van discriminatie. Koopkracht is echt helemaal iets anders dan de stijgende armoede. Het enige wat telt, is dat iedereen zijn eigen kleine boontjes moet doppen. Dat is onze mooie Vlaamse traditie van in de 19e eeuw. Leve de negentiende eeuw!

En dus beste werkspijbelaars, beste blokkeerders van de vooruitgang, beste terroristen van ieders recht op een menswaardig bestaan, wat u absoluut niet mag doen – strrrreng verboden op straffe van strafstudie – is nu in uw agenda noteren: zondag 12 mei. Wanneer, twee weken voor de verkiezingen, alle strijden samen op straat komen. Ga daar niet heen! Iedereen moet ten alle tijde thuis blijven en braaf gaan werken Dat is wat onze prachtige machine vereist: blind voortdoen voortdoen voortdoen Dat is het leven: geen leven, alleen voortdoen En daarom waarschuw ik jullie: spring niet op uw fiets Want alles gaat goed in dit land. Alles gaat fantastisch. Zolang er maar niet gestaakt wordt. Zolang wij de 364 andere dagen kunnen staken tegen de elementaire basisrechten van dit land.

Ga naar huis, werkschuw tuig, ga aan het werk!

Wouter Hillaert

take down
the paywall
steun ons nu!