Lokaal, Brugge -

Groen Brugge gaat met een diverse, jonge en verruimde lijst naar de verkiezingen.

Groen Brugge gaat met een diverse, jonge en verruimde lijst naar de verkiezingen.
maandag 11 juni 2012 05:24

Groen Brugge kiest voor een nieuwe, enthousiaste ploeg om de zichtbare plaatsen op de gemeenteraadslijst op te vullen. “We hebben heel bewust gekozen voor verjonging,” zegt lijsttrekker Sammy Roelant, “Brugge kan na achttien jaar een frisse wind gebruiken.”

Dit is de lijst voor de zichtbare plaatsen:

    Sammy Roelant, 37 voorzitter Groen Brugge, opvoeder in het bijzonder onderwijs.
    Charlotte Storme,  43 voormalig schepen, advocate.
    Bruno Mostrey,  31, Jong Groen, politiek opbouwwerker Groen.
    Karin Robert, 49, ondervoorzitter Groen Brugge, lerares
    Valentijn Vyvey, 29, groene ondernemer

De lijst zal worden geduwd door Marleen Ryelandt, 52, advocate. Marleen was van 1994 tot 2006 gemeenteraadslid voor Groen.

“Groen Brugge maakt met deze lijst een bewuste keuze. Er wordt gekozen voor verjonging omdat we menen dat Brugge na achtien jaar een verfrissende nieuwe wind kan gebruiken.”aldus lijsttrekker Sammy Roelant “vooral de laatste legislatuur, met alle partijen op een hoopje in de meerderheid, ontbrak elke project en was er geen visie. Ondertussen heeft Brugge de uitdagingen voor de komende decennia niet in de ogen gekeken. Er kwam geen klimaatplan, er werden geen oplossingen geboden voor de woonproblematiek in Brugge, er is geen plan voor de nakende veroudering, het verdwijnen van onze jeugd wordt geen halt toegeroepen, duurzame werkgelegenheid in een globaliserende wereld is blijkbaar geen prioriteit…. Men heeft zich verstopt achter dagjespolitiek, lapmiddelen, en heimwee naar de vorige eeuw alsof Brugge een groot dorp was dat niet meer verdiende dan dorpspolitiek.”

“Wij stellen vast dat de traditionele partijen in Brugge liefst op hetzelfde elan willen doorgaan, en hoewel alle lijsttrekkers zichzelf aanprijzen als zullen ze ‘nog witter wassen met de nieuwe formule’, toch weten we uit deze legislatuur dat een goed project voor de coalitiepartijen niet noodzakelijk is om erbij te willen zijn,”zo vervolgt Sammy Roelant. “Ik denk dat dat een sterke Groene aanwezigheid de beste garantie is voor de Bruggeling op een toekomstgericht beleid dat eindelijk de noodzakelijke keuzes durft maken. Wij gaan voor betaalbare woningen, een moderne diverse mobiliteit, een ambitieus klimaatplan, een stad met een jonge geest die durft de toekomst met open vizier tegemoet te treden.”

47 enthousiaste Bruggelingen zullen op 14 oktober opkomen voor Groen Brugge in de gemeenteraadsverkiezingen.

Aangezien er elektronisch gestemd wordt in Brugge wordt de lijst in drie reeksen gepresenteerd, net zoals dat op het elektronische scherm te zien zal zijn.
“We zijn heel gelukkig dat heel wat jongeren er voor kiezen om zich voor groen te engageren deze verkiezingen. Wij vinden hun stem levensnoodzakelijk. In Brugge is er om de twee dagen een jongere minder. Dit is nefast voor de stad. Daarom hebben we het eerste deel van onze lijst voorbehouden aan de jongeren, zodat ze niet het schaamlapje zijn om wat jongerenstemmen te halen, maar omdat ze het hart zullen vormen van onze campagne. “aldus lijsttrekker Sammy Roelant.

De tweede reeks op de lijst, aangevoerd door tweede lijsttrekker Thomas Ducheyne, geeft een plaats aan verruimers, actieve en geëngageerde Bruggelingen die zich inzetten voor een open, leefbare, sociale en ecologische stad. “Het is verheugend om vast te stellen dat Bruggelingen met een heel diverse achtergrond zich herkennen in het groene project. In de voorbije legislatuur werden democratie en participatie niet altijd even hoog in het vaandel gedragen. Wij hebben de indruk dat het stadsbestuur in een zelfgeweven cocon van tevredenheid leeft. Er leeft nochtans heel wat bij veel Bruggelingen.”zegt Sammy Roelant “De Chartreuse, het Schipdonkkanaal, de polderdorpen, Klein Appelmoes, het jongerenbeleid,…het zijn slechts enkele van de voorbeelden hoe het bestuur telkens doof bleef voor de verzuchtingen van haar eigen mensen. Ik denk dat de ernst, diepgang en gedragenheid van dit protest sterk onderschat wordt. Wij willen dan ook een stem bieden aan de onafhankelijke kritische Bruggeling, ook na de verkiezingen, door sterk in te zetten op participatie.”

De derde reeks kandidaten, aangevoerd door voormalig groen voorzitter Remi Cansse, bestaat uit de zogenaamde vaste waarden. Mensen die reeds lang actief zijn bij Groen en Agalev, al dan niet in een mandaat. “Zij steunen de verjonging en verbreding van de lijst. Dit toont aan dat groen doorheen haar 30-jarige geschiedenis in Brugge steeds dezelfde waarden is blijven verdedigen: solidariteit met de huidige en komende generaties, diversiteit als een verrijking voor de stad en een leefbare stad op maat van haar bewoners.” vervolgt Sammy Roelant

Met deze lijst van gedreven mensen vat Groen Brugge vol zelfvertrouwen de campagne aan. Sammy Roelant: “Wij willen beter doen dan vorige verkiezingen en hopen op minstens drie zetels in de gemeenteraad. Hierdoor komen we ook terug in de OCMW-raad, toch wel belangrijk voor een sociale partij. Als de kans zich voordoet om een vernieuwend bestuursakkoord te onderhandelen zijn we bereid om mee te besturen. Maar niet als vijfde wiel aan de wagen, als we meedoen willen we wegen op het beleid en willen we van Brugge een duurzame stad maken.”

Sammy Roelant, lijsttrekker Groen Brugge, 0473 33 40 81

take down
the paywall
steun ons nu!