Nieuws, Wereld -

Ontwikkelingsorganisaties verwerpen conclusies top armste landen

ISTANBUL — Ontwikkelingsorganisaties zijn bijzonder ontgoocheld door het resultaat van de top van Minst Ontwikkelde Landen (LDC's) in het Turkse Istanbul. Het actieplan dat daar is afgesproken, mist concrete engagementen en zet de rijke landen uit de wind, zeggen ze.

zaterdag 14 mei 2011 09:42
Spread the love

“Het actieplan is tandeloos en het lijkt erop dat de mensen in de Minst Ontwikkelde Landen er nu slechter voor staan dan voorheen”, zegt Arjun Karki, woordvoerder van de organisaties op de conferentie. “We zijn verontwaardigd en ontgoocheld.”

Meer dan 800 miljoen mensen leven in de 48 landen die als “minst ontwikkeld” bestempeld worden. Drieëndertig van die landen liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara. Het actieplan voor de periode 2011-2012 verklaart dat de belangrijkste verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling bij de landen zelf ligt.

De landen worden opgeroepen om het actieprogramma in te schrijven in hun ontwikkelingsstrategie en om instellingen aan te wijzen die de implementatie moeten controleren. De donorlanden van hun kant hebben hun engagement en het wereldwijde partnerschap benadrukt. “Dat partnerschap omhelst onder meer het systeem van de Verenigde Naties, waaronder de Bretton Woods-instellingen, andere multilaterale instellingen en regionale ontwikkelingsbanken”, zegt de slotverklaring.

Donorlanden engageren zich niet

De organisaties vinden dat de uitkomst van de conferentie niet voldoet aan wat op voorhand was overeengekomen: nieuwe condities vaststellen voor de relatie tussen de Minst Ontwikkelde Landen en hun ontwikkelingspartners, en meer internationale steun verzamelen voor de landen.

“Het is moeilijk om echte engagementen of meetbare doelstellingen te vinden die de mensen in die landen vooruithelpen”, zei Karki op een persconferentie. “Het ontbreekt aan politieke wil. De donorlanden zijn weggekomen zonder zich te engageren om de LDC’s te steunen of obstakels voor hun ontwikkeling weg te nemen. Onze visie, hoop en verwachtingen voor de conferentie waren erg hoog, maar de resultaten die de overheden hebben geproduceerd, hebben die verwachtingen belachelijk gemaakt.”

De conferentie is er ook niet in geslaagd om bijkomende middelen vrij te maken voor de aanpassing aan de klimaatverandering, zegt Lidy Nacpil van de organisatie Jubilee South. Zijn collega Thida Khus van de Cambodjaanse ngo Silaka bestempelt de conferentie als een mislukking. “Die mislukking is vooral op rekening van de ontwikkelde landen te schrijven, omdat ze geen extra middelen toekennen voor de LDC’s”, zegt ze. “Maar ook de overheden van de landen zelf dragen schuld, omdat ze er niet in geslaagd zijn te lobbyen voor hun burgers.”

Kwijtschelding van de schulden

Bij het begin van de conferentie toonden de organisaties zich nog erg ambitieus. Ze eisten de onmiddellijke kwijtschelding van de schulden en een herziening van de rol van het Internationaal Muntfonds (IMF) en de Wereldbank.

Daarnaast vroegen ze om verregaande landbouwhervormingen die ten goede zouden komen aan kleine boeren, duidelijke regels voor genetisch gewijzigde gewassen, grondhonger en de productie van biobrandstoffen, en actie tegen de speculatie op voedselprijzen.

“Het is erg ontgoochelend dat er met onze eisen geen rekening is gehouden, want dat zijn de eisen van de mensen”, zegt Ihsan Karaman, voorzitter van het forum van de organisaties. “In het Actieplan van Istanboel heeft de elite in het noorden haar rol afgezwakt in de evolutie naar een eerlijk en collectief internationaal bewustzijn.”

take down
the paywall
steun ons nu!