Ceci n’est pas een parlement
Nieuws, Politiek, België, Regeringsvorming, Niet in onze naam -

Ceci n’est pas een parlement

Met een intro van Bram Vermeulen, zo startte - na de massapicknick van zaterdag 7 mei in het Park van Koekelberg - op maandagnamiddag 9 mei het Cultuurparlement in de Congreszaal van het Federale Parlement. Een discussieforum in het kader van 'Niet in onze Naam' georganiseerd door Demos, Culture et Démocratie in samenwerking met Brussels Kunstenoverleg en Réseau des Arts à Bruxelles.

woensdag 11 mei 2011 12:50
Spread the love

Als ik niet praat
Heb ik het niet gezegd
Heb ik het niet gezegd
Wist ik er niets van
Kunnen ze mij niets maken
Dus ik praat niet

Refr.:
    Politiek, politiek
    Ik ben er niet, ik ken ze niet
    Politiek, politiek
    Ik kijk niet en ik zeg niets

        (Bram Vermeulen, intro discussieforum Cultuurparlement)

Vrijheid en verbeelding

Een goedgevulde zaal en een prima organisatie (op één lastige geluidspanne na; tekenend voor de communicatiestoornissen die er zich federaal nogal eens voordoen?). Een divers en rijk spectrum van sprekers vooral, met mogelijkheid tot publieke discussie.

Artistieke interventies waren er van Claude Semal, Ivana Momcilovic, Maky en Luc Mishalle.  En alles in goede banen geleid door de twee voorzitters Anne-Marie Impe (Enjeux Internationaux) en Dirk Barrez (DeWereldMorgen.be).

In een inleiding duidden de organisatoren het opzet van dit Cultuurparlement. Bij de huidige politieke patstelling, en hoewel reeds lang gemeenschapsmaterie, als culturele organisaties hokjesoverschrijdend nadenken en argumenteren in solidariteit, vrije meningsuiting en engagement voor een samenleving. Het is de diepe zin van democratie.

Kunst en democratie immers doen beroep op een vrijheid die de noodzakelijke voorwaarde is voor verbeelding, en die het mogelijk maakt respectievelijk te creëren en te argumenteren en antwoorden te vinden op steeds veranderende uitdagingen.

Thema’s

Een eerste luik behandelde ‘de staat van onze democratie’. Karim Zahidi (filosoof en wiskundige, aan de universiteiten in Gent en Antwerpen) wees voor het eerst op een thema dat meermaals terug zou komen: de globalisering van de politieke actualiteit. Hij had het onder andere ook over de visie van de Gravensteengroep op onze democratie en over de burger als politieke klant. (om zijn bijdrage te lezen, klik onderaan)

In hun replieken gingen Dave Sinardet (politoloog aan de universiteiten in Brussel en Antwerpen), Thomas Decreus (politiek filosofoof en medeorganisator van de SHAME-betoging van 23 januari 2011) en Roland de Bodt (onderzoeker en schrijver, voorzitter Culture et Démocratie) in op de inleider. Ze wezen ondermeer op het dreigend democratisch deficit van de politieke instellingen, hun afhankelijkheid van het neoliberalisme, de rol van de politieke partijen. Er werd ook ingegaan op de recente gebeurtenissen in IJsland, de opkomst van burgerinitiatieven, en (eveneens regelmatig terugkomend) risico’s en kansen van (democratisch) populisme.

Marco Martiniello (socioloog, Centre d’Etudes d’Ethnicité et des Migrations, Universiteit Luik) sneed het thema van ‘cultuur, identiteit en politiek’ aan. Het gevaar voor het terugplooien als samenleving op zichzelf, en tegenkantingen tegenover het multiculturalisme. In tegenstelling tot kansen voor diversiteit en multiculturele democratie. Hij verwees ook naar de rol van staat en media in deze evolutie.

Replieken waren er op dit onderwerp van Nadia Fadil (sociologe Universiteit Leuven), Bernard Foccroulle (directeur van het Festival d’ Art Lyrique in Aix-en-Provence, oud-directeur van De Munt) en Edouard Delruelle (Wijsbegeerte Universiteit Luik en Adjunct-Directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen).

Na de pauze tenslotte werd ‘Brussel, kosmopolitische, meertalige en interculturele grootstad’ behandeld. Met een inleiding van Phillipe Van Parijs (economische en sociale ethiek U.C.Louvain en K.U.Leuven), en replieken van Chris Kesteloot (prof. K.U.Leuven), Myriam Stoffen (directrice Zinneke Parade en lid onderzoeksgroep Cosmopolis Vrije Universiteit Brussel) en Fatima Zibouh (onderzoekster Universiteit Luik, doctoraat aan de U.L.Bruxelles over de artistieke expressie van etnisch-culturele minderheden).

Ook hier weer een waaier van thema’s en aspecten. Brussel als vergrendelde of onderhandelde stad. Brussel en migratie, meertaligheid en Europese stad. Ecologische uitdagingen, omgaan met complexiteit en conflict. Taal en onderwijs. Eigen transformatie en nieuwe allianties.

Vervolg

Ondoenbaar om de inhoud van het ‘cultuurparlement’ hier afdoende weer te geven. Wij verwijzen daarom naar gelinkte bijdragen hieronder en naar de website van Demos waar reeds enkele bijdragen terug te vinden zijn. In de loop van de volgende weken wordt dit vervolledigd.

Tijd voor het slotwoord door Lieve Fransen (Niet in onze Naam) en Leen Despiegelaere (Brussels Kunstenoverleg / Réseau des Arts à Bruxelles). Er komt zeker een vervolg op dit initiatief. Na de evaluatie eind deze maand wordt bepaald wat gebeurt met de rijke, inhoudelijke inbreng en hoe verder kan gewerkt worden.

Want hoe symbolisch de Congreszaal van het Federale Parlement als plaats van dit Cultuurparlement ook was, een eindpunt voor het discussieforum kan het allerminst zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!