Op zoek naar een weg uit de crisis met veel jobs
Wereld, Economie, IAO, Imf -

Op zoek naar een weg uit de crisis met veel jobs

Ze zijn niet altijd de beste maatjes, maar soms vinden de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) elkaar toch. Zo bijvoorbeeld op 13 september op een conferentie in de Noorse hoofdstad Oslo om een uitweg te zoeken uit de economische crisis, een uitweg die zowel ecologisch duurzaam is als veel jobs schept.

maandag 30 augustus 2010 16:05
Spread the love

Achtergrond voor deze conferentie is de mondiale werkgelegenheidssituatie die maar blijft verslechteren sinds de financiële crisis van twee jaar geleden. De IAO schat het aantal werklozen dit jaar wereldwijd op 210 miljoen. Dat is maar liefst 34 miljoen meer dan in 2007.

Te weinig werk is een pest die hoge economische en sociale kosten veroorzaakt: werknemers verliezen hun vaardigheden en verdwijnen uit de productieve economie, de vraag slabakt en de economie kan gevangen raken in een terugval met hoge werkloosheid. Dat is allerminst bevorderlijk voor de sociale cohesie en de stabiliteit van een samenleving.

Reden genoeg dus voor de twee internationale organisaties om, samen met regeringsleiders en ministers uit Liberia, Griekenland, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en ook vakbonds- en bedrijfsleiders, naar antwoorden te zoeken. Die moeten zowel werk creëren als een duurzame economische ontwikkeling stimuleren.
 

take down
the paywall
steun ons nu!