Industriële luchtvervuiling in Langerwehe, Noordrijn-Westfalen in 2008 (Olivier Wald/Flickr)
Europa, Milieu, Samenleving -

Milieuorganisaties: “EU-voorbereiding klimaattop Parijs vaag en zwak”

Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de positie die de EU heeft ingenomen op 18 september 2015 ter voorbereiding van de klimaattop COP21 van 30 november tot 11 december 2015 in Parijs. De EU blijft vaag over hoe zij haar doelstellingen wil halen.

vrijdag 18 september 2015 18:42
Spread the love

De Europese Raad van Milieuministers kwam op 18 september 2015 een voorstel overeen dat op het eerste gezicht indrukwekkend lijkt: de EU blijft bij de doelstelling van 40 procent minder broeikasgassen tegen 2030 en de helft minder tegen 2050. Eind deze eeuw zou de EU zelfs klimaatneutraal moeten zijn.

Milieuorganisaties zijn echter niet onder de indruk. “De positie van de EU is nog steeds ver verwijderd van wat we nodig hebben om een effectieve deal te bereiken op de COP21 in Parijs”, zegt Jiri Jerabek, adviseur Energiebeleid bij Greenpeace EU.

“Europa kan en moet meer doen om de transitie naar hernieuwbare bronnen te maken en moet zich ertoe verbinden om het gebruik fossiele brandstoffen in fasen af te schaffen. In Parijs zou de EU één front moeten vormen voor de langetermijndoelstelling om fossiele brandstoffen volledig uit te bannen tegen 2050.”

Vaag engagement

Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft vragen bij manier waarop de EU haar doelstelling van 40 procent tegen 2030 zal halen, want daarover blijven de ministers vaag. “Nu de klimaatverandering steeds sneller en erger wordt, is het betreurenswaardig dat de ministers van Leefmilieu niet meer details geven over hoe de EU de eigen klimaat- en energiedoelstelling denkt te halen”, zegt Geneviève Pons Deladrière, directeur EU-beleid van het WWF.

“Burgers en gemeenschappen over de hele wereld vormen de voorhoede van de omslag naar schone energie en keren zich af van steenkool en andere fossiele brandstoffen. De EU kan zich geen zwak akkoord in Parijs veroorloven. De klimaattop zal beoordeeld worden op daden, niet op woorden.”

Ook Susann Scherbarth van Friends of the Earth Europe heeft weinig begrip voor de recente beslissing van de EU. “Dit is geen goed voorteken voor een internationaal klimaatakkoord. Met de beslissing van 18 september tonen de ministers dat ze aan de zijde van de fossiele brandstofindustrie blijven staan. Ze hadden daarentegen kunnen kiezen voor energiebesparing en de vervanging van ons energiesysteem door schone, hernieuwbare versie zoals die door de mensen gekozen wordt. Nochtans is die transitie door burgers en lokale gemeenschappen al in heel Europa bezig.”

Bron: EU ministers’ ‘deal’ on emissions leaves little time for COP21 diplomacy 

take down
the paywall
steun ons nu!