Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Yanis Varoufakis: wat schuil gaat achter de bizarre beschuldiging van landverraad

De Griekse media in handen van de oligarchie zijn niet van plan te stoppen. Ze roepen op om Yanis Varoufakis te vervolgen voor landverraad. Hieronder leest u zijn antwoord.
woensdag 29 juli 2015

De bizarre poging om me voor het gerecht te dagen op basis van … beschuldiging van landverraad - zogenaamd voor een samenzwering om Griekenland uit de eurozone te duwen - weerspiegelt iets dat veel dieper zit.

Dit is de uiting van een vastberaden inspanning om de vijf maand lange onderhandelingen (van 25 januari tot 5 juli 2015) te delegitimeren - met de trojka ziedend van woede omdat wij de vermetelheid hadden de wijsheid en efficiëntie in vraag te stellen van hun gefaalde programma voor Griekenland.

De doelstelling van mijn zelfbenoemde vervolgers is onze zelfverzekerde onderhandelingspositie te karakteriseren als een aberratie, of beter nog als een 'misdaad' tegen het nationaal belang. Dit althans vanuit het perspectief van de Griekse trojka-gezinde oligarchie.

Mijn 'lafhartige misdaad' zou zijn dat ik, door de collectieve wil van onze regering te verdedigen, als persoon de volgende zonden heb begaan:

 • door de leiders van de eurogroep tegemoet te treden als een gelijke, die het recht had om NEEN te zeggen en die ijzersterke analytische redenen gaf om de catastrofale logica te weerleggen, die er in bestond enorme leningen aan een insolvabele staat toe te kennen onder omstandigheden van zelfvernietigende austeriteit;
 • door aan te tonen dat het mogelijk is een toegewijd europeaan te zijn die  ernaar streeft zijn eigen natie in de eurozone te houden maar tegelijkertijd het beleid van de eurogroep te verwerpen. Dat zal Europa immers beschadigen, het zal de euro uit elkaar doen rukken en het zal – bovenal – Griekenland vastketenen aan schulden, gedreven door austeriteit;
 • door plannen op te stellen tegen contingenties waarmee de leidinggevende collega's van de eurogroep en de hoge ambtenaren van de trojka mij tijdens de discussies bedreigden;
 • door uit te brengen hoe vorige Griekse regeringen essentiële overheidsdepartementen, zoals het Algemeen Secretariaat van de Openbare Inkomsten en het Helleense Bureau voor Statistiek, veranderden in diensten die effectief werden gecontroleerd door de trojka en ingevuld werden om de verkozen regering te ondermijnen.

Het is overduidelijk dat de Griekse regering de plicht heeft de nationale en democratische soevereiniteit te heroveren over alle staatsdepartementen, in het bijzonder die van het ministerie van financiën. Als de regering dat niet doet zal dat ministerie de beleidsinstrumenten verder opgeven, waarvan de kiezers verwachten dat ze worden ingezet voor het mandaat dat ze aan de regering hebben toevertrouwd.

Tijdens mijn werk als minister, hebben mijn team en ikzelf vernieuwende methodes ontworpen om de instrumenten ter beschikking van het ministerie van financiën te ontwikkelen. Dit met als doel om op een efficiënte manier om te gaan met de door de trojka opgelegde verplettering van de liquiditeit (van de banken), en tegelijkertijd uitvoerende de macht terug te nemen die voorheen was misbruikt door de trojka, met de instemming van vorige (Griekse) regeringen.

In plaats van al diegenen in staat van beschuldiging te stellen en te vervolgen die tot op vandaag in de openbare sector functioneerden als vazallen en luitenants van de trojka (en daar aanzienlijke lonen voor opstreken op kosten van de lijdende Griekse belastingbetalers), gaan de politici en de partijen, die door de kiezers werden veroordeeld omdat ze Griekenland in een protectoraat hebben veranderd, mij vervolgen, met de hulp en medeplichtigheid van de media van de oligarchen. Ik draag hun beschuldigingen als eretekens.

De fiere en eerlijke onderhandelingen die de regering van SYRIZA heeft gevoerd vanaf de eerste dag hebben het openbaar debat in Europa reeds volledig veranderd. Het debat over het democratisch deficit dat de eurozone teistert kan niet meer gestopt worden.

Helaas blijken de Griekse cheerleaders van de trojka niet in staat dit historisch succes te aanhoren. De inspanningen om dit debat te criminaliseren zal te pletter storten op dezelfde rotsen waarop ook de platte propagandacampagne tegen de NEEN-stem in het referendum van 5 juli is gestrand: op de grote meerderheid van het Griekse volk.

