Duizenden mensen voerden op 21 september in Amsterdam actie tegen de voorgenomen 6 miljard aan bezuinigingen onder het motto 'Basta! Nu de ommezwaai' (foto: Niels Brugman).
Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Economische crisis, Nederland, PvdA, Mark Rutte, Besparingsbeleid, VVD, Bezuinigingen, Kabinet Rutte-II, Participatiesamenleving, Rijksbegroting, Koning Willem-Alexander -

Nederlandse regering wil nog meer bezuinigen onder motto ‘participatiesamenleving’

In Nederland staan de Algemene Politieke Beschouwingen weer voor de deur. De regering-Rutte II zal steun bij de oppositie moeten verzamelen voor een nieuwe bezuinigingsronde van maar liefst 6 miljard euro. Hiermee zou de teller aan bezuinigingen die zijn ingevoerd sinds het eerste kabinet-Rutte op 52 miljard euro komen te staan.

dinsdag 24 september 2013 15:25
Spread the love

Met de aangekondigde 6 miljard euro aan bezuinigingen komt de Nederlandse regering tegemoet aan de Europese norm van maximaal 3 procent begrotingstekort. Omdat de coalitie van liberalen (VVD) en sociaaldemocraten (PvdA) geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer (nvdr: vergelijkbaar met de senaat in België) is de steun van een aantal oppositiepartijen voor de plannen cruciaal.

Voor vijfde jaar daling koopkracht

Verschillende belangenorganisaties vrezen de gevolgen van de regeringsplannen voor de koopkracht. Nederlanders zien hun koopkracht immers voor het vijfde jaar op rij dalen. Niet voor niets schoot een oproep van premier Mark Rutte (VVD) in het voorjaar om toch die nieuwe auto en dat nieuwe huis te kopen bij velen in het verkeerde keelgat.

Dagblad de Volkskrant meldt dat de regering in 2014 vooral enthousiast sleutelt aan belastingkortingen en toeslagen, met overwegend negatieve gevolgen voor de koopkracht. De ‘belastingvereenvoudiging’ die het kabinet voorstelt, kost mensen met een laag inkomen ruim 10 euro per maand.

Gezinnen met kinderen en chronisch zieken en gehandicapten de dupe

Ook gezinnen met kinderen worden geraakt door de kabinetsplannen. Zo wordt de kinderopvangtoeslag beperkt en de kinderbijslag bevroren.

Marjet Winsemius van de Stichting van Werkende Ouders reageerde vernietigend op deze plannen: “Wij maken het ouders onmogelijk om ook maar enige balans te creëren. Wij halen verschillende onderdelen uit de motor van de economie en roepen dan heel hard dat hij moet gaan draaien!”

Chronisch zieken en gehandicapten dreigen er eveneens flink op achteruit te gaan. De overheveling van landelijke tegemoetkomingsregelingen naar de gemeenten, die hier veel minder budget voor in kas hebben, raakt hen in hun koopkracht.

Zieken en gehandicapten dreigen er door de kabinetsplannen honderden euro meer op achteruit te gaan dan de gemiddelde Nederlander, zo stelt de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. “Mensen met een beperking kunnen door geldgebrek in een sociaal isolement raken of gaan afzien van zorg.”

‘Participatiesamenleving’ stuit op kritiek voormalig PvdA-leider

De presentatie van de begroting ging dinsdag 17 september gepaard met de jaarlijkse troonrede, voor de eerste keer uitgesproken door koning Willem-Alexander. “De huidige verzorgingsstaat heeft de afgelopen jaren regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn”, zo sprak de koning. De klassieke verzorgingsstaat zou plaats maken voor een ‘participatiesamenleving’.

Het feit dat de sociaaldemocraten akkoord zouden gaan met deze toekomstvisie voor Nederland stuitte op felle kritiek bij voormalig PvdA-leider en oud-minister van Financiën Wouter Bos.

In een opinieartikel in de Volkskrant stelt hij dat de coalitie naar een overheid wil die er alleen is voor de allerzwaksten. “Amerikaans, liberaal en zichzelf uiteindelijk marginaliserend. Zeg me dat het niet zo is!”

Verschillende belangenorganisaties op het gebied van zorg en welzijn hebben grote vraagtekens bij een haalbaarheid van een ‘participatiesamenleving’. Ze waarschuwen dat jarenlange bezuinigingen juist een grote druk hebben gezet op de vrijwillige inzet van burgers. Zo is de welzijnssector sinds 2008 met een kwart geslonken, waardoor er slechts één professional op de 60 vrijwilligers beschikbaar is.

Duizenden aanwezigen demonstratie ‘Basta! Nu de ommezwaai’

Op zaterdag 21 september verzamelden duizenden demonstranten zich in het centrum van Amsterdam om de bezuinigingen aan te vechten. Aan de demonstratie deden tientallen organisaties en oppositiepartijen als de Socialistische Partij (SP) en GroenLinks mee.

SP-leider Emile Roemer kondigde aan dat de demonstratie slechts het begin was: “Het wordt een lange, hete herfst die desnoods duurt tot Kerstmis.”

Inmiddels heeft vakcentrale FNV een nieuwe landelijke actie aangekondigd op 30 november. FNV-voorzitter Ton Heerts: “Het is nu tijd om te investeren, niet om de economie verder kapot te bezuinigen.”

take down
the paywall
steun ons nu!