Ocmw Antwerpen, Expo, Maagdenhuismuseum, Weesmeisjes, Amsterdamse Weeshuis -

Ontroerend portret Amsterdamse weesmeisjes in Maagdenhuismuseum

vrijdag 20 december 2013 19:00
Spread the love

Afgelopen weekend ging de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Amstel tot de Schelde. Verborgen schatten van het Amsterdamse meisjesweeshuis’ in het Maagdenhuismuseum van start. In een toch wel beklijvende expo kan het publiek er kennis maken met hoe men tot ver in de jaren vijftig van vorige eeuw omging met wezen en weesmeisjes in het bijzonder.

Deze expo is een gemeenschappelijk project van het Antwerpse en Amsterdamse Maagdenhuis. De levensverhalen van de Amsterdamse weesmeisjes worden er in woord en beeld geïllustreerd. Bijna vier eeuwen lang was het Amsterdamse Maagdenhuis een tehuis waar katholieke meisjes opgevangen en opgevoed werden.

Ze kwamen er terecht omdat hun ouders gestorven waren of te arm om voor hun kinderen te zorgen. In 1800 bood het weeshuis onderdak aan niet minder dan 400 kinderen en 13 verzorgsters. In 1953 moest het de deuren sluiten. De 18 wezen die er toen nog woonden, konden elders terecht of vonden de felbegeerde vrijheid naar een pleeggezin of een eigen kamer.

Fonds

Anders dan het Antwerpse Maagdenhuis is het Amsterdamse Maagdenhuis geen museum. Sinds 1970 is het een fonds dat sociaal-maatschappelijke initiatieven steunt en zich bekommert om de ‘verweesden’ in de samenleving, met bijzondere aandacht voor de jeugd en ouderen. In het buitenland zet het fonds samen met de lokale bevolking vernieuwende projecten op voor weeskinderen en bejaarden in Suriname en Afrika.

Het Maagdenhuismuseum in Antwerpen is een volwaardig museum en herbergt vooral de rijke kunstcollectie van de voormalige Commissie van Openbare Onderstand (COO) die werd verkregen door schenkingen en legaten. Het beheer is nog steeds in handen van het huidige OCMW, de opvolger van de COO.

Gedeeld verdriet

De rode draad doorheen het leven van de weesmeisjes is een verhaal van gemis. Een verhaal ook van verborgen verdriet, want in het tijdsbeeld van toen paste het niet om je verdriet te uiten. Er heersten strenge leef- en tuchtregels en er was weinig aandacht voor zorg en warmte.

Het is echter ook een verhaal van gedeeld verdriet. De wezen zaten samen in dezelfde omstandigheden, wat hen een zekere geborgenheid en houvast gaf. De expo brengt het allemaal, een boeiende en ontroerende kijk op bijna vier eeuwen zorg voor wezen in de Lage Landen van weleer.

Praktisch: Van Amstel tot de Schelde. Verborgen schatten van het Amsterdamse weeshuis – Maagdenhuismuseum, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen – Van zaterdag 14 december 2013 tot en met zondag 29 juni 2014 – Weekdagen van 10.00 tot 17.00 uur. Weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Gesloten op feestdagen.

take down
the paywall
steun ons nu!