Nieuws, Wereld -

Iedereen gezond vanaf 2035

WASHINGTON — De kloof op het vlak van gezondheid tussen de armste landen en die met middelhoge inkomens kan tegen 2035 worden gedicht. Dat blijkt uit een omvangrijke studie die dinsdag in het Britse medische tijdschrift The Lancet verscheen.

dinsdag 3 december 2013 17:19
Spread the love

Een groep van 25 specialisten uit de medische wereld en internationale economen schreven samen een pleidooi om meer te investeren in gezondheidszorg. Het resultaat, “Global Health 2035: A World Converging Within a Generation”, richt zich naar de internationale gemeenschap, regeringen en de belangrijkste donoren zoals de stichting van Bill en Melinda Gates.

“Er ligt een mijlpaal voor de mensheid binnen handbereik: we zouden de grote ongelijkheid inzake gezondheid tussen alle mensen in de wereld kunnen uitwissen, zodat iedereen een gelijke kans heeft op een gezond en productief leven”, stelt Lawrence Summers, hoogleraar economie aan de Universiteit van Harvard en gewezen Amerikaanse minister van Financiën.

“Met de nieuwste medicijnen en vaccinaties wordt dat betaalbaar. Onze generatie heeft dus de unieke kans om hierin te investeren”, aldus Summers, die ook hoofdeconoom van de Wereldbank is geweest.

President Obama

Terwijl het rapport een oproep lanceert aan beleidsmakers om het belang van gezondheid voor hun nationale economie hoger in te schatten, komt deze week in Washington het Wereldfonds voor Aids, Tuberculose en Malaria bijeen om nieuwe toezeggingen van zijn donoren te vragen voor de komende drie jaar.

Sinds zijn oprichting kreeg in 2002 kreeg dit agentschap al 29 miljard dollar geschonken.

President Obama beloofde de Amerikaanse steun voort te zetten: hij zal in de volgende drie jaar 1 dollar bijpassen voor elke 2 dollar van andere donoren, tot maximum 5 miljard dollar. Ook Bill Gates zal voor deze periode tot 500 miljoen dollar bijdragen, liet hij weten. De nieuwe directeur van het Fonds, Mark Dybul, is er gerust op dat de toezeggingen deze week meer zullen bedragen dan de 9,2 miljard dollar die in 2010 werd opgehaald.

Chili, China, Costa Rica en Cuba

De studie in The Lancet bevat een plan om tegen 2035 aanzienlijke vooruitgang te boeken voor de gezondheidszorg in arme landen. De auteurs putten daarvoor uit de ervaringen in Chili, China, Costa Rica en Cuba. Deze vier landen hadden dezelfde inkomens- en sterftecijfers als de arme landen vandaag, maar behoorden in 2011 tot de best presterende middenmoters.

De auteurs pleiten onder andere voor het fors opvoeren van de strijd tegen aids, tuberculose en malaria, maar ook voor het verbeteren van de medische hulp aan moeders en kinderen, en het investeren in gezinsplanning.

Ze vinden dat een fiscaal beleid waarbij de regering hoge accijnzen op tabak en andere schadelijke stoffen zoals alcohol heft, moet worden aangemoedigd. Zo kunnen “niet-besmettelijke ziektes” (zoals hartkwalen en kanker) scherp zullen dalen.

Die accijnzen zorgen op hun beurt voor nieuwe inkomsten voor landen met lage en middelhoge inkomens, die gebruikt kunnen worden om de subsidies voor bijvoorbeeld vervuilende fossiele brandstoffen terug te schroeven.  

Daarnaast stelt de studie voor om de investeringen in onderzoek en ontwikkeling minstens te verdubbelen, van jaarlijks ongeveer 3 miljard dollar naar 6 miljard dollar in 2020. De helft van die verhoging moet komen uit landen met middelhoge inkomens.

Economische return

De economische return van zulke investeringen in gezondheidszorg zijn “veel groter”, dan beleidsmakers altijd hebben aangenomen, luidt het.

Eerder onderzoek had aangetoond dat verbeteringen op het vlak van gezondheid het bruto binnenlands product (bbp) per capita deden stijgen, doordat kinderen beter leren en de productiviteit van werkende volwassenen omhoog gaat. Maar volgens de studie in The Lancet houdt het bbp geen rekening met de intrinsieke waarde van een goede gezondheid, inclusief een hogere levensverwachting.

“We geloven dat als landen over de hele wereld de waarde van extra levensjaren zouden meenemen in hun economische planning, ze anders zouden beslissen bij het verdelen van de budgetten”, verklaart Dean Jamison, hoogleraar aan de Universiteit van Washington en één van de auteurs.

Auteur: Jim Lobe

take down
the paywall
steun ons nu!