Open brief, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek - Samir Hamdard

‘Afghaanse hoofdstad Kaboel veilig? Niets is minder waar’

Volgens Amnesty International is Kaboel de gevaarlijkste regio van Afghanistan dat al meer dan 16 jaar kreunt onder een verscheurende oorlog. Toch noemt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen Kaboel een veilige stad en worden veel Afghaanse vluchtelingen teruggestuurd. Het Collectief Afghanen slaat alarm.

dinsdag 23 januari 2018 11:28
Spread the love

Mijnheer de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen,

Al jarenlang worden onbegrijpelijke negatieve beslissingen genomen door het CGVS over Afghanen. De Afghanen hebben hierover reeds verschillende keren hun boosheid en onbegrip ten opzichte van uw beleid getoond.

U herinnert zich zonder twijfel de bezettingen sinds 2003, de dagelijkse manifestaties in 2013, de marsen naar Bergen en naar Gent, …

Het zijn nog steeds dezelfde kritieken die wij u geven: uw dienst houdt geen rekening met de situatie van de vrouwen, uw evaluatie van de veiligheidssituatie is onjuist, de gestelde vragen houden geen rekening met het profiel van de asielzoekers enzovoort.

Afghanistan is één van de gevaarlijkste landen ter wereld. Nochtans weerspiegelt dit zich niet in de bescherming die België biedt aan de Afghaanse asielzoekers.

De beschermingsgraad was 52,2 procent in 2013. Na de bezettingen, de marsen en betogingen, werden in 2014 74,5 procent van de Afghanen beschermd. In 2016 zakte dit cijfer weer weg tot 57 procent en 59 procent in 2017.

En dit terwijl alle NGO’s, alle media en alle indicatoren aantonen dat 2016 het dodelijkste jaar was sinds het begin van de oorlog. 2017 was nog erger. Sinds het begin van de telling in 2009, vestigt 2016 een triest record: 11500 personen werden gedood of verwond, een derde van hen waren kinderen.

Het CGVS echter blijft stellen dat Kaboel een veilige stad is. Niets is minder waar. Volgens Amnesty International is het zelfs de gevaarlijkste regio van Afghanistan. De mensenrechtenorganisatie publiceerde vorig jaar een rapport waaruit bleek dat teruggezonden vluchtelingen vermoord of verwond werden.

Een aantal data uit Kaboel:

28-12-2017 : Een aanslag van IS doodt 41 personen en verwondt er meer dan 80.

17/19-10-2017 De Taliban start vier aanvallen, waarbij meer dan 100 personen, Afghaanse soldaten en burgers, gedood worden.

21-10-2017 Aanslagen op moskeeën in Kaboel en Ghor maken 60 dodelijke slachtoffers.

25-10-2017  Een zelfmoordaanslag doodt 28 personen en verwondt er 50 in een Sjiitische moskee.

24-07-2017  35 personen worden gedood en 40 verwond in een aanslag.

31-05-2017 Een enorme explosie van een vrachtwagen doodt 90 mensen en verwondt er meer dan 300.

8-04-2017  Gewapende mannen vallen het militair ziekenhuis aan en doden 30 personen.

1-03-2017  Een aanval van de Taliban doodt 23 personen en verwondt er 106.

Deze lijst is verre van exhaustief. Het gaat slechts over de grote aanslagen die in de internationale media komen en uitsluitend in de stad Kaboel. Hoe kan u ons dan beslissingen sturen die zeggen dat Kaboel veilig is?

Het collectief van Afghanen vraagt u om de negatieve beslissingen te herzien en om uw beleid over Kaboel en Jalalabad te wijzigen.

Deze steden zijn gevaarlijk. De Afghanen moeten internationale bescherming krijgen.

Het collectief van Afghanen

take down
the paywall
steun ons nu!