Nieuws, Wereld, Italië, Europese Unie, Duitsland, Spanje, Eurocrisis, Paul Krugman, Sociale afbraak, Europese vakbonden, Wist je dat, wistjedat, Griekenland, eurocrisis, Italië, eurocrisis, Spanje, eurocrisis, Sociale afbraak Europa -

Wist je dat de sociale afbraak in Europa nog maar net begonnen is?

De cirkel lijkt wel rond. De crisis wordt gebruikt om de sociale afbraak harder dan ooit door te zetten. Maar die afbraak zal de koopkracht verder aantasten en dus de crisis nog verergeren. De 1% lacht in zijn vuistje.

zondag 18 maart 2012 13:47
Spread the love

Dat Europa een ultraliberaal en asociaal project is, wisten we al. Maar wist je dat de heren en dames in Brussel nu ook het stakingsrecht serieus willen aan banden leggen? Dat blijkt uit uitgelekte stukken van de Europese Commissie. Wil men het asociaal beleid kunnen voortzetten dan zal de macht van de vakbonden moeten gebroken worden, zo luidt de redenering blijkbaar.

Ook de soevereiniteit van de landen moet er aan geloven. De besparingswoede van Europa wordt nog enigszins getemperd door de nationale politici omdat die verantwoording verschuldigd zijn aan hun burgers. Weg ermee is het standpunt van het Europees grootkapitaal. Van het Duits patronaat wisten we al dat die voor een ‘sterker’ Europa zijn. Maar nu pleit ook het Franse bedrijfsleven openlijk voor een ‘Verenigde Staten van Europa’, met een sterk presidentieel regime, waarbij de nationale staten het grootste deel van hun bevoegdheden kwijtspelen. Vervelende referenda zijn dan niet eens meer nodig.

De afgelopen dertig jaar werden al grote delen van de economie in Europa geprivatiseerd. Dat heeft de inkomsten van de Europese staten flink aangetast. Van de crisis wil men nu gebruik maken om de resterende kroonjuwelen te verpatsen aan de privé. Het lijstje is lang. Enkele voorbeelden. Ierland: een belangrijk natuurgebied, bossen, een luchtvaartmaatschappij en een gasbedrijf. Portugal: een hoogspanningsnet en een groot gas- en elektriciteitsbedrijf. Groot-Brittannië: ambassades, overheidsgebouwen, militaire uitrusting. Spanje: een watermaatschappij, de metro in Madrid. Oostenrijk: bergen (je leest het goed!). Italië: stranden, forten, eilanden, paleizen in Venetië. Griekenland: zowat alles behalve de Acropolis.

Griekenland heeft zoals gekend een torenhoge schuldenlast. Maar wist je dat de rijkste Grieken een slordige 600 miljard euro op Zwitsere banken hebben geparkeerd? Dat is bijna het dubbele van de schuldenlast… Wist je ook dat zo’n 4.000 superrijke Grieken zo’n 15 miljard euro aan belastingen hebben ontdoken? En wist je ook dat die hoge schuldenlast had kunnen vermeden worden als Europa tijdig had ingegrepen? Had men in december 2009 al de nodige stappen gezet, dan was hun schuld nu tot 82% van het BNP gedaald, i.p.v. de huidige 116%.

Wist je dat er vorig jaar 105.000 Griekse bedrijven hun deuren sloten en dat er dit jaar wellicht nog eens 60.000 over de kop zullen gaan?[1]

Ook in Italië heb je ‘Griekse toestanden’, maar i.p.v. naar reders moet je er kijken naar kerkelijke prelaten. Wist je dat de katholieke kerk ongeveer een vijfde van alle onroerend goed bezit, waaronder bijna 9.000 scholen, 2.300 musea en bibliotheken, 4.700 klinieken en talloze hotels, reisagentschappen en winkels? Wist je dat een kerkelijk gebouw geen belasting moet betalen als er religieuze activiteiten kunnen uitgeoefend worden? Een kapelletje is al genoeg… [2]

