Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek, Europese Unie, Transparantie, Lobbygroepen, Belangenverstrengeling -

Europeaan wil meer transparantie

Een grote meerderheid van de Europese burgers maakt zich zorgen over de manier waarop het EU-beleid tot stand komt. De Europeaan wil meer transparantie en minder invloed van lobbygroepen, blijkt uit onderzoek.

donderdag 31 januari 2013 11:53
Spread the love

De enquête, die uitgevoerd is bij meer dan zesduizend burgers in zes Europese landen, wijst uit dat 73 procent van de respondenten zich zorgen maakt over de invloed van industriële lobbygroepen op het beslissingsproces.

Acht op tien respondenten vindt dat die lobbygroepen aan strengere regels onderworpen moeten worden, om een eerlijke vertegenwoordiging van de verschillende belangen mogelijk te maken.

De enquête is aan het begin van het Europese Jaar van de Burger besteld door de ngo’s Friends of the Earth Europe en Acces Info Europe bij onderzoeksbureau TNS.

“De resultaten van deze rondvraag zouden een alarmsignaal moeten zijn voor de Europese beleidsmakers”, zegt Natacha Cingotti van Friends of the Earth Europe (FoEE). “De burgers vragen duidelijk om strengere wetgeving voor lobbyisten.”

Volgens de organisatie is het daarom van groot belang dat parlementsleden open zijn over hun verschillende mandaten en belangenconflicten vermijden.

Vier op vijf respondenten denkt niet dat beslissingen van parlementsleden in het belang van de burger zijn als die parlementsleden ook werken voor een lobbygroep of privébedrijf.

Schandalen

Het onderzoek wijst volgens FoEE op de groeiende bezorgdheid bij de Europese burger na verschillende schandalen. Zo was er onlangs het ontslag van Europees Commissaris John Dalli, die lobbywerk uitgevoerd zou hebben voor een tabaksproducent.

Over zijn ontslag wordt geheimzinnig gedaan en het rapport dat tot zijn ontslag leidde, is ondanks aandringen van het Europees parlement nog steeds niet gepubliceerd.

Uit de bevraging blijkt dat de Europese burger meer inzage wil in besluitvormingsprocessen. Zo vindt 85 procent van de respondenten dat de informatie over onderhandelingen met lidstaten publiek moet zijn.

Bijna evenveel burgers vinden dat het werk van de Europese Centrale Bank transparanter moet.

“Dit onderzoek bevestigt dat de Europese burger hongerig is naar meer informatie over wat er in Brussel gebeurt,” zegt Helen Darbishire van Acces Info Europe.

“En dat ze specifiek meer willen weten over de manier waarop beslissingen genomen worden en hoe het geld wordt uitgegeven: 86 procent vindt het belangrijk dat financiële rapporten en evaluaties over de uitgaven publiek gemaakt worden.”

take down
the paywall
steun ons nu!