… Maar …
Betoging, Groen!, Rellen, Sms, PvdA, Borgerhout, Nva, Spa, Open VLD, Samenscholingsverbod -

… Maar …

zondag 13 januari 2013 21:13
Spread the love

In mijn vriendenkring zit van alles, gaande van uiterst links tot zelfs uiterst rechts. Er zitten zelfs enkele “ik ben geen racist maar…” vrienden tussen. Hun overtuiging staat meestal haaks op de mijne en toch zijn ze welkom in mijn leven. Ik sluit ze niet uit, verwijder ze niet van Facebook. Iedereen heeft wat mij betreft recht op zijn, of haar, eigen mening. Ik vertrouw op het goede in mensen en overtuig mezelf door te denken dat ze zelf goed genoeg beseffen dat racisme nooit goed te praten valt.  

Net als met mijn linkse vrienden en kameraden heb ik ook discussies met hen. Meer geanimeerd, dat wel, logisch ook. Veelal gaan die discussies dan ook over onze medemensen met een andere kleur of geloofsovertuiging. In die discussies komen dan regelmatig verschillende dooddoeners naar boven zoals: “Ze zijn niet allemaal slecht MAAR…”.

Soms stel ik dan eens de vraag: “Hoeveel slechte ken jij er dan?” Meestel kennen ze er meer goede dan slechte. Ik stel die vraag ook enkel als we met meer dan twee zijn. Immers als iedereen die paar enkele goeden kent dan vervalt mijn overtuiging van het goede in de mens.

Meestal kent iedereen wel meer goede dan slechte en dat sterkt mij in mijn overtuiging. Zoals ik al schreef ben ik overtuigd van het goede in de mensen. Als er al slecht bestaat, en dat zal zo wel zijn, dan denk ik dat het slechts om een minderheid gaat. Ook ben ik er van overtuigd dat de non-stop stigmatisering van rechts heeft bijgedragen tot een verkeerd beeld van onze samenleving en dat daar een serieus probleem, een serieuze scheeftrekking zit.

Borgerhout telt een 40.000 inwoners. Tijdens de laatste rellen werden 230 jongeren aangehouden. Omgerekend: 0,58 procent van de totale bevolking in Borgerhout. Door de polarisering binnen onze maatschappij herinneren mensen zich precies het omgekeerde. Alsof 99,42% van de mensen de boel wou kort en klein slaan die dag. 

Om een herhaling van die dag te voorkomen vaardigde de kersverse burgervader van Antwerpen deze keer een samenscholingsverbod uit.Er waren enkele sms’en geweest en er waren enkele bekenden uit het verleden. Enkelen, dus nog minder dan die 230, of 0.58 procent zoals u wil, van de laatste keer?

Links-rechts

Reacties op artikels, op sociale netwerksites … Overal lees je dezelfde tegenstelling. Rechts is het eens met de beslissing, links is het oneens. Rechts probeert de beslissing te rechtvaardigen door te stellen dat er geen rellen zijn geweest. Links beweert dat er nooit aanzet is geweest tot. Beide beginnen hun pleidooi dan ook regelmatig met: “Er zijn geen rellen geweest MAAR…” De discussies beperken zich voor mij tot de marge en ik stel mij enkele vragen.

Is rechts het eens met het feit dat een ganse samenleving niet meer op straat mag komen omwille van enkele sms’en en enkele bekenden? Een ganse gemeenschap wordt opnieuw gestigmatiseerd en 12 uren gegijzeld. Het normale “samen leven” wordt verboden, het “apart leven” gepromoot. De perceptie over die samenleving, die gemeenschap in Borgerhout wordt opnieuw versterkt. 

Is dat echt een oplossing en gaan we dezelfde repressieve maatregelen elke keer opnieuw toepassen als er zich zoiets, waar dan ook, voordoet? Net dat stoort mij mateloos. Waar blijft de inhoudelijke vraag over de genomen maatregel? Was er dan geen andere mogelijkheid?

Een andere mogelijkheid?

Ik ben natuurlijk geen burgervader van A MAAR…

Van zodra ik weet zou hebben van die enkele sms’en en bekenden zou ik contact hebben genomen met de verkozenen in Borgerhout. Ook al bestaat die meerderheid uit partijen die ik niet zou terugvinden binnen mijn eigen meerderheid. Bugervader willen zijn van alle Antwerpenaren vraagt om dat gevoel te overstijgen. Ook had ik de verantwoordelijken van de verschillende groeperingen, binnen die multiculturele samenleving die Borgerhout is, tot bij mij geroepen. Hetzelfde met de woordvoerder van de middenstand. Vanuit het verleden zou ik ook bewust zijn van de impact dat imams hebben op zulke zaken en dus zou ik ook hen uitnodigen.

Als iedereen rond de tafel zou zitten zou ik het verhaal uit de doeken doen. Ik zou hen vragen of zij zelf de confrontatie zouden willen aangaan, beter gezegd de dialoog met al wie zou verschijnen. Om het zekere voor het onzekere te nemen zou ik misschien zelfs stellen dat ik agenten in burger zou voorzien moesten de zaken toch uit de hand dreigen te lopen en meegeven dat ik het corps ook in een hogere staat van paraatheid zou brengen.

Er geen betoging aangevraagd MAAR… Als uit de dialoog zou blijken dat er een vreedzame betoging zou komen, dan zou ik ze toestaan. Sterker nog, ik zou enkele van hen ontvangen om te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. 

Ik denk dat de inwoners van Borgerhout maar al te graag die kans hadden gekregen. Ik geloof opnieuw in het goede van de mensen en denk dat het door dialoog, als er al mensen zouden verschijnen, nooit tot rellen had gekomen.

Helaas gaan we dat nu nooit weten. Erger nog is dat we enkele ons als “samen-leving” zo ver hebben laten drijven dat het “samen-leven” voor 12u compleet verdwenen was. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat een volgende maal de samenleving een kans zal krijgen en dat de apartleving in de ijskast wordt gezet.

take down
the paywall
steun ons nu!