Ondertussen wordt Italië geconfronteerd met een zware economische neergang. Het BNP is sinds de crisis met bijna 5% gezakt en men verwacht voor dit jaar een verdere krimp van 1,5%. De consumptie van voedsel, drank en tabak is teruggevallen op niveaus van dertig jaar geleden.[3]

En alsof dat niet genoeg is wil premier Monti de arbeidsmarkt hard aanpakken. Die moet nog meer flexibel, dat wil zeggen dat men mensen nog gemakkelijker kan ontslaan. Op dit moment is nog slechts honderd van de nieuwe arbeidsplaatsen een vaste job. De jeugdwerkloosheid heeft inmiddels de kaap van 30% overschreden. Dat belooft voor de nieuwe generatie.[4]

Wist je dat Spanje de hoogste werkloosheidsgraad van Europa kent? Voor dit jaar verwacht men dat 24,3% mensen werkloos zal zijn. 48% van de jongeren zit zonder job. Daarmee is Spanje goed voor een derde van alle werklozen in de eurozone. Wist je dat door geldgebrek er Spaanse scholen ook zonder elektriciteit en WC-papier zitten?[5]

Moet het dan verwonderen dat de jongeren massaal het land verlaten? Sinds het uitbreken van de crisis hebben 300.000 mensen, vooral jongeren het land verlaten. Twee op drie van de Spaanse jongeren tussen 18 en 25 zou bereid zijn zijn land te verlaten om aan een job te geraken. Favoriete bestemmingen zijn Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk, de VS, Mexico,  Brazilië en zelfs Cuba.

De geeuwhonger van het kapitaal is nooit gestild. Wist je dat patroonskringen in Duitsland aandringen op een nog krassere sociale afbouw dan nu al het geval is? Er moeten tegen 2014 volgens hen nog 80 miljard euro bezuinigd worden, waarvan 30 miljard in de sociale sector en nog eens 13 miljard in de overheidssector (lager lonen en minder arbeidsplaatsen). Tezelfdertijd worden aan managers record bonussen uitbetaald.

Citaat van de week:

“De realiteit is dat in betere tijden het grootste deel van de winsten werd geprivatiseerd, terwijl het merendeel van de verliezen nu genationaliseerd wordt.
Nouriel Roubini, een van de weinige economen die de financiële crisis heeft voorspeld.[6]

Leestip:

Paul Krugman, ‘Can Europe Be Saved?’, 12 januari 2012.
 

Lees ook:

De fatale constructiefouten van Europa
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/14/de-fatale-constructiefouten-van-europa

Wist je dat Europa zich klaarmaakt om Griekenland te dumpen en de Syrische milities te bevoorraden?

https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/10/wist-je-dat-europa-zich-klaarmaakt-om-griekenland-te-dumpen-en-de-syrische-milit

Wist je dat Europa een ramp is voor de jonge generatie en dat de ratingbureaus een aanval hebben gelanceerd tegen de gezondheidszorg?
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/01/wist-je-dat-europa-een-ramp-voor-de-jonge-generatie-en-dat-de-ratingbureaus-een-

Wist je dat dankzij de eurocrisis banken schandalige winsten maken op kap van belastingbetalers?
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/23/wist-je-dat-dankzij-de-eurocrisis-banken-schandalige-winsten-maken-op-kap-van-be

Wist je dat Duitsland een lageloonland geworden is?
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/26/wist-je-dat-duitsland-een-lageloonland-geworden

Wist je dat? De crisis wordt uitgelokt en aangewakkerd, terwijl de speculanten meer risico’s nemen dan ooit
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/wist-je-dat-de-crisis-wordt-uitgelokt-en-aangewakkerd-terwijl-de-speculanten-mee

Niet digitale bronnen

[1] Financial Times, 24 februari 2012, p. 2.
[2] Financial Times, 17 februari 2012, p. 2.
[3] Financial Times, 4 januari 2012, p. 9; Financial Times, 16 maart 2012, p. 2.
[4] Financial Times, 11 januari 2012, p. 4; The Economist, 18 februari 2012, p. 22.
[5] Financial Times, 24 februari 2012, p. 2.
[6] Financial Times, 8 maart 2012, p. 9.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!