Regen verandert Caraïben in toxisch bad
Nieuws, Wereld -

Regen verandert Caraïben in toxisch bad

GEORGETOWN — De klimaatverandering en de daarbij horende veranderende weerspatronen hebben nog een extra onaangename bijwerking in Caraïbische landen zoals Jamaica en Guyana. Bij hevige regenval vermengt het afval- en rioolwater zich met oppervlaktewater.

maandag 2 december 2013 14:01
Spread the love

“Een van de gevolgen van de verbeterde toegang tot schoon water en sanitair zoals voorgeschreven in millenniumdoelstelling 7 van de Verenigde Naties is dat mensen nu meer doorspoelbare toiletten gebruiken met een septische tank”, zegt Marlon Daniels van het Waterzuiveringsfonds in Guyana.

Bij hevige regenval of storm weigeren de sceptische putten echter dienst waardoor afvalwater in het overstromingswater terechtkomt. “Mensen worden zo blootgesteld aan een ware toxische soep”, zegt Daniels. “

Inkomsten uit toerisme

Donna-May Sakura-Lemessy van het Instituut voor Mariene Zaken in Trinidad roept op om dringend werk te maken van een aangepast waterbeheer. De Caraïben zijn enorm afhankelijk van inkomsten uit toerisme. Vorig jaar was toerisme nog goed voor 19 miljard euro.

“Slecht waterbeheer leidt tot de aantasting van drinkwater en oppervlaktewater. Dit laatste kan zich vermengen met zwemwater, wat aanleiding kan geven tot maag-, darm- en oorinfecties”, zegt Sakura-Lemessy.

Ze benadrukte nog dat in sommige landen in het Caraïbische gebied acht op tien mensen tewerkgesteld zijn in de toerismesector.

Eind november zette hevige regenval hele delen van Guyana blank. Plaatselijke artsen adviseerden toen al om zoveel mogelijk uit het water te blijven en geen voedsel te consumeren dat met het vervuilde water in contact was gekomen.

Lozingen in zee

Adrian Cashman van de Universiteit van West-Indië (UWI) zegt dat de klimaatverandering ook zaken zoals de omgang met afvalwater op de agenda heeft gezet.

“Veel stedelijke gebieden van de Caraïben zijn lager gelegen en 40 procent van de bevolking leeft op maximaal 2 kilometer van de kust”, zegt hij. “Deze gebieden zijn niet aangesloten op een centraal rioleringssysteem. De impact van de stijging van het zeeniveau moet hier heel ernstig genomen worden.”

Onder meer het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) ondersteunt een  project rond afvalwaterbeheer in deze regio. Tachtig procent van het huishoudelijk afvalwater wordt onbehandeld of slechts deels behandeld geloosd in de Caraïbische Zee.

Auteur: Desmond Brown

take down
the paywall
steun ons nu!