Noordelijke IJszee: ijs smelt vlugger dan ooit

 

Nieuws, Wereld -

‘Klimaatpanel VN onderschat zeespiegelstijging’

BRUSSEL — Voor de tweede dag op rij stelt een aantal prominente wetenschappers dat het internationale klimaatpanel van de VN (IPCC) de gevolgen van de klimaatverandering te conservatief inschat.

donderdag 5 december 2013 15:05
Spread the love

Negentig deskundigen zijn van mening dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan door het panel wordt voorspeld.

De stijging van de zeespiegel is een complex gevolg van verschillende factoren: water zet uit als het warmer wordt, en de zeespiegel stijgt door afsmeltende gletsjers en ijskappen. Het proces werd honderd jaar geleden ingezet, gelijktijdig met de stijgende temperatuur.

Om scenario’s voor de toekomst te voorspellen, kijkt de wetenschap naar de veranderende zeespiegel in het verleden, en maakt ze gebruik van computermodellen. Hoewel die steeds complexer zijn, is de kans groot dat ze bepaalde variabelen uit het oog verliezen.

De nieuwe studie maakt geen gebruik van computermodellen of het onderzoek in het verleden, maar ondervroeg negentig specialisten die in de afgelopen jaren intensief onderzoek deden naar het zeeniveau. De antwoorden van die wetenschappers zijn niet geruststellend.

1,2 meter

In het meest optimistische scenario, grijpt de mensheid snel in om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en zo de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden. De deskundigen voorspellen dan een stijging van de zeespiegel met 40 tot 60 cm meter tegen 2100. Op langere termijn, tegen 2300, kan de stijging beperkt worden tot een meter.

Maar in het veel waarschijnlijker scenario van hogere emissies, en bijgevolg een snellere opwarming, stijgt de zeespiegel volgens de experts tot 1,2 meter tegen 2100. Dat is veel meer dan de voorspellingen van het IPCC, dat bij hetzelfde scenario uitgaat van een stijging tot 82 centimeter tegen 2100. Tegen 2300 vrezen de deskundigen zelfs voor een stijging tot 3 meter.

Een stijgende zeespiegel vormt vooral een bedreiging voor laaggelegen kustgebieden, eilanden en steden aan de kust. Wereldsteden zoals New York zijn bijzonder kwetsbaar. Ook zeehavens moeten zich wapenen, en energievoorziening kan erdoor in het gedrang komen.

Tweede waarschuwing

De studie komt amper een dag na een waarschuwing door een andere groep van wetenschappers dat de aannames van het IPCC te conservatief zijn.

De drempel van 2 graden Celsius opwarming van de aarde die door het IPCC als “veilig” wordt bestempeld, is volgens die wetenschappers een gevaarlijke richtwaarde. De opwarming van de aarde heeft volgens hen al bij 1 graad catastrofale gevolgen.

Lees ook: Mens verstoort aanpassing van kust aan stijgende zeespiegel

http://www.ipsnews.be/artikel/mens-verstoort-aanpassing-van-kust-aan-stijgende-zeespiegel

take down
the paywall
steun ons nu!