Een vrijzinnige en analytische kritiek op Vermeersch
Islam, Etienne Vermeersch, vrijzinnigheid, geloof -

Een vrijzinnige en analytische kritiek op Vermeersch

woensdag 8 mei 2013 23:21
Spread the love

In deze tekst probeer ik te beargumenteren dat Etienne Vermeersch’ standpunten met betrekking tot de Islam onhoudbaar zijn. Ik stel dat hij niet onderzoekt wat de Islam is, hetgeen onmogelijk is, maar dat hij zelf inhoud geeft aan de Islam. De stelling die ik in deze tekst zal beargumenteren is dat een godsdienst geen inhoud heeft totdat iemand inhoud geven aan het geloof. Hieruit volgt dat er geen gemeenschappelijk kenmerk is van alle volgers van een bepaald geloof omdat elke stelling die gevolgd wordt door de een verworpen wordt door de ander. Het enige wat moslims gemeen hebben is dat ze zich moslims noemen en hun godsdienst de Islam noemen. En dit geldt natuurlijk voor elke godsdienst.

Volgers van eenzelfde godsdienst hebben wel een duidelijk instrument om inhoud te geven aan hun godsdienst. Een moslim is dan iemand die probeert te leven volgens de wil van God. Maar ik ben ervan overtuigd dat God niet bestaat en dus is dit voor mij een zinloos en onwerkbaar instrument. Openbaringsgodsdiensten kunnen op die manier niet gedefinieerd worden door vrijzinnigen omdat er geen God is die iets geopenbaard heeft.

De meeste vrijzinnigen die inhoud willen geven aan een godsdienst gebruiken dan ook een soort interne consistentie. Aangenomen dat de geschriften wel iets te maken hebben met een boodschap van de verkeerdelijk veronderstelde God, is een moslim iemand die probeert te leven naar de inhoud van de Koran. Het is een toch wel grappig punt dat moslims volgens deze redenering niet zouden kunnen bestaan aangezien de Koran op zichzelf tegenstrijdig is, net zoals de Bijbel en de Joodse geschriften. Niemand kan leven zoals de bijbel het voorschrijft omdat de bijbel tegenstrijdige dingen voorschrijft. Iemand die dit niet weet heeft deze boeken werkelijk nog nooit open gehad.

Maar er zijn toch wel heel duidelijk dingen die in de teksten gesteld worden en die niet tegengesproken worden? Misschien zijn die er maar ik heb ze nog niet gevonden. En indien iemand deze zaken vindt, vermoed ik dat het dingen zijn die helemaal niet behoren tot de inhoud die gewoonlijk aan deze godsdiensten gegeven worden. Maar moslims hebben toch een gemeenschappelijk idee van God, de Koran en de profeet? Nee, de Islam heeft bijvoorbeeld een lange traditie van pantheïsme.[1] En het wordt nog grappiger want deze pantheïstische moslims interpreteren de Koran letterlijk en dan met name het vers dat stelt dat God het licht is. Dus een letterlijke interpretatie van de Koran leidt tot een pantheïstische Islam. Waarom heeft Etienne Vermeersch hier nooit op gewezen?

Een tweede argument is nog dat de vertaling naar concrete handeling in de hedendaagse samenleving interpretatie vereist die voor een buitenstaander onmogelijk gecontroleerd kan worden. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Een moslim zei ooit tegen me dat hij niet meedeed aan de ramadan omdat de ramadan diende om mee te leven met de armen en inleving in hun situatie mogelijk te maken. Maar omdat de ramadan tegenwoordig volgens deze moslim gepaard ging met een enorm eetfestijn na iedere zonsondergang wat ertoe leidde dat veel moslims zelfs bijkwamen tijdens de ramadan concludeerde hij dat het als moslim tegenwoordig beter is niet deel te nemen aan de ramadan. In dit heel alledaags gesprek werd dus een van de vijf pijlers van de Islam onderuit gehaald en als buitenstaander is het onmogelijk om hier kritiek op te geven omdat de vraag uiteindelijk is of deze moslim doet wat God wil dat hij doet, maar God bestaat niet in mijn opinie, dus kan ik ook niet weten wat God wil van deze man.

Als ik denk dat God niet bestaat, hoe kan ik dat achterhalen wat God van deze mensen wil? De onderzoeksopdracht van mensen zoals Etienne Vermeersch is al tegenstrijdig voordat ze begonnen is. De geschriften van de openbaringsgodsdiensten zijn intern tegenstrijdig en volstrekt onbegrijpbaar. Ik daag Etienne Vermeersch en anderen uit om een enkele stelling uit deze teksten te halen die niet weerlegd kan worden met een andere tekst uit dezelfde godsdienst. Zoals eerder vermeld kan men uit de Koran niet eens concluderen dat de Islam monotheïstisch is. Godsdiensten hebben geen inhoud zolang men er geen inhoud aan geeft.

En dat is dan ook de maatschappelijke functie van experten