Eindceremonie van de Zevende Top van de Amerika's (http://cumbredelasamericas.pa/)

Latijns-Amerika unaniem achter Venezuela

De Top van de Organisatie van Amerikaanse Staten van 10-11 april in Panama City liet de VS (met Canada in zijn kielzog) voor de derde maal moederziel alleen. Alle andere 33 OAS-lidstaten spraken immers hun steun uit voor Venezuela en tegen de sanctie van de VS.

maandag 13 april 2015 14:59
Spread the love

Zij benadrukten tevens dat de huidige
toenadering met Cuba louter cosmetisch blijft, zolang de economische
blokkade niet wordt opgeheven. Minder opvallend in de berichtgeving,
op de Top drukten heel wat staatsleiders hun solidariteit uit met
Argentinië in zijn strijd tegen de aasgierfondsen.

Uit de Amerikaanse en Europese
berichtgeving over de zevende Top van de Amerika’s van de Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS) zou men kunnen afleiden dat deze
bijeenkomst een triomftocht was voor Amerikaans president Obama en dat
‘links populist’ Venezolaans president Maduro met zijn
yankee-go-home-gestook’ alleen zou gestaan hebben in zijn verzet tegen de
Amerikaanse sancties tegen zijn land.

Unanieme steun voor Venezuela

Geen van de 33 staats- en
regeringsleiders op de Top (de VS en Canada niet meegerekend)
steunden de beslissing van de VS om sancties te nemen tegen Venezuela
voor ‘schendingen van de mensenrechten’. Mexico, Colombia,
Honduras en Paraguay voelen zich om binnenlandse redenen niet geroepen om al te veel aandacht te besteden aan de thematiek van schendingen van de
mensenrechten. Zij hielden zich daarom op de vlakte. Hieronder volgt
een selectie van meest opvallende citaten van presidenten en
regeringsleiders over Venezuela en Cuba tijdens de top.
President Cristina Fernández van
Argentinië:
“Hoe ongeloofwaardig is het dat Venezuela een
bedreiging zou zijn voor de VS. Hoe kan de sterkste grootmacht ter
wereld ook maar stellen dat Venezuela een bedreiging zou kunnen zijn voor
hun land. (…) Laat er geen misverstand over bestaan. Cuba is
vandaag hier omdat het 60 jaar een strijd zonder voorgaande
heeft gevoerd voor het behoud van zijn waardigheid.”
President Dilma Roussef van Brazilië:
“Dit gunstige ogenblik voor de internationale relaties in de
Amerika’s is onverzoenbaar met deze unilaterale politiek van
isolement, die contraprodcutief is en inefficiënt. Daarom verwerpen
wij de sancties tegen Venezuela. (…) Het is niet meer dan normaal
dat een einde wordt gemaakt aan dit anachronisme (de blokkade van
Cuba), dat wordt veroordeeld door de immense meerderheid van
lidstaten van de Verenigde Naties.”
Eerste minister Kamla Pesad-Bissessar
van Trinidad en Tobago:
“Wij staan achter uw soevereiniteit (van
Venezuela), uw recht op zelfbeschikking en het recht van uw volk om
bestuurd te worden zoals het dat zelf wil. Ik verzoek allen hier
aanwezig om te doen wat moet worden gedaan, om al te doen wat
mogelijk is om dit bevel (tot sancties tegen Venezuela) ongedaan te
maken. (…) De aanwezigheid van Cuba hier is de getuigenis dat we
een belangrijke bladzijde hebben omgeslagen in het boek van onze
geschiedenis, dit toont het belang van dialoog.”
President Rafael Correa van Ecuador: “Het uitvoerend besluit van president Obama tegen Venezuela is een flagrante schending van het internationaal recht, meer bepaald van Artikel 3, paragraaf E van het verdrag van de Organisatie van Amerikaanse Staten1. (…) Hoewel VS-president Barack Obama een man is van eenvoudige afkomst kon hij toch niet ontsnappen aan deze (Amerikaanse) hegemonische visie. Dit is geen gunst die het nu biedt aan Cuba, dat zijn plaats heeft verworven door tientallen jaren strijd, door te weigeren zich te onderwerpen aan he grootste imperium in de geschiedenis.”
