Protestmeeting van zwarte boeren in South Carolina (foto: Daily Yonder - Keep it Rural)

 

Nieuws, Racisme, Landbouw, VS, IPS, USDA -

Zwarte boeren in VS klagen racisme landbouwministerie aan

ATLANTA (IPS) - Zwarte boeren in het zuiden van de Verenigde Staten beschuldigen het ministerie van Landbouw (USDA) van racisme. De zaak krijgt opnieuw veel aandacht na het onterechte ontslag van een zwarte ambtenaar voor vermeende racistische uitspraken.

vrijdag 6 augustus 2010 12:15
Spread the love

Zwarte boeren hadden in 1997 een grote rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van Landbouw, de zogenaamde Pigford-zaak. Zwarte boeren verloren toen honderden hectaren landbouwgrond per dag, zegt Gary Grant, voorzitter van de Vereniging van Zwarte Boeren in North Carolina.

“De meesten gingen failliet door discriminerende en racistische acties van USDA-ambtenaren.” Ze weigerden de zwarte boeren leningen en hulpprogramma’s, of gaven niet de volledige som, of vertraagden de procedure, zegt Grant.

Wat toen nooit werd verteld, zegt Grant, is dat in USDA-kantoren stroppen aan de muur hingen, dat de ambtenaren dassen droegen met de vlag van de Confederatie op [nvdr: verwijzend naar de zuidelijke staten die in de Amerikaanse burgeroorlog voorstanders waren van de slavernij], “allerlei subtiele hints met de boodschap ‘jongen, vergeet niet waar je bent’. Niet een van hen is ontslagen of gedegradeerd.”

Shirley Sherrod

De zaak krijgt opnieuw aandacht door het ontslag vorige maand van de zwarte ambtenaar Shirley Sherrod, hoofd van het USDA-kantoor voor plattelandsontwikkeling in Georgia.

Een rechtse blogger, Andrew Breitbart, had een video op het internet gezet waarin Sherrod vertelt dat ze niet alles gedaan heeft om een arme blanke boer in nood te helpen. Onder druk van haar oversten bood ze haar ontslag aan.

Maar Breitbart had slechts enkele minuten van de toespraak online gezet. Uit de volledige toespraak, die 45 minuten duurde, bleek dat  Sherrod net de noodzaak tot samenwerking tussen blank en zwart had benadrukt en dat ze de boer in kwestie uiteindelijk geholpen heeft.

Het ministerie bood haar daarop een nieuwe baan aan, president Barack Obama belde Sherrod persoonlijk om zich te verontschuldigen.

50.000 dollar te weinig

De Pigford-zaak werd uiteindelijk buiten de rechtbank geregeld. Gedupeerde boeren konden elk een schadevergoeding van 50.000 dollar (38.000 euro) krijgen.

Sommige boeren vonden dat te weinig omdat hun grond meer waard is, om nog niet te spreken over het jaarlijkse inkomensverlies dat ze leden. “We wilden geen 50.000 dollar, we wilden onze grond terug”, zegt Grant.

Bovendien kregen veel boeren het geld nooit te zien. Volgens John Zippert van de Federatie van Zuidelijke Coöperaties hebben 22.000 mensen zich aangemeld in 1999. “Daarvan hadden er ongeveer 15.000 geen succes.” Niet iedereen kon in beroep gaan.

1,25 miljard dollar

In februari van dit jaar onderhandelde het ministerie van Landbouw over een tweede ronde schadevergoedingen aan zwarte boeren. Zestig- tot zeventigduizend mensen dienden een claim in, Zippert schat dat de helft daarvan voor een claim in aanmerking komt.

Maar daarvoor is uiteindelijk 1,25 miljard dollar (950 miljoen euro) nodig. Een wet in 2008 voorzag in 100 miljoen dollar (76 miljoen euro) voor deze schadevergoedingen.

Het Huis van Afgevaardigden heeft de nieuwe financiering al tweemaal goedgekeurd, maar in de Senaat is de maatregel nog altijd niet op de agenda geraakt.

Een van de oorspronkelijke eisers in de Pigford-zaak, Lucious Abrams, zegt dat iedereen, van bemiddelaar tot advocaat, beter geworden is van deze zaak, behalve de boeren zelf.

“Wat er is gebeurd, is dat de advocaat ons in de steek heeft gelaten”, zegt hij. De advocaat had niet tijdig bijkomende documenten ingediend, aldus Abrams. “Zoals de rechtbank de zaak had geregeld, kon je jezelf niet verdedigen.”

RP  [IPS]

take down
the paywall
steun ons nu!