Een pamflet dat in Dublin is opgehangen tijdens een protest tegen de begroting van 2013, met daarop de leus 'Emigratie is geen banenbeleid' (foto: Flickr creative commons / infomatique).
Nieuws, Europa, Economie, Samenleving, Werkloosheid, Migratie, Ierland, Brain drain -

Ontlast de economie: pak je koffers!

Deze maand werd bekend dat de Ierse regering ongeveer zesduizend werklozen per brief heeft geadviseerd om elders in Europa een baan te zoeken. Een opmerkelijk advies, aangezien migratiecijfers erop wijzen dat Ierse jongeren al geruime tijd massaal hun geluk over de grens zoeken.

woensdag 18 december 2013 11:53
Spread the love

Ierse adviescampagne lijkt overbodig

Hoewel de werkloosheid in Ierland in november het laagste niveau in vier jaar bereikte (12,5 procent), blijft de hoge jeugdwerkloosheid een probleem in het land. Gemiddeld zit een op de vier Ieren onder de 25 jaar zonder werk. 

Volgens de Britse krant The Independent is het advies van de Ierse regering een wanhopige poging om de kosten van de sociale zekerheid te drukken. De regering benadrukt echter dat niemand gedwongen wordt het land te verlaten.

Opvallend is dat de adviescampagne van de Ierse regering samenvalt met de beslissing om de uitkeringen voor werkzoekenden onder de 25 jaar oud per 2014 te korten. De nationale jeugdraad van Ierland noemde deze bezuiniging een zeer negatieve boodschap naar de jongeren, die hierdoor geprikkeld zullen worden te emigreren.

Bovendien lijkt de adviescampagne enigszins overbodig. Volgens een peiling van de jeugdraad overweegt namelijk al een op de twee Ierse jongeren tussen de 18 en 24 jaar het land te verlaten. Uit een enquête van de jeugdraad uit 2011 bleek bovendien dat veel Ierse jongeren er toen al vanuit gingen dat de overheid er op rekent dat zij emigreren, zodat de economie ‘ontlast’ wordt.

Sinds in 2008 de financiële crisis uitbrak in Ierland hebben bijna 400.000 mensen het land verlaten. Meer dan een derde van deze emigranten was 24 jaar of jonger.

Brazilië en Angola bedanken vriendelijk voor ‘aanbod’ Portugese leraren

Dit is niet de eerste keer dat een Europese overheid haar eigen burgers aanmoedigt de zoektocht naar werk in eigen land op te geven.

In december 2011 adviseerde de Portugese premier Passos Coelho docenten om te emigreren naar Portugeessprekende landen als Brazilië en Angola. De regeringen van deze twee landen lieten echter snel hierop weten geen dringende behoefte te hebben aan extra leraren.

Het dagblad Público haalde in een redactioneel commentaar uit naar de Portugese leiders, die zichzelf belachelijk zouden hebben gemaakt door te suggereren dat emigratie een manier is om met de crisis om te gaan. De situatie van het land zou er volgens de krant immers nog meer op achteruit gaan als geschoolde en ervaren arbeidskrachten ervoor kiezen te vertrekken.

Emigratie als reddingsboot?

Een onderzoek van University College Cork van september 2013 wijst uit dat bijna twee op de drie Ierse emigranten tussen de 25 en 34 jaar het hoger onderwijs heeft afgerond. Voor de gehele Ierse populatie gaat dit ‘slechts’ op voor 47 procent van de personen binnen dit leeftijdssegment. Daarom zou er volgens de onderzoekers duidelijk sprake zijn van een brain drain in Ierland.

Nog opmerkelijker is wellicht dat uit het onderzoek blijkt dat de helft van de emigranten een voltijdse baan heeft opgegeven om Ierland te kunnen verlaten. Veel van deze personen gaven echter aan vast te zitten in een functie met beperkte doorgroeimogelijkheden en een onaantrekkelijke verloning.

Volgens een analyse van The Economist van begin 2013 is emigratie een traditionele Ierse reactie op economisch zwaar weer en zou men dit fenomeen ook wel kunnen zien als een ‘economische reddingsboot’. Max Fisher van The Washington Post merkte echter op dat emigratie weliswaar op de korte termijn voordelen voor een regering kan hebben – minder werklozen, minder sociale onrust, minder weerstand tegen politieke beslissingen – maar dat de demografische gevolgen hiervan al deze voordelen op de lange termijn ongedaan zouden kunnen maken.

Een analyse uit The Irish Times van 28 september 2013 anticipeert dat de huidige Ierse brain drain niet gemakkelijk ongedaan kan worden gemaakt. Zo keerde ongeveer de helft van de Ieren die besloten in de jaren ’80 de recessie te ontvluchten aan het einde van de jaren ’90 terug, maar is het twijfelachtig of dit ook voor de huidige generatie migranten zal gelden vanwege de slechte groeiprognoses voor de Ierse economie. 

Volgens het onderzoek van University College Cork zou 40 procent van de recente Ierse emigranten graag terug willen keren, maar denkt slechts 22 procent dat dit een waarschijnlijk scenario is. 82 procent geeft echter aan dat een herstel van de Ierse economie de kans op terugkeer zal vergroten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!