Rel in Singapore zet schijnwerpers op ongelijke behandeling
Nieuws, Wereld, IPS, Singapore -

Rel in Singapore zet schijnwerpers op ongelijke behandeling

Experts zeggen dat problemen rond buitenlandse arbeiders aangepakt moeten worden in Singapore. Bengalese en Indiase migranten veroorzaakten zondag oproer in het doorgaans rustige land.

woensdag 11 december 2013 16:27
Spread the love

Elke zondag, als de schemering valt, gaan tienduizenden werknemers uit Zuid-India en Bangladesh erop uit in de Indische buurt in Singapore. Vaak is zondag de enige vrije dag die ze hebben, de dag waarop ze vrienden ontmoeten.

Laagbetaalde migranten doen het zware en soms gevaarlijke werk dat de klassebewuste Singaporezen meestal niet willen doen. Ze werken vaak in de bouw, waar ze verantwoordelijk zijn voor de fysieke infrastructuur waar de bloeiende economie niet zonder kan. Tegelijkertijd maakt Singapore zich zorgen over de aanwezigheid van te veel gastarbeiders, die in groten getale aanwezig zijn op straat en het openbaar vervoer.

Afgelopen zondag, nadat een 33-jarige Indiër in Little India was overreden door een bus en overleed, volgden rellen die Singapore in veertig jaar niet meer had meegemaakt. Er vormde zich een woedende menigte van ongeveer vierhonderd mensen die de betrokken bus vernielden, auto’s omver wierpen en zich agressief opstelden tegenover de politie. De rel, misschien vergelijkbaar met het geweld dat dronken voetbalsupporters in andere landen veroorzaken op een wedstrijddag, was voor het gezagsgetrouwe Singapore een ongekende uitbarsting van onbeschaafdheid.

Frustratie

“Voor zover we weten waren er geen Singaporezen betrokken bij de rel”, verklaarde politiechef Ng Joo Hee achteraf. “Ongewenste geweld, oproer, het vernielen van bezittingen en vechten met de politie is niet de Singaporese manier van doen.”

Volgens sommigen heerst er onder de oppervlakte bij de laagbetaalde migranten, die een lage status hebben, onvrede en groeiende frustratie. Vorig jaar brak in Singapore onrust uit onder Chinese buschauffeurs. Zo’n 170 chauffeurs begonnen een illegale staking, onder meer omdat ze minder betaald kregen dan hun Singaporese en Maleisische collega’s.

“We moeten dringend aandacht besteden aan de migrantenkwestie”, zegt Eugene Tan, rechtendocent aan de Singapore Management University. Hij wijst erop dat Singapore op korte en lange termijn migranten nodig heeft en dat het risico bestaat dat het vertrouwen geschaad wordt. “Er bestaat veel angst, woede en zorg bij alle betrokken partijen over de migrantenkwestie.”

Onderliggende spanning

Tan Ern Ser, socioloog aan de Nationale Universiteit van Singapore, wil de rel niet bagatelliseren. “Maar we moeten eerst horen wat deze buitenlandse werknemers zelf te zeggen hebben over hun gedrag. Was het in de eerste plaats een woedend antwoord op de dood van een landgenoot, of spelen er ook onderliggende spanningen mee die hun oorzaak elders hebben?”

Cherian George, hoogleraar en criticus aan de Technische Universiteit Nanyang, schreef naar aanleiding van de rel dat migranten vaak slecht behandeld worden door hun werkgevers. Bovendien kunnen ze vaak geen gebruik maken van bepaalde basisdiensten. “We moeten niet denken dat er maar één Singapore is, met één set normen, het Singapore waar wij vertrouwd mee zijn.”

Gewonde werknemers worden vaak niet erg humaan behandeld door hun werkgevers, zei hij. “Zou dit misschien de beoordeling van de situatie door de betrokken Indiërs en Bengalezen vertroebeld hebben, toen ze zagen dat een kameraad dodelijk gewond was geraakt?”

Sociale discriminatie

Buitenlandse werknemers kunnen autoriteit als onderdrukkend ervaren, met als gevolg een emotionele explosie op het moment dat een landgenoot door een bus wordt overreden, schreef de Singaporese blogger Alex Au. “Onderhuids heerst veel wrok, veroorzaakt door uitbuiting door arrogante chefs en opzichters. Veel migranten hebben het gevoel dat ze structureel onderbetaald worden.”

Singapore telt bijna een miljoen laagbetaalde migranten, ongeveer 20 procent van de bevolking van het land, zegt de organisatie Transient Workers Count. Deze migranten maken veel uren en hebben vaak geen vrije dagen. Ze zijn slecht gehuisvest en hebben te lijden onder sociale discriminatie.

Vorig jaar becijferde de regering dat de bevolking waarschijnlijk zal groeien van 5,3 miljoen inwoners naar 6,9 miljoen in 2030. Tegelijkertijd wijst een andere recente studie op de groeiende inkomensongelijkheid in het welvarende Aziatische land. Twee miljoen van de 5 miljoen inwoners in Singapore is in het buitenland geboren. De etnische samenstelling van de bevolking is 75 procent Chinezen, 13 procent Maleiers (de oorspronkelijke bevolking), gevolgd door Indiërs en migranten uit Eurazië en andere regio’s.

take down
the paywall
steun ons nu!