Nieuws, Samenleving, België, Adoptie, Adoptiewetgeving, Vlaams centrum voor adoptie -

Adoptieouders krijgen voortaan sneller uitsluitsel

BRUSSEL – Na lang palaveren in de commissie welzijn, volksgezondheid en gezin van het Vlaams Parlement is donderdag het nieuwe decreet voor buitenlandse adoptie goedgekeurd. Dat is bijzonder goed nieuws voor kandidaat-adoptieouders die nu wellicht in de toekomst sneller zekerheid en duidelijkheid zullen krijgen.

donderdag 15 december 2011 21:34
Spread the love

Maar nog belangrijker is dat er eindelijk werd ingegaan op de al lang gestelde vraag van de adoptiekinderen zelf om hun recht op inzage in hun dossier uit te breiden. Daarvoor werd de oorspronkelijke tekst nu met een amendement uitgebreid: “Want daarover gaat adoptie in feite toch”, zegt commissielid, Lies Jans (N-VA):.”Het kind, dat men een beter leven wil geven, moet centraal staan. Dat kind heeft volgens internationale verdragen echter ook het recht om, voor zover mogelijk zijn of haar ouder te kennen. De adoptiekinderen waren dan ook vragende partij om een correct en afdoend inzagerecht in dit decreet op te nemen. Aan die vraag zijn we tegemoet gekomen. Geadopteerden krijgen door dit nieuwe decreet meer inzagerecht.

Uitsluitsel

Met het het nieuwe decreet kan iedereen die dat wil, zich in de toekomst melden als kandidaat-adoptieouder: “Het is wel de bedoeling mensen, bij wie de procedure is opgestart, zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun adoptiekansen”, licht Lies Jans de krachtlijnen van het nieuwe decreet verder toe: “Kandidaten zullen ook op korte termijn uitsluitsel krijgen over de termijn waarbinnen hen een kind zal worden toegewezen. Dat is een hele vooruitgang. Vandaag nog lopen de wachttijden voor adoptie van kinderen uit het buitenland al vlug op tot meer dan drie jaar. Het decreet moet er nu voor zorgen dat die termijn fel verkort wordt. De interlandelijke adoptie heeft te kampen met groeiende wachttijden. In 2009 waren er 592 kandidaat-adoptieouders tegenover 244 adopties. De gemiddelde duur van de adoptieprocedure is sinds 2005 opgelopen van 1 tot 3,5 jaar. Kandidaat-adoptieouders zien de adoptie van een kind uit het buitenland dan ook meer en meer als een zeer moeizame tot onmogelijke opdracht, zowel op emotioneel als financieel vlak.

Vlaams Adoptiecentrum

Het decreet gaat nu nog ter stemming naar het voltallige Vlaams Parlement. Daarnaast komt er de oprichting van een Vlaams Centrum voor Adoptie. Dat centrum zal het nieuwe beleid in goede banen moeten leiden en moet zo het uithangbord worden van het vernieuwde Vlaamse adoptiebeleid. Volgens Lies Jans moet iedereen die een kind wil adopteren of informatie zoekt over adoptie terecht kunnen bij dat centrum. Ze maakt zich sterk dat dit centrum nog in 2012 zal worden uitgebouwd.

take down
the paywall
steun ons nu!