(www.epa.org)
Open brief -

350 Belgische wetenschappers roepen op tot onmiddellijke klimaatactie

Het wetenschappelijk bewijs is overweldigend: klimaatverandering vindt plaats en nu is het moment om er iets aan te doen. 350 Belgische wetenschappers uit 15 wetenschappelijke instellingen verenigen zich om hun bezorgdheid uit te drukken. Als we toekomstige generaties willen beschermen is actie in lijn met de klimaatsdoelstellingen dringend nodig.

donderdag 19 november 2015 11:56
Spread the love

We hebben vandaag overweldigend wetenschappelijk bewijs dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen.

Tijdens de afgelopen decennia heeft de waargenomen opwarming op alle continenten en in oceanen geleid tot veranderingen in ecosystemen en samenlevingen, en daarmee hun kwetsbaarheid onthuld. Om de verdere klimaatverandering te beperken zullen beleidsmakers, organisaties, individuen en lokale gemeenschappen grondige maatregelen moeten nemen om de uitstoot in de komende decennia te verminderen. 

Leiders van meer dan 190 landen komen eind november samen in Parijs om te onderhandelen over een nieuw akkoord dat de klimaatverandering en bijhorende gevolgen moet beperken. Indien succesvol zal dit Akkoord van Parijs het klimaatbeleid van alle landen ter wereld vastleggen voor ten minste 15 jaar. Deze VN-klimaatonderhandelingen hebben tot doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de wereldwijde stijging van de gemiddelde temperatuur te beperken tot maximum 2°C (of zelfs 1.5°C) ten opzichte van pre-industriële waardes.

Risico’s

De noodzaak om verdere opwarming te beperken is sterk ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Klimaatverandering vormt risico’s voor mens en milieu door bestaande bedreigingen te verscherpen en bijkomende te creëren. Deze risico’s nemen disproportioneel toe naarmate de gemiddelde temperatuur op aarde sterker stijgt. Een opwarming van 2°C kan leiden tot een verhoogd risico op extreme weersomstandigheden, verdere zeespiegelstijging en verzuring van de oceanen.

Eveneens kan het verschillende ecosystemen en samenlevingen in gevaar brengen. Een opwarming van 4°C of meer kan leiden tot het uitsterven van een groot aantal diersoorten, globale en regionale voedselschaarste en fundamentele gevolgen voor menselijke activiteiten die we vandaag nog als vanzelfsprekend beschouwen. Al is de klimaatopwarming een wereldwijd fenomeen, de gevolgen zijn lokaal voelbaar.

In kwetsbare landen zijn de risico’s groter door hun socio-economische situatie of verhoogde gevoeligheid aan klimaatsverandering. Ook in België krijgen we onder meer te maken met een stijgende zeespiegel, meer frequente en intense hittegolven, een verlies aan biodiversiteit en een groter overstromingsrisico.

Verantwoordelijkheid

De bescherming van onze toekomstige generaties vraagt om actie in overeenstemming met de wetenschappelijke bewijslast. Het beperken van de opwarming tot 2°C vereist een sterke en blijvende vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit houdt onder meer een onvermijdelijke overgang in naar een uitstootvrije wereld tegen het einde van deze eeuw.

De timing van de internationale actie om de uitstoot te beperken is daarbij veruit de belangrijkste factor. Op dit moment is het onwaarschijnlijk dat België de Europese doelstellingen haalt inzake emissiereductie tegen 2020. Regeringen, bedrijven, non-profit organisaties, wetenschappers en burgers dienen hun verantwoordelijkheid op te nemen. 

Kansen

Vandaag hebben we nog steeds de mogelijkheid om de opwarming van de aarde en de bijhorende negatieve gevolgen te beperken. Zo bieden koolstofarme technologieën op dit ogenblik reeds een enorm potentieel voor innovatie. Nu tot actie overgaan zal de enorme kosten inperken die anders nodig zouden zijn om onze samenleving aan te passen aan de nadelige gevolgen van de klimaatverandering.

Onze samenleving kan tot slot ook profiteren van de vele andere voordelen die de strijd tegen klimaatopwarming oplevert zoals het veiligstellen van onze voedsel-, energie- en watervoorziening, een betere luchtkwaliteit en volksgezondheid en het behoud van bestaande ecosysteemdiensten.

Indien we een redelijke kans willen maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, dienen wereldleiders, inclusief Belgische federale en regionale beleidsmakers, de noodzakelijke vermindering in uitstoot te realiseren en te ijveren voor ambitieuze, rechtvaardige en universele klimaatdoelstellingen tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs. Verdere vertraging zal bijna onvermijdelijk leiden tot een wereldwijde temperatuurstijging aanzienlijk boven 2°C.

Laten wij vandaag samen deze unieke kans grijpen om de klimaatverandering te beperken.

U vindt hier de tekstde namen van alle ondertekenaars en de bronnen.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met één van de volgende personen:

KU Leuven: Nicole Van Lipzig, Nicole.vanlipzig@ees.kuleuven.be, 0474/63.74.59

UGent: Dirk Verschuren, dirk.verschuren@UGent.be, 0484/62.08.10 

VUB: Philippe Huybrechts, phuybrec@vub.ac.be, 0474/99.33.95

UA: Ivan Janssens, ivan.janssens@uantwerpen.be, 0484/91.23.41

UHasselt: Francois Rineau, francois.rineau@uhasselt.be, 0471/73.52.44 

UCL: Hugues Goosse, hugues.goosse@uclouvain.be, 0472/84.64.42

ULB: Edwin Zaccai, ezaccai@ulb.ac.be, 02/650.43.32 of 02/650.43.23 

ULg: Bernard Heinesch, bernard.heinesch@ulg.ac.be, 0497/63.75.29 

UMONS: Pierre Rasmont, pierre.rasmont@umons.ac.be, 0476/56.75.47

take down
the paywall
steun ons nu!