President Evo Morales van Bolivia: “Dit
decreet (van de VS tegen Venezuela) is niet alleen een agressie tegen
Venezuela maar tegen heel Latijns-Amerika en de Caraïben. Daarom
steunen 33 van de 35 landen die aan deze Top van de Amerika’s
deelnemen Venezuela om dit decreet te vernietigen. Deze strijd zal
doorgaan. Dit is de grootste vergissing die Obama tegen
Latijns-Amerika heeft begaan, niemand hier gaat dit vergeten. (…) De
aanwezigheid van Cuba is een triomf voor zijn revolutie, voor zijn
heldhaftig volk en voor zijn historisch leider Fidel Castro.”
Eerste minister Ralph Gonsalves van San
Vicente en de Grenadines
: “Wij zijn bezorgd over de
strafmaatregelen en de dreiging tegen Venezuela. (Nicaraguaans
president) Daniel Ortega toonde aan dat de houding van de VS en
Canada heeft verhinderd dat deze Top een slotverklaring bij consensus
kon afleggen2.
Dit heeft ons allen geraakt. Wat wij nodig hebben is dialoog en
wederzijds respect. (…) Het is gewoon absurd om Cuba een land te
noemen dat steun zou geven aan het terrorisme. De blokkade, de
sancties, de bedreigingen zijn een aanval op het ideaal van
samenwerking, dat wij hier aan het opbouwen zijn.”
President Tabaré Vázquez van Uruguay:
“Wij verwerpen de maatregelen die de VS toepassen (tegen Venezuela)
en roepen op tot dialoog. (…) Cuba had nooit afwezig mogen zijn op
de Top van de Amerika’s”.
President Salvador Sánchez Cerén van
El Salvador:
“Ik kan het hier niet laten om te wijzen op de
maatregelen die de VS hebben genomen tegen Venezuela en die de
spanning tussen beide naties hebben opgedreven. Deze maatregelen
hebben een invloed op het klimaat van vrede en samenleving dat wij
hier voor ons continent komen bepleiten. Het is belangrijk er aan te
herinneren dat geen enkele eenzijdige maatregel van een staat tegen
een andere ooit heeft aangetoond een oplossing te bieden. Het
omgekeerde is het geval, die hebben de situatie verergerd. Vanuit die
vaststelling baseren wij ons op het recht op zelfbeschikking van alle
volkeren en verklaren wij dat het recente executieve bevel tegen
Venezuela moet verworpen worden. (…) Laat ons stemmen om een einde
te brengen aan de blokkade van Cuba die nu al 50 jaar duurt.”
Eerste Minister Gaston Browne van
Antigua en Barbuda
: “Ik veroordeel het bevel dat president Obama
van de VS heeft uitgevaardigd, waarin hij Venezuela een ‘bedreiging’
voor de nationale veiligheid noemt. (…) Cuba is integraal onderdeel
van de familie van de Caraïben, een partner die wij waarderen. Wij
eisen dat alle naties zonder uitzondering (Cuba) respecteren.”
President Daniel Ortega van Nicaragua:
“Wie provoceert hier? De VS. Wie beschadigt deze top? De VS. Waarom
is er geen slotverklaring van de Top? Omwille van de VS. Dit decreet
(tegen Venezuela) heeft de mogelijkheid vernietigd om tot een
(gezamenlijke) slotresolutie te komen. (…) Laat ons zien of de
(Amerikaanse) president het Congres kan overtuigen om de blokkade
tegen Cuba op te heffen, nog voor Obama vertrekt (eind 2016).”

1
Charter van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Artikel 3. e)
Elke Staat heeft het recht om zonder externe inmenging zijn
politieke, economische en sociale systeem te kiezen, en zijn sociaal
systeem, en om zich te organiseren op de manier die daar het best
voor geschikt is, en heeft de plicht zich te onthouden van inmenging
in de aangelegenheden van een andere Staat. Gezien het voorafgaande
zullen de Amerikaanse Staten volledig samenwerken onder henzelf,
onafhankelijk van de aard van hun politieke, economische en sociale
systemen.

2 Volgens
het handvest van de OAS kunnen slotverklaringen alleen bij consensus
van alle lidstaten aanvaard worden.  
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!