De blog van Yanis Varoufakis Treason charges: What lurks behind the bizarre allegations van 29 juli 2015 werd vertaald door Lode Vanoost.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door Jan Willems op donderdag 30 juli 2015

  Als www.dewereldmorgen.be nu eens was begonnen het citeren van de Griekse media over het zogeheten ‘landverraad’. Dat zou de argeloze lezer ten minste de kans geven de context van de al dan niet terechte reactie van V. te begrijpen. Nu doe je krek hetzelfde als wat verweten wordt aan ‘de media in handen van de oligarchie’. En blijft het een welles-nietes-spelletje, waarbij – terloops! - de Griekse bevolking helemaal niet gebaat bij is. Overigens blijven er nog talloze andere vragen onbeantwoord zoals: wat is de rol van het Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF)?

  • door Roland Horvath op donderdag 30 juli 2015

   OMFIF: een lobbygroep die beweert een netwerk te vormen van centrale banken en private beleggers fondsen. Maar official is het OMFIF niet en monetary al evenmin. Het kan zijn naam beter veranderen in OMFOEF.

   Geven de Griekse media een redelijke voorstelling van zaken al dan niet in het Grieks? Met de beschikbare informatie in andere media weten we niets meer of niet veel meer. Alles wat we weten is dat gerechtelijke Griekse autoriteiten beweren klachten te hebben gekregen met betrekking tot het werk van YV. We weten ook dat dit absurde verhalen en gestoorde interpretaties zijn, gebruikelijk in een haatcampagne van superrijken tegen Links. Misschien weet de Belgische minister van financiën JVO iets meer, want hij is al jaren een groot voorstander van een grexit.

 • door sam vanderleyden op donderdag 30 juli 2015

  Mijn oprechte steun aan varoufakis! Alle gekende trollen op DWM aanwezig: Ik aniticipeer al op het verwachte gratuite "natrappen" . Maar vooreerst "schol en doe ze nog eens vol"

  • door Hugo Casteels op donderdag 30 juli 2015

   zeer interessant standpunt, het is mij nu volkomen duideliujk

  • door antond op vrijdag 31 juli 2015

   Varoufakis moet óf zijn onschendbaarheid op laten heffen, óf verklaren dat hij het Grieks hoogerechtshof niet vertrouwt. Als hij het hoogerechtshof wél vertrouwt (lijkt me voor de hand liggend), moet hij voor de rechtbank zijn kaarten op tafel leggen.

   Het onjuist om hem nu (à priori) schuldig of onschuldig te verklaren. Hierover past niemand van ons een oordeel, want we weten nu eenmaal veel minder dan de direct betrokkenen.

 • door Roland Horvath op donderdag 30 juli 2015

  YV heeft gelijk met betrekking ten 1e tot het beleid: Geen besparingen oftewel geen austeriteit: AAA Austeriteit, Armoede, Afbraak. En ten 2e tot het democratisch deficit van de eurogroep.

  De eurogroep is een verziekte bedoening. Een groep van 19 ministers van de eurolanden. Een deel van de EU/eurozone Raad, een veel te kleine groep, te persoonlijk, te veel dominantie van Duitsland DE, van Schäuble WS, vergadert achter gesloten deuren. De meeste leden zijn onbekwaam in hun vak gezien de resultaten al 5 jaar lang in Griekenland GR: Een inkomstenverlies van 150 miljard en een afbraak van de economie met 25%. En in de hele EU, de export en de waarde van de euro dalen door besparingen, die de bestedingen en dus de invoer moeten beperken, voor de waarde van de euro. Het tegendeel is bereikt wat kon verwacht worden. De interne markt is primair, export is daarvan een bijproduct. De reden voor de besparingen is minimale bedrijfslasten voor de GMO.

  De EU/ eurozone Raad is het analoge van de US/BE/NL senaat. Er zijn 3 of 4 rechtstreeks verkozen Raadsleden nodig per lidstaat. De Commissie wordt gevormd zoals de regering in de lidstaten, steunend op een meerderheid in Raad en Parlement. Het Parlement moet normale bevoegdheden hebben.

  Dringend. Dit jaar nog, de 1e keer: De EU burgers stemmen jaarlijks een vertrouwensvotum. Als er geen meerderheid voor is, dan volgen nieuwe verkiezingen voor Raad en Parlement. Een redelijke maatregel die niet veel moeite kost. Het EU beleid en de werking van de EU instellingen is nu karikaturaal en zelfvernietigend zoals YV zegt.

 • door Carlos Pauwels op donderdag 30 juli 2015

  Dit is voer voor op de rechtbank. Het is inderdaad een welles nietes spelletje zoals hierboven al is geschreven. Ik geloof geen van beide partijen onvoorwaardelijk. Als Varoufakis echt zo sterk in zijn schoenen staat als hij hierboven zegt dan zou ik in zijn plaats weten wat doen. Ik zou zelf vragen aan het parlement om mijn onschendbaarheid op te heffen. Als ik dat schrijf ga ik er van uit dat het Hooggerechtshof van Griekenland integer is. Als die integriteit ook al in twijfel wordt getrokken of weerlegd, dan zijn we wel heel ver van huis. Ik hoop niet dat Varoufakis hoe dan ook wordt veroordeeld. Iemand is onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen. Ik hoop alleen dat die zaak uitgeklaard wordt op basis van objectiviteit en niet op basis van verwijten over en weer. Durft Varoufakis de uitdaging aan om zelf zijn onschendbaarheid in vraag te stellen? Staat hij niet echt recht in zijn schoenen of is Griekenland corrupt tot op het bot dat dit een véél te groot risico inhoudt om dat als onschuldige te doen? Ik heb vroeger al eens geschreven dat Griekenland een wespennest is en ik wil dat hier nog eens herhalen. Ben wel heel benieuwd naar het verder verloop en zeker naar de afloop. Varoufakis komt hier nooit ongeschonden uit en dat zou heel erg zijn als hij echt niets ten laste kan gelegd worden. Zo heb ik ooit eens een Secretaris Generaal van de Navo ontslag weten nemen. Had hij zich persoonlijk iets te verwijten? Ik weet het niet. Het leven kan hard zijn en zeker het politieke leven! Aan mij is het zeker niet besteed, alhoewel ik ooit eens gevraagd ben.

  • door ria aerts op zaterdag 1 augustus 2015

   Niemand stelt zich blijkbaar de vraag of het normaal is dat men zomaar een politicus van landverraad kan beschuldigen en dat een hooggerechtshof daar zomaar op ingaat. Is deze beschuldiging gedragen door de bevolking? Stond die niet met een vrij hoog percentage achter de onderhandelingen van hun minister van financiën? Bizar.

   • door Carlos Pauwels op zaterdag 1 augustus 2015

    Het is nieuw voor mij dat de bevolking inspraak moet krijgen bij het in beschuldiging stellen van iemand die verdacht wordt van een misdrijf. En ik die altijd gedacht heb dat er een scheiding is der machten. Aan mij is er nog nooit gevraagd wat ik denk van een beschuldiging en een eventuele aanhouding. Ik zou dat ook bizar vinden. Maar, inderdaad, in Griekenland moet je van niets verschieten. In dat voorbeeldland is dat misschien wel gebruikelijk. Als je een referendum kan organiseren en de bevolking zegt hoe ze moeten stemmen (zéér democratisch). Als je dan een overwinning boekt in dat referendum en daarna het tegenovergestelde doet, tja. Dan moet je inderdaad in niets meer verschieten. Wat een .....land. Het wordt tijd dat de meligheid in de commentaren verdwijnt en dat men eens op beide pootjes terecht komt. Die Griekse onschuldige bloeikes toch.

   • door antond op zondag 2 augustus 2015

    De beslissing om al dan niet in rechte te vervolgen, wordt niet genomen door een rachtbank of het hooggerechtshof. De rechterlijke macht moet onafhankelijk van de uitvoerende en wetgevende macht opereren. De beslissing om al dan niet te vervolgen, wordt genomen door een openbare aanklager. Of iemand in de politiek zit of niet, en of hij bij het volk al dan niet populair is, speelt geen enkele rol. Het gaat enkel om de vraag of de wet is overtreden. Dit wordt (en zo moet dat ook zijn) enkel en alleen getoetst door een rechtbank, en niet door het volk of door andere politici.

 • door Michalis op vrijdag 31 juli 2015

  Er komt een moment dat je niet langer marchandeert met datgene waarvan je weet dat het juist is. Dan ga je niet akkoord met wat men jou wil opdringen, ongeacht de gevolgen. Dan volg je jouw diepste weten: jouw geweten. Dan blijf je onverschrokken en sta je pal voor jouw principes. Dan sta je pal voor die mensen die jou hiervoor verkozen en die erop vertrouwden dat je hun vertrouwen niet zou beschamen. Alleen dán blijf je een Waar Mens. En: Varoufakis is zo'n Waar Mens! En wat bestaan er daar maar weinig van in politiek Europa!

 • door Peter Braet op zaterdag 1 augustus 2015

  De echte fout (of misrekening) van Varoufakis was het toepassen van speltheorieën als onderhandelingsstrategie. Niemand kon die man nog vertrouwen, blijkbaar zelfs zijn eigen premier niet. Zijn aftreden is daar een logisch gevolg van en volstaat als "straf". Landverraad is inderdaad een bizarre beschuldiging en zal wel met een sisser aflopen. De rest is politiek, eens of oneens.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties