Blank blijft aan zet. Vrouwen gaan licht vooruit

Zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement werden er in Vlaanderen iets meer vrouwen verkozen dan bij de vorige verkiezingen. Het aandeel van mensen met een achtergrond in de migratie stagneert en blijft laag.

maandag 26 mei 2014 19:08
Spread the love

Vandaag zijn 55 van de 124 verkozenen (44,35%) in het Vlaams
Parlement vrouwelijk. Daarmee stijgt het aandeel vrouwen lichtjes ten opzicht
van 2009. Toen waren 51 van de 124 verkozenen vrouw (ofwel 41,13%).

In de Kamer is de vooruitgang vanuit Vlaanderen kleiner. Er
werd maar één extra vrouw verkozen ten opzichte van 2010: 38 van de 87 zetels
is voor een vrouw. 43,68% van de Vlaamse verkozenen in de Kamer is met andere
woorden geen man.

Opvallend is dat de vrouwen in het Vlaamse Parlement een
stuk jonger zijn dan de mannen. Meer dan dertig van de 55 vrouwelijke
parlementariërs zijn geboren na 1970 terwijl maar een twintigtal vrouwen het
levenslicht zag in de jaren vijftig of zestig. Bij de mannen is die verhouding
omgekeerd. De grootste groep (meer dan veertig) is geboren voor 1970. 

Quota 

Zowel voor de Europese, de federale als voor de regionale
lijsten zijn politieke partijen verplicht om evenveel vrouwen als mannen op te laten komen. Deze quotawetgeving heeft zijn vruchten afgeworpen. In 1995 was nog
geen 17 procent van het Vlaams Parlement vrouwelijk.  

Nochtans is de
strijd nog niet gestreden
. Zo is het afwachten hoe de verdeling van de
topfuncties voor en achter de schermen eruit zal zijn. Tijdens de campagne Let’s make it fifty-fifty maakten
vrouwenorganisaties nog duidelijk dat de vorige Vlaamse en Federale regering
wat dat betreft een stuk beter konden. Hoewel er op de kabinetten bijna
evenveel mannen als vrouwen werkten, bleven de topfuncties bijvoorbeeld
grotendeels voorbehouden voor mannen.

Migratie-achtergrond 

Wat de vertegenwoordiging van mensen met een
migratie-achtergrond betreft, staan we bovendien heel wat minder ver. Hun
aandeel in de parlementen was al klein en stagneert nu ook. Net als in 2010
sturen we vandaag vijf Vlamingen uit de migratie naar de Kamer. Op 87 zitjes
hebben ze daarmee een aandeel van 5,7 procent.  

In het Vlaamse Parlement is dat aandeel nog kleiner. De afgelopen
legislatuur telden we daar zes verkozenen met migratie-roots. Vandaag zijn dat
er maar vijf, goed voor 4 procent. Dat ondanks duidelijk demografische
evoluties. In het jaar dat we vijftig jaar migratie vieren heeft zo’n tien à
vijftien procent van de kiezers roots in de migratie.

Het Minderhedenforum klaagde in de aanloop naar de verkiezingen al aan dat de
kieslijsten weinig rekening hielden met de etnisch-culturele
diversiteit
in Vlaanderen. Analoog met de vrouwenbewegingen pleit het forum
voor een diversiteitsbeleid dat “niet
enkel gericht is op kiezers en kandidaten, maar ook op parlementsleden, leden,
werknemers, kabinetsmedewerkers, toeleveranciers en gezagsfuncties”. Van quota
voor mensen met migratie-roots is momenteel nog geen sprake.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!