Bhutan geeft wereldleiders lessen in geluk
Nieuws -

Bhutan geeft wereldleiders lessen in geluk

NEW YORK — Wat is belangrijker in het leven, geluk of geld? Als het van het kleine koninkrijk Bhutan afhangt, zou de wereld wat meer aandacht mogen besteden aan deze eeuwenoude vraag.

woensdag 4 april 2012 13:06
Spread the love

Deze week vond op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) in New York een vergadering plaats over het thema ‘Geluk en welzijn, definitie van een economisch paradigma’.

Daar hield de premier van Bhutan, Jigme Thinley, een warm pleidooi om geluk, en niet enkel het economische als maatstaf voor vooruitgang te nemen. “We starten hier met een wereldwijde beweging rond dit thema”, verklaarde hij na de bijeenkomst. Thinley zei ook dat er dringend behoefte is aan een verandering in de zienswijze op duurzaamheid voor het milieu en op het vlak van de globale ontwikkeling.

Bruto nationaal geluk

Het kleine koninkrijk Bhutan dat ingebed ligt in de Himalaya gebruikt al decennia het concept bruto nationaal geluk (GNH) om z’n ontwikkeling richting te geven. De premier hoopt vurig dat de wereld dit model zal omarmen.

Het concept, dat in Bhutan al in 1971 werd geïntroduceerd door koning Wangchuck, veronderstelt dat duurzame ontwikkeling niet enkel mag afhangen van economische aspecten. De idee van GNH heeft Bhutans economische en sociale beleid beïnvloed maar wist ook over z’n grenzen heen tot de verbeelding te spreken.

Volgens de Bhutaanse overheid heeft het systeem een maatstaf gecreëerd die niet enkel op het beleidsvlak nuttig kan zijn maar ook voor organisaties daarbuiten.

De GNH-index gaat over traditionele domeinen zoals levensstandaard, gezondheid en opleiding, maar houdt evengoed rekening met minder voor de hand liggende aspecten zoals  cultureel of psychologisch welzijn. “Het is eerder een holistische reflectie over globaal welzijn dan een subjectieve psychologische ranking van geluk alleen”, verklaarde Thinley.

Negen geluksdomeinen

Om de GNH te kunnen meten heeft Bhutan negen domeinen ontwikkeld: psychologisch welzijn, gezondheid, opvoeding, tijdsbesteding, culturele diversiteit, goed bestuur, vitaliteit, ecologische diversiteit en levensstandaard.

Op de vergadering over Geluk en Welzijn deze week kwamen wereldleiders samen met experts op het vlak van ontwikkeling en burgerlijke partijen om over een nieuwe economische zienswijze op duurzaamheid en welzijn te overleggen.

Volgens Nasir Abdulaziz Al-Nasser, de voorzitter van de algemene vergadering, is het “noodzakelijk om zo’n nieuwe denkwijze te ontwikkelen die een meer billijke en evenwichtige benadering inhoudt”.

VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon, voegde daar aan toe dat “het bruto binnenlands product (bbp) lange tijd de maatstaf was waarmee economieën en politici werden beoordeeld. Maar dat model faalt als we de kosten van de zogenoemde vooruitgang gaan meten op het gebied van het sociale en het milieu”.

Helen Clark, de voormalige premier van Niew Zeeland, zat een van de voordrachten rond geluk voor en spoorde de VN daarbij aan om een platform te creëren voor succesverhalen over het meten van vooruitgang in duurzame ontwikkeling.

De premier van Bhutan, die in juni op de Rio+20-top in Rio de Janeiro aanwezig zal zijn, zal ook daar pleiten voor Bhutans geluksmodel. “Dat zal een historisch moment zijn”, zei hij. “Ik zal een verzoek doen om de holistische benadering van ontwikkeling te aanvaarden. Ik hoop dat de Verenigde Naties klaar zijn om deze zienswijze over te nemen”.

take down
the paywall
steun ons nu!