Nieuws, Wereld, Economie, Milieu -

Monsanto schendt actief meerdere mensenrechten

Een internationaal panel van juridische experten komt tot het besluit dat agrogigant Monsanto het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid schendt. Bovendien werkt het bedrijf actief mee aan de ondermijning van wetenschappelijk onderzoek, dat deze rechten ondersteunt.

dinsdag 18 april 2017 17:35
Spread the love

Op 14-16 oktober 2016 werd tijdens een conferentie in Den Haag het Monsanto-tribunaal opgericht. Doel van dat tribunaal is de chemie- en zadenreus Monsanto ter verantwoording te roepen voor schendingen van de mensenrechten over heel de wereld. Met dat doel werd een panel van internationale experten samengesteld om een aanklacht van milieuverenigingen, organisaties van landbouwers en van inheemse volkeren te beoordelen.

Meer dan 500 organisaties uit heel de wereld steunen het tribunaal, waaronder Greenpeace, Bioforum Vlaanderen en De Groenen in het Europees parlement. Burgers kunnen nog steeds meehelpen door te ondertekenen op www.monsanto-tribunaln.org of door de crowdfunding te ondersteunen.

Dat panel heeft op 18 april 2017 zijn eindrapport gepubliceerd (samenvatting van het rapport).

Het panel komt tot het besluit dat Monsanto “praktijken toepast die een negatieve impact hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid”, die wetenschappelijk onderzoek nodig heeft om te kunnen functioneren ten bate van deze rechten. “Indien een misdaad als ecocide zou worden erkend in het internationaal recht, dan kunnen de activiteiten van Monsanto beschouwd worden als een vorm van deze misdaad.“

Het Monsanto-Tribunaal drukt ook zijn grote bezorgdheid uit over het feit dat het internationaal recht meer en meer wordt ondergraven door het gebrek aan bedrijfsverantwoording. Organisaties zoals de Wereldhandelsorganisatie WTO en vrijhandelsakkoorden ondermijnen in hun concrete werking verder en verder de hierboven reeds vermelde rechten van de bevolking.

Het Tribunaal roept op om naast staten ook instellingen zoals multinationals verantwoordelijk te stellen voor overtredingen van het internationaal recht en voor het Internationaal Strafhof in Den Haag te dagen.

Het vonnis is volgens het Tribunaal ook bedoeld als signaal naar de slachtoffers van de praktijken van multinationals in het algemeen en Monsanto in het bijzonder en gaat ervan uit dat zijn rapport zal leiden tot meer rechtszaken tegen het bedrijf.

Monsanto Tribunaal wil aantonen dat ecocide een misdaad is

Monsanto Tribunaal website

VIMEO-verklaringen van steunverleners aan het Monsanto-Tribunaal

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!