Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Vluchtelingen, Dossier:vluchtelingen -

“Mensen zonder papieren uitsluiten van lessen Nederlands is principiële beslissing”

Mensen zonder papieren mogen voortaan geen lessen Nederlands voor anderstaligen in het volwassenenonderwijs meer volgen. “Het begon als een praktische discussie: hoe de wachtlijsten aanpakken?", zegt Raf De Weerdt van de vakbond ACOD Onderwijs, 'Maar het werd al snel een principieel probleem: we gaan toch niet investeren in mensen die hier geen toekomst hebben.'

maandag 16 mei 2011 16:51
Spread the love

Donderdag wordt het Onderwijsdecreet XXI gestemd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Eén artikel in dat decreet voert ‘wettige verblijf’ of ‘nationaliteit’ in als inschrijvingscriterium voor een opleiding in het volwassenenonderwijs.

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, SP.A en N-VA willen zo iets doen aan de lange wachtlijsten voor de lessen Nederlands Tweede Taal (NT2) voor nieuwkomers. In september 2010 stonden in de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie nog respectievelijk 1.112 en 3.637 cursisten op een wachtlijst.

Raf De Weerdt, adjunct-algemeen secretaris van de vakbond ACOD Onderwijs, vertelt: “Mensen zonder papieren niet meer toelaten gaat het probleem van de wachtlijsten niet oplossen. Dat hebben wij ook duidelijk gemaakt aan de Vlaamse regering, maar uit onze contacten met hen bleek dat het ook om een principiële beslissing ging: we gaan niet investeren in mensen die hier geen toekomst hebben, zo kregen we te horen.”

In 2007 werd het volwassenenonderwijs grondig herschikt. Toen kwam dat probleem niet ter sprake. Nu plots wel. Er is blijkbaar een verschuiving in de geesten”, zegt De Weerdt.

“Vanuit menselijk oogpunt hebben wij het daar zeer moeilijk mee. Door mensen zonder papieren te verbieden Nederlands te leren, snijdt je hen helemaal af van het sociaal weefsel en veroordeel je hen helemaal tot de illegaliteit”, aldus De Weerdt.

Kinderen zonder papieren hebben wel recht op onderwijs. “Maar als je hun ouders verbiedt om lessen Nederlands te volgen, ontzeg je hen het recht om hun kinderen te ondersteunen,” zegt De Weerdt.

De twee onderwijsvakbonden ACOD en COC lanceerden een petitie tegen de maatregel. Raf De Weerdt: “Wij benaderen de parlementsleden van de Commissie Onderwijs ook individueel. Zo hopen we de maatregel nog tegen te houden.”

take down
the paywall
steun ons nu!