Brugge is aangeslagen door vertrek Philips
Brugge, Burgemeester Patrick Moenaert, Filip Somers, Philips Brugge -

Brugge is aangeslagen door vertrek Philips

dinsdag 18 september 2012 19:50
Spread the love

De voorbije tijd was het duidelijk geworden dat het elektronicaconcern Philips TPV wereldwijd (opnieuw) in woelig vaarwater was terechtgekomen.
Dat er ook voor de Belgische vestigingen – en voor Philips Brugge – gevolgen zijn, is bijzonder jammer, maar leek al een poos onvermijdelijk.

De televisieafdelingen, die staan voor 300 vaste jobs en 100 contractuelen in Brugge en voor 100 jobs in Eindhoven, zijn verlieslatend. Deze divisies wil men opnieuw winstgevend maken door ze samen te brengen op een nieuwe plek.
Een samenvoeging zal de kosten drukken.

Het stadsbestuur en Burgemeester Patrick Moenaert in het bijzonder is de voorbije maanden op meerdere niveaus tussengekomen om de sterkte en het belang van een Philipsvestiging in Brugge te bepleiten.

Vanuit een werkgroep waarin naast hijzelf en schepenen Hilde Decleer, Jean-Marie Bogaert, Annick Lambrecht en Mercedes Van Volcem  ook enkele topambtenaren zetelden, probeerde hij het vastgoedbureau dat in opdracht van Philips op zoek ging naar een nieuwe locatie te overtuigen van de voordelen en de meerwaarde van Brugge als vestigingsstad.

Hij legde ook contacten met WVI, VOKA ,POM die mee aan tafel zaten en het Brugse dossier hebben bepleit. Ook de beide hogescholen duwden aan de kar met een motivatienota waarin ze een samenwerking met Philips voorstelden.

Het heeft niet mogen baten, want Philips Brugge en Philips Eindhoven zullen over 15 maanden samen verhuizen naar Gent.

Philips Brugge was steeds zeer tevreden over de samenwerking met het Brugse stadsbestuur, maar het elektronicaconcern is ervan overtuigd dat concurrentie met het buitenland enkel nog mogelijk is door knowhow, creativiteit en  research te bundelen. In die zin moet de vestiging in de nabijheid van een universiteit en labo’s een meerwaarde zijn.

Het valt te betreuren dat VOKA West-Vlaanderen, die, zoals gezegd en bij monde van zijn voorzitter Jean-Pierre Saelen, betrokken werd bij de inspanningen om Philips in Brugge te houden, de verhuis met onbegrijpelijke argumenten misbruikt om het stadsbestuur van Brugge een sneer te geven. De argumentatie van het tekort aan bedrijventerreinen houdt immers geen steek: het bedrijf breidt niet uit, wel integendeel, én de motivatie om naar Gent te trekken heeft uitsluitend te maken met de universitair-wetenschappelijke omgeving waarin het bedrijf wenst te opereren.

Burgemeester Patrick Moenaert: ‘Het stadsbestuur heeft begrip voor de rationaliserings- en bundelingsplannen van het concern, want het is belangrijk een totale sluiting te vermijden. Mijn gedachten gaan uit naar wie zijn/haar job ziet verloren gaan. Voor wie naar Gent mee verhuist, wordt het aanpassen, maar daar kan een mouw aan gepast worden, want Brugge en Gent liggen niet ver uit elkaar. Zeer begaan ben ik met de 70 gezinnen die het slachtoffer worden van de inkrimping. De dynamiek van een internationaal bedrijf heeft nu helaas een heel betreurenswaardige impact op verschillende Brugse jobs èn gezinnen. Mocht het stadsbestuur hier iets hebben aan kunnen verhelpen, dan zou dat gebeurd zijn, maar dit lag zowel buiten onze macht als buiten die van de ondernemersorganisaties’

Philips was meer dan 75 jaar in Brugge gevestigd.  Sinds april 2012 maakt de vestiging die sinds een aantal jaren uitsluitend een televisieafdeling is, deel uit van een internationale groep.

Het oorspronkelijke Philips heeft nog 30% van de aandelen, het Taiwanese bedrijf TPV heeft er 70% van in handen.

 

take down
the paywall
steun ons nu!