Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De N-VA zet in op besparingen en het versterken van de Vlaamse identiteit. Het is natuurlijk niet nieuw dat men de openbare omroep, het onderwijs en het cultuurbeleid probeert te gebruiken om van bovenaf vorm te geven aan cultuur. Is het mijn taak als leerkracht om die identiteit aan jongeren ove...

Het debat over het Offerfeest: Dierenwelzijn mag enkel opgeofferd worden voor winst

“Als slachthuizen glazen muren hadden zou iedereen vegetariër zijn”, is een bekende uitspraak van Paul McCartney. Of dit klopt weten we natuurlijk niet en of het wenselijk is dat iedereen vegetariër wordt is een discussie die ik hier niet wil voeren. Deze uitspraak doet wel de vraag ...

NGO’s vragen debat over de rol van wetenschap in Europese politiek

Het wetenschappelijk advies zou transparant, objectief en onafhankelijk moeten zijn. Ook zou er meer wetenschap en een meer diverse expertise beschikbaar moeten zijn voor de president van de Europese commissie. Dit werd geschreven door een coalitie van 18 internationale en nationale ...

Een vrijzinnige en analytische kritiek op Vermeersch

In deze tekst probeer ik te beargumenteren dat Etienne Vermeersch' standpunten met betrekking tot de Islam onhoudbaar zijn. Ik stel dat hij niet onderzoekt wat de Islam is, hetgeen onmogelijk is, maar dat hij zelf inhoud geeft aan de Islam. De stelling die ik in deze tekst zal beargu...

Het verbieden van religieuze symbolen als sociale uitsluiting

Moslims uitsluiten maakt je leven makkelijker. Niet omdat hun religie zo'n grote invloed heeft op hun gedrag maar omdat we allemaal weten dat de sociaal-economische status van moslims gemiddeld lager is. Moslims uitsluiten is altijd een vorm van armere medemensen uitsluiten. Dit hoef...