(foto archief: Walter Van den Eynde)
Nieuws -

Kinderbijslag moet kinderarmoede bestrijden, niet versterken

De zesde staatshervorming maakt de regio’s bevoegd voor de kinderbijslag. Een uitgelezen moment om die bij te sturen, volgens de meeste politieke partijen. Gezinnen met drie of meer kinderen dreigen binnenkort heel wat minder kinderbijslag te krijgen, zo blijkt uit Rekening14, het doorlichtingsproject van De Standaard, De Tijd, de VRT en de KULeuven.

dinsdag 13 mei 2014 10:44
Spread the love

Een gezin met een
kind krijgt gemiddeld 45 tot 73 euro per maand extra. Voor een gezin met twee
kinderen wordt het voordeel kleiner. Gezinnen met drie of vier kinderen
verliezen echter respectievelijk 135 en 200 euro per maand. Alleenstaande ouders en arme gezinnen met een vervangingsinkomen
vallen uit de boot.

Aangezien
de meeste kroostrijke gezinnen zich in de laagste inkomenscategorieën bevinden,
zal wie het minst verdient er dus het meest op achteruitgaan. Alleen de
partijen die zich links van het spectrum situeren, doen een inspanning in het
voordeel van de laagverdieners.

Een
opmerkelijke trend, gezien de aandacht die er het afgelopen jaar uitging naar
kinderarmoede en de veelbesproken oprichting van een heus kinderarmoedefonds.

Herverdelen is
nodig

“Een
Vlaamse kinderbijslag zal wel degelijk moeten herverdelen. Het argument van
sommige partijen dat herverdeling enkel via fiscaliteit of in andere takken van
de sociale zekerheid moet gebeuren, is wat ons betreft niet aan de orde,”
zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.

“Dat
is nog te verdedigen als fiscaliteit, kinderbijslag of andere onderdelen van de
sociale zekerheid zich op hetzelfde bevoegdheidsniveau bevinden. Maar nu de
kinderbijslag Vlaams wordt, moet het herverdelend karakter blijven en
zelfs versterkt worden. Vlaanderen heeft een eigen verantwoordelijkheid op het
vlak van armoedebestrijding en moet dit ook binnen de kinderbijslag zelf
realiseren. Die opdracht doorschuiven naar het federale niveau kan voor ons
niet. Wij wensen geen heen en weer tussen beleidsniveaus waarbij gezinnen in
armoede tussen twee stoelen vallen.”

“Voor
het Netwerk tegen Armoede ligt een sterkere focus op armoedebestrijding in de
eerste plaats in de versterking van de sociale toeslagen. Verhoog die voor de
meest kwetsbare gezinnen en zoek daarnaast naar bijkomende oplossingen voor
doelgroepen voor wie de huidige toeslagen in de kinderbijslag  nog onvoldoende bescherming bieden: werkende
armen, werklozen die geschrapt zijn van hun werkloosheidsvergoeding, daklozen
met kinderen, sommige tienermoeders…”

“Het
streefdoel moet zijn dat kinderbijslag en fiscale lastenverminderingen samen de
volledige kost voor kinderen dekken bij gezinnen in armoede of met een armoederisico.
Vandaag is dit in Vlaanderen heel duidelijk niet het geval, zelfs al brengen we
ook eventuele schooltoelagen in rekening.”

Geen
sociaal bloedbad, aub

“Ook
het belang van het basisbedrag in de kinderbijslag, inbegrepen de leeftijds- en
rangtoeslagen, in het gezinsinkomen mag daarbij niet vergeten worden. De hogere
bedragen die uitgekeerd worden vanaf het derde kind zomaar voor alle
grote gezinnen wegvlakken, zoals nu in veel voorstellen lijkt te gebeuren, kan
voor ons niet. Dit zou niet meer of minder dan een sociaal bloedbad betekenen, aangezien
veel van de grote gezinnen net gezinnen in armoede zijn of met de armoedegrens
flirten.

“Ook aan de leeftijdstoeslagen morrelen vinden wij geen goed idee. Er
bestaat – ook wetenschappelijk – geen discussie over dat oudere kinderen
grotere kosten met zich brengen. Dus moeten ook op dat vlak arme gezinnen en
gezinnen met een armoederisico afdoende beschermd worden.”

Te
nemen of te laten

“In
hoeverre alle politieke partijen hun huiswerk al grondig hebben gemaakt is ons
niet altijd duidelijk. In elk geval durven wij hopen dat niet alles wat vandaag
geponeerd wordt zomaar te nemen of te laten is en dat bij eventuele
hervormingen doordacht en omzichtig te werk wordt gegaan.”

“Een
kinderbijslag die daadwerkelijk bijdraagt tot een vermindering van de
(kinder)armoede is mogelijk. Hopelijk maakt de nieuwe Vlaamse regering daar een
prioriteit van.”

Het volledige rapport: http://www.econ.kuleuven.be/home/rekening14/index

take down
the paywall
steun ons nu!