Nieuws, Samenleving, Lokaal, Ocmw Antwerpen, Antwerpen, Daklozenopvang, Antwerpen De Steenhouwer, Inloophuis De Steenhouwer, Schepen Homans -

Protest tegen sluiting centrum voor daklozen in Antwerpen

Op initiatief van de bezoekers en met volle steun van de vrijwilligers en het personeel organiseerde het inloopcentrum De Steenhouwer vrijdag 24 januari een optocht om afscheid te nemen en om hun ongenoegen te uiten met de gang van zaken. Van het basketbalpleintje aan Sint-Jansvliet ging de optocht naar het stadhuis. Een delegatie werd ontvangen op het kabinet van schepen Homans (N-VA). Het leverde weinig nieuwe elementen op.

vrijdag 24 januari 2014 16:50
Spread the love

Na de ontvangst op het stadhuis ging de optocht richting Groenplaats.

Het inloopcentrum voor daklozen aan de Steenhouwersvest verhuist in februari 2014 naar de gebouwen van Kamiano aan de Lombardenvest. Kamiano neemt de werking over van CAW De Terp, dat zich zal specialiseren in woonbegeleiding van ex-daklozen.

De Steenhouwer is een laagdrempelig dagopvangcentrum voor dak- en thuislozen. Dagelijks bezoeken ongeveer 100 mensen het inloophuis. Bij De Steenhouwer helpen 45 vrijwilligers die ondersteund worden door één beroepskracht. Vier maatschappelijk werkers staan in voor de begeleiding van de bezoekers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!