Betoging in de Verenigde Staten pro-abortus (American Life League)
Nieuws, Samenleving, Politiek, Verenigde Staten, Abortus, Wereldgezondheidsorganisatie -

De zin en onzin rond abortuswetgeving

Het Spaanse wetsvoorstel om een strengere abortuswetgeving in te voeren zorgt voor een maatschappelijk debat. Wat zijn de effecten van abortusbeperkingen? Doen ze het aantal abortussen dalen, of veroorzaken ze enkel een verschuiving naar de illegaliteit? In Amerika bereikt het totaal aantal abortussen zijn laagste punt sinds 1973. Volgens anti-abortusactivisten komt dat door strengere wetten, maar verschillende rapporten zien andere oorzaken.

maandag 3 februari 2014 16:46
Spread the love

Boom beperkende wetten 

Spanje is niet het enige land in de wereld dat een strengere abortuswet wil doorvoeren. In Europa zijn er reeds landen waar legale vormen van abortus worden beperkt, bijvoorbeeld in Ierland, Polen en Malta.

In de Verenigde Staten is er een vergelijkbare trend aan de gang. In de periode 2011-2013 werden er in alle staten samen 205 wetten ingevoerd die abortus proberen te beperken. Ter vergelijking: in het volledige vorige decennium (2001-2010) werd er met 189 abortusbeperkende wetten ingestemd.

Uit een studie van het Guttmacher Instituut (Amerikaans onderzoekscentrum naar seksuele- en reproductieve rechten), blijkt dat in 2011 het totaal aantal abortussen een absoluut laagtepunt bereikte sinds 1973. Er werden naar schatting per 1000 vrouwen 17 abortussen uitgevoerd, wat neerkomt op 1.1 miljoen in absolute termen. Deze daling is al geruime tijd aan de gang: in 2008 lag het cijfer op 19.6 per 1000 en in 2000 was dat zelfs nog 21 per 1000 vrouwen tussen de 15 en 44 jaar.

Verschillende verklaringen

Anti-abortusgroeperingen juichen deze cijfers toe en zien ze als een bevestiging van hun werk. Carol Tobias, voorzitter van de National Right to Life Group, ziet alleen maar positieve punten. “Dat abortuscijfers blijven dalen toont aan dat vrouwen het idee van abortus beginnen afwijzen. Het laatste rapport van Guttmacher toont de overweldigende impact van heropvoedingsprogramma’s die wij organiseren, en de wetten die moeders en de rechten van ongeboren kinderen beschermen.”

Volgens de onderzoekers van het Guttmacher instituut liggen er echter andere trends aan oorzaak van de dalende cijfers. “De meest voorname oorzaken van de daling van het totaal aantal zwangerschappen”, zegt Rachel Jones, één van de auteurs van de studie. 

“Het stijgende gebruik van anticonceptie binnen alle lagen van de bevolking heeft daar een invloed op gehad. Ook de economische crisis speelt een rol. Veel gezinnen stellen hun gezinsuitbreiding uit.”

Het Guttmacher Instituut zegt alvast dat ze in hun onderzoek geen bewijs hebben gevonden dat de daling op één of andere manier te wijten zou zijn aan de strengere wetgeving. Een conclusie die in de lijn ligt van hun eerder onderzoek en rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie. In een rapport dat beide organisaties in 2012 publiceerden staat te lezen dat abortus plaatsvindt ongeacht een vrije wetgeving of een zeer restrictief klimaat.

Wat het rapport eveneens vaststelt, is dat het aantal onveilige en risicovolle abortussen sterk stijgt ten gevolge van wettelijke beperkingen. Vooral in armere lage van de bevolking zijn de gevolgen groot. Wereldwijd zouden in 2008 naar schatting vijf miljoen vrouwen gezondheidsproblemen overhouden aan onveilige abortus en 47.000 vrouwen zelfs sterven aan die complicaties.

Wat zijn de gevolgen van wetten in de VS?

Het onderzoek door het Guttmacher Instituut geeft de situatie weer zoals die in 2011 eruit zag. Een echte conclusie kan men dus nog niet trekken, aangezien de explosie van restrictieve wetten in de VS plaatsvond tussen 2011 en 2013. “Onze studie is gevoerd op basis van het globale aanbod van abortuscentra in de VS”, zegt Elizabeth Nash.

“Tijdens de periode die ons onderzoek beschrijft, daalde het aantal particuliere mogelijkheden met 4 procent en het aanbod in ziekenhuizen met 1 procent. Het is dus belangrijk om in de toekomst te kijken of de nieuwe wetten vrouwen de toegang tot abortusmogelijkheden verhinderden.”

De volledige studie verschijnt in maart 2014 onder de titel, Perspectives on Sexual and Reproductive Health’.

take down
the paywall
steun ons nu!