Weinig Amerikanen staan achter Israëlische aanval op Iran
Nieuws, Wereld, Iran -

Weinig Amerikanen staan achter Israëlische aanval op Iran

WASHINGTON — Er wordt al maanden gespeculeerd over een Israëlische militaire actie tegen Iran, maar in de VS kan een dergelijke aanval op weinig steun rekenen. Bijna zeven op de tien bevraagden in een nieuwe opiniepeiling zijn voorstander van verdere onderhandelingen met het regime in Teheran.

woensdag 14 maart 2012 11:09
Spread the love

Volgens de dinsdag (13 maart) gepresenteerde PIPA-peiling van de Universiteit van Maryland is maar een kwart van de Amerikanen voor een Israëlische aanval op Iraanse nucleaire installaties. De internationale gemeenschap vreest dat Iran atoomwapens ontwikkelt maar is verdeeld over de manier waarop dat kan worden verhinderd.

Amper één op de zeven van de 727 respondenten vindt dat de VS Israël moeten aanmoedigen Iraanse kerninstallaties te bombarderen; ruim een derde oordeelt dat Washington zijn bondgenoot moet afraden militair op te treden.

Zelfs onder de Republikeinse deelnemers aan de peiling, die traditioneel voor een hardere aanpak van internationale problemen zijn, drukt bijna 60 procent een voorkeur uit voor de voorzetting van onderhandelingen. Driekwart van alle respondenten vindt dat de VS het probleem met het Iraanse atoomprogramma in de eerste plaats via de VN-Veiligheidsraad en dus niet op eigen houtje moeten aanpakken.

Meer steun voor Amerikaanse actie

Veel meer Amerikanen zouden een Amerikaanse militaire actie steunen om te verhinderen dat Iran atoomwapens verwerft. Van de 1009 deelnemers aan een peiling van de New York Times en CBS News die ook dinsdag werd gepresenteerd, zegt 51 procent achter een dergelijke actie te staan. Zesendertig procent zou zich tegen die aanval kanten, 13 procent kon geen antwoord geven op de vraag.

Van de respondenten in die peiling zei 47 procent dat Washington de Israëli’s moet steunen als die op eigen initiatief Iraanse atoominstallaties bombarderen. Tweeënveertig procent oordeelde dat de VS “niet betrokken” mogen raken bij zo’n actie; slechts 1 procent vond dat de VS zich moeten verzetten. In vergelijking met vroegere peilingen groeit het aantal respondenten dat Israël zou steunen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn medewerkers doen al verscheidene maanden uitschijnen dat Israël de Iraanse installaties  zal aanvallen als het regime geen einde maakt aan zijn kernprogramma.

De Amerikaanse regering zette de voorbije drie maanden weer duidelijker in op economische sancties en onderhandelingen van de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland met Iran. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben zich de voorbije week uitgesproken tegen een Israëlische aanval.

Slechte peilingen

Experts hebben kritiek op de kwaliteit van sommige peilingen die het debat over Iran mee bepalen. “De vraag in de New York Times/CBS-peiling of respondenten voor militaire actie tegen zijn die Iran verhindert atoomwapens te verwerven, gaat ervan uit dat een dergelijke aanval een einde zou maken aan het Iraanse atoomprogramma”, zegt Peter Ferenbach, een expert inzake houdingen in verband met buitenlands beleid. “Bijna niemand in het Pentagon is die mening toegedaan.”

Zelfs amper een op de vijf van de respondenten in de PIPA-peiling gelooft dat door een Israëlische aanval mogelijke Iraanse plannen om atoomwapens te bouwen meer dan vijf jaar vertraging kunnen oplopen. Eenenvijftig procent houdt het bij een vertraging van één à twee jaar; 22 procent vreest dat Iran juist een versnelling hoger zal schakelen.

Net iets meer dan de helft van de deelnemers aan de PIPA-peiling gelooft ook dat een Israëlische aanval het Iraanse regime zal versterken of geen effect zal hebben op de macht ervan. Achtenveertig procent vreest dat een gewapend conflict tussen Iran en Israël jaren zal duren.

Bijna zes op de tien respondenten geloven dat Iran van plan is atoomwapens te bouwen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn daar niet zo zeker van – volgens hen heeft het regime de beslissing om al dan niet kernwapens te produceren nog niet genomen.

De PIPA-onderzoekers vroegen ook wat de respondenten dachten over de bereidheid van Iran om atoomwapens te gebruiken tegen Israël, gesteld dat Teheran die wapens zou bezitten. Van de bevraagden denkt 62 procent dat Iran daartoe bereid is, terwijl 32 procent van mening is dat Iran dat niet zal doen uit angst voor nucleaire vergeldingsaanvallen.

take down
the paywall
steun ons nu!