De VVS is nog verre van bekend bij de gewone student.
Samenleving, België, Stampmedia, Student, Vlaamse Vereniging van studenten -

VVS verdedigt rechten van student

Vlaanderen telt 28 instellingen voor hoger onderwijs. In iedere instelling kan een student zich aansluiten bij de studentenraad die opkomt voor de belangen van de medestudent. Studentenraden kunnen zich dan aansluiten bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).

vrijdag 22 februari 2013 16:45
Spread the love

De basisdoelstelling van de VVS  is democratisering van het onderwijs door ondersteuning te bieden aan studentenraden. “Het is een overkoepelde studentenraad die de vertegenwoordiging  op zich neemt over zaken die voor alle hogescholen en universiteiten van belang zijn. Wij fungeren als eerste aanspreekpunt voor Vlaamse beleidsmakers”, legt voorzitter Anke Van den Bergh uit.

“De Algemene Vergadering komt iedere maand samen om over een relevant onderwerp of probleem te debatteren. De verschillende vertegenwoordigers van de verschillende lokale studentenraden zoeken dan naar een consensus en beslissen wat het algemene standpunt is. Achteraf gaan we met dat standpunt naar bevoegde personen of organisaties zoals de VLIR, de VLHORA of de VLOR.”

Lokale studentenraden

Als een student met een probleem zit, kan hij of zij daarmee terecht bij de studentenraad. De raad kan dan bepalen of het een probleem is dat op Vlaams niveau moet opgelost worden en of het aan de VVS moet voorgelegd worden of niet.

“De manier van werken van lokale studentenraden verschilt van stad tot stad. Zij houden zich bezig met lokale zaken en ondernemen vaak ook echte actie. In Gent bijvoorbeeld, wordt op dit moment een betoging gepland. Ook worden er lezingen gehouden zodat informatie kan doorstromen naar de achterban”, zegt Van den Bergh.

Impact VVS

Van den Bergh gelooft sterk in de impact van de VVS op de rechten van de student: “Als wij er niet zouden zijn, zouden heel veel zaken niet eens doordringen bij hogere instanties. Zo was er bijvoorbeeld het debat omtrent de oriëntatieproef. Wij vinden het belangrijk dat studenten de juiste studiekeuze maken.”

“VLOR vond dat wij een heel goed standpunt hadden en heeft dat overgenomen. Zo hebben wij op Vlaams niveau een grotere achterban gekregen en zijn wij ermee naar een hoger niveau kunnen gaan. Het zijn allemaal zaken die misschien wat technischer zijn en ver van het bed van de gewone student staan, maar zeker niet onbelangrijk.”

Bekend geraken

Het probleem echter is dat studentenraden of de VVS verre van bekend zijn bij de gewone student. Vanaf maandag 18 februari ging daarom een bekendheidscampagne van start. “Er worden posters in de verschillende studentensteden ophangen en we proberen in de verschillende media te komen. Daarnaast gaan we langs studentenraden om een gedetailleerde uitleg te geven over de VVS. We informeren hen wat wij kunnen doen voor hen en andersom, wat zij kunnen doen voor ons.”

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!