Jan Nolf (foto JustWatch.be)

European Network of Councils for the Judiciary neemt rechter Jan Nolf onder vuur

Het European Network of Councils for the Judiciary beweert in zijn jaarrapport dat 'een voormalig Belgisch rechter' werkt 'voor de media' om het gerecht 'aan te vallen'. Het gaat blijkbaar om gewezen rechter Jan Nolf.

vrijdag 22 augustus 2014 14:44
Spread the love

De titel van bijlage F van het rapport Independence and Accountability of the Judiciary is ‘Examples of Risks Faced by Judiciaries in Specific Countries‘ (Voorbeelden van Risico’s die het gerecht loopt in specifieke landen). De tweede alinea van deze bijlage luidt als volgt:

“In België is een gepensioneerd
rechter voor de media gaan werken. Hij bekritiseert herhaaldelijk de
Hoge Raad voor Justitie en het gerechtelijk systeem. Zijn aanvallen
zijn gebaseerd op reële situaties waarin het gerechtelijk systeem
bijvoorbeeld zaken heeft vertraagd, maar worden gevoed door zijn
intieme kennis van de interne werking van het systeem.”

Een aantal bevriende collega’s van Jan Nolf brachten hem hiervan op de hoogte. In een reactie aan DeWereldMorgen.be stelt Jan Nolf: “Ik
moet toegeven dat ik nauwelijks van het bestaan van deze organisatie
had gehoord. Het is maar omdat bevriende collega’s mij hier op wezen
dat ik reageerde.”

Jan Nolf is de naam

Jan Nolf (°1951) was tot augustus 2011
vrederechter en politierechter. Sinds zijn pensioen publiceert hij regelmatig commentaren
op de werking van het Belgisch gerecht op zijn persoonlijke blog
JustWatch en schrijft hij columns in kranten en tijdschriften. Recent heeft hij zich
onder meer kritisch uitgesproken over het systeem van de
gasboetes.

Nadat hij over dit rapport werd
ingelicht, heeft Jan Nolf contact opgenomen met mevrouw Ria Mortier,
voorzitter van de Hoge Raad van Justitie. “Ik kon uiteraard niet
met 100 procent zekerheid zeggen dat de vermelding ‘a retired judge
op mij slaat. In haar antwoord bevestigde mevrouw Mortier echter
dat dit wel degelijk het geval is. “

“Mevrouw Mortier stelde in haar antwoord
dat ze persoonlijk niet heeft deelgenomen aan de debatten over het
deel van het rapport waarin dit vermeld staat. Ze geeft toe dat er
een bepaalde indruk wordt gewekt door de context waarin België
vernoemd wordt, maar stelt dat deze tekst eerder beschrijvend is en niet
negatief bedoeld is voor mij als persoon.”

De Hoge Raad voor Justitie is de instelling die binnen het gerecht onder meer toeziet op de correcte selectie, benoeming en promotie van magistraten. Ze doet dat door externe controle via audits, bijzondere onderzoeken en klachtenbehandeling en door adviezen uit te brengen. De Hoge Raad werkt onafhankelijk van het gerechtsapparaat zelf.

Wie is wie in de ENCJ

In het panel van het ENCJ dat de
bijlage F heeft opgesteld waarin België wordt vermeld, zetelde namens
België de heer Jean-Marie Siscot. Jan Nolf heeft hierover op 21 augustus 2014 de open brief Questioning Justice verzonden aan de ENCJ om opheldering te vragen.

In deze brief
meldt hij: “Dit is geen verkozen lid van de Hoge Raad van Justitie
maar iemand van de administratie van de Raad. Dat de
verantwoordelijkheid voor deze zorgwekkende conclusie van een
internationale instelling die namens de Hoge Raad voor Justitie
spreekt wordt overgelaten aan een werknemer – met eender welke
graad – is op zichzelf al reden genoeg om verontrust te zijn.”

“Dit geeft exact weer wat ik reeds in
een interview van 23 april 2014 in de Juristenkrant vermeldde, over
de machtige mini-bureaucratie binnen de Raad. De Hoge Raad heeft
trouwens gepoogd om dit interview tegen te houden.”

Kritiek op de Hoge Raad voor Justitie

Jan Nolf bevestigt dat hij inderdaad de
Hoge Raad voor Justitie meermaals heeft bekritiseerd. Maar in zijn gesprek met ons wijst hij erop dat die kritiek steeds terecht en sluitend is geweest. Uit een eigen audit
van de Raad blijkt dat de korpschefs van de gerechtelijke districten
nog steeds geen werk hebben gemaakt van het opstellen van ernstige
beleidsplannen, op basis waarvan benoemingen en bevorderingen horen
te gebeuren. Een kritiek die Nolf reeds meermaals geuit heeft.

“Die plannen bestaan wel, maar zijn slechts een formaliteit, opgesteld om technisch aan de gestelde vereisten te voldoen.
In werkelijkheid wordt er geen rekening mee gehouden. Dat zijn de conclusies van de eigen audit van de Hoge Raad zelf.”  

“Hadden de leden van het ENCJ maar de
moeite genomen om mijn commentaren te lezen, die ook in het Frans
verschenen zijn en deels in het Engels! Dan zouden ze zelf kunnen
vaststellen in hoeverre mijn kritiek ‘een risico is voor de
onafhankelijkheid van het Belgische gerecht’ … In feite moet ik
deze vermelding in het rapport van de ENCJ zien als een eerbetoon:
het ultieme bewijs dat mijn werk als kritisch observator van het
rechtssysteem meer dan ooit nodig is. “

Achtergrondinformatie

Het European Network of Councils for
the Judiciary (ENCJ)
verenigt naar eigen zeggen op zijn website “de nationale instellingen van de EU-lidstaten die
onafhankelijk van de wetgevende en de uitvoerende macht
verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de gerechtelijke
instellingen bij hun taak als onafhankelijk verzorger van de
rechtspraak.”

Het jaarrapport 2013-2014 is gebaseerd op uitgebreid onderzoek van de toestand van het gerechtelijk
apparaat in de EU-lidstaten. De vragenlijsten die daarvoor werden
gebruikt werden in bijlage aan het rapport toegevoegd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!