Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom CEO’s en geen syndicalisten aan het woord over crisis woonzorgcentra?

De woonzorgcentra staan centraal in deze coronacrisis. Er is veel leed geweest bij de bewoners en het personeel. Het probleem met het maatschappelijke debat hierover is dat de CEO’s van de wereld van de woonzorgcentra het debat volledig overheersen. CEO’s zoals Margot Cloet van Zorgnet-Icuro en D...

Biden is een zwak figuur. Gelukkig.

Het mooie aan Bidens overwinning is dat die niet aan Biden te danken is. Na vier jaar Trump zijn heel wat progressieve krachten opgestaan om van Trump af te geraken. Na deze verkiezingen ligt de kracht heel duidelijk bij de progressieve bewegingen. Biden is geen erg progressief figuur. Het is gee...

Zijn we blind voor het autoritaire karakter van de coronamaatregelen?

  Voor het coronavirus het maatschappelijke debat volledig beheerste, leek er aan de linkerzijde een consensus te bestaan dat we in een tijd leven van gevaarlijke verrechtsing. Sinds de uitbraak van het virus lijken we een vorm van fascisering mee te maken zoals het in de boekjes beschrev...

De coronacrisis als kleine oefening voor de klimaatcrisis?

Kan de coronacrisis gezien worden als een erg verkleinde en versnelde versie van de klimaatcrisis? Een aantal zaken komen in elk geval sterk overeen. Hieronder zeven gelijkenissen en enkele conclusies. Net zoals in het debat over klimaatverandering, zien we in een eerste fase wetenschappers ...

Klimaatverandering gooit de mens van zijn voetstuk

In het wereldbeeld waarmee ik opgroeide is de natuur niet meer dan een verzameling grondstoffen voor de mens. En iets waar we soms in gaan wandelen. En dan begin je een aantal zaken te lezen over klimaatverandering. Bijvoorbeeld dat we onderweg zijn naar 4 graden opwarming en dat de aarde dan nog...

De N-VA zet in op besparingen en het versterken van de Vlaamse identiteit. Het is natuurlijk niet nieuw dat men de openbare omroep, het onderwijs en het cultuurbeleid probeert te gebruiken om van bovenaf vorm te geven aan cultuur. Is het mijn taak als leerkracht om die identiteit aan jongeren ove...

Het debat over het Offerfeest: Dierenwelzijn mag enkel opgeofferd worden voor winst

“Als slachthuizen glazen muren hadden zou iedereen vegetariër zijn”, is een bekende uitspraak van Paul McCartney. Of dit klopt weten we natuurlijk niet en of het wenselijk is dat iedereen vegetariër wordt is een discussie die ik hier niet wil voeren. Deze uitspraak doet wel de vraag ...

NGO’s vragen debat over de rol van wetenschap in Europese politiek

Het wetenschappelijk advies zou transparant, objectief en onafhankelijk moeten zijn. Ook zou er meer wetenschap en een meer diverse expertise beschikbaar moeten zijn voor de president van de Europese commissie. Dit werd geschreven door een coalitie van 18 internationale en nationale ...

Een vrijzinnige en analytische kritiek op Vermeersch

In deze tekst probeer ik te beargumenteren dat Etienne Vermeersch' standpunten met betrekking tot de Islam onhoudbaar zijn. Ik stel dat hij niet onderzoekt wat de Islam is, hetgeen onmogelijk is, maar dat hij zelf inhoud geeft aan de Islam. De stelling die ik in deze tekst zal beargu...

Het verbieden van religieuze symbolen als sociale uitsluiting

Moslims uitsluiten maakt je leven makkelijker. Niet omdat hun religie zo'n grote invloed heeft op hun gedrag maar omdat we allemaal weten dat de sociaal-economische status van moslims gemiddeld lager is. Moslims uitsluiten is altijd een vorm van armere medemensen uitsluiten. Dit hoef...