Samenleving, België, Stampmedia, Hoger onderwijs, Adhd, Coaching college, Dyslexie, Leerstoornissen, Motivatie -

Dure hogeschool wil studenten meer coachen

Leer- en motivatieproblemen zijn mogelijk achter de rug. Vanaf dit najaar biedt het project Coaching College een totaalconcept van opleiding en begeleiding. Jongeren met nood aan leerzorg krijgen zo de kans om een diploma hoger onderwijs te halen. Maar er hangt wel een fiks prijskaartje aan.

dinsdag 10 augustus 2010 10:50
Spread the love

De helft van de Vlaamse jongeren slaagt niet voor het eerste jaar hoger onderwijs. Het ontbreekt de studenten vaak aan motivatie of de nodige vaardigheden. Voor hen is de stap naar een verdere toekomst te groot en te snel. Om die stap te overbruggen, kunnen studenten zich inschrijven voor de graduaatopleiding Marketing aan het CVO Hoger Instituut der Kempen.

Opleiding in de breedte

Om de jongeren voor te bereiden op het bedrijfsleven, zal het project hen onderwerpen aan een intensieve opleiding. De mogelijkheid tot overnachting, individuele begeleiding en een aanvullend traject aan de hogeschool gaan hierbij hand in hand.

De opleiding is praktijkgerichter dan andere opleidingen binnen het hoger onderwijs. Bovendien volgen de studenten een beperkter programma. Als dagonderwijs is de opleiding bovendien een alternatief voor het ruime aanbod aan centra voor volwassenonderwijs (CVO).

Maar de prijskaartjes per academiejaar zijn minder motiverend: 15.660 euro zonder overnachting en 18.900 euro met. Zaken als vervoer en les- en schoolmateriaal zijn daarbij zelfs niet inbegrepen.

Opleiding in de diepte

Het aantal studiejaren bestaat in tegenstelling tot de standaardnorm uit twee jaar en 120 studiepunten. Tijdens die periode krijgt de student de vereiste studievaardigheden aangeleerd en er is ruime aandacht voor specifieke studieproblemen.

De studenten studeren samen onder toezicht, maar krijgen wel individuele coaching van mentoren. Slechts twintig jongeren worden toegelaten tot de opleiding. Dit moet zowel de kans op slagen als de ambitie voor een masterdiploma verhogen.

© 2010 – StampMedia – Mathieu Vancamp en Ellen de Bièvre

take down
the paywall
steun ons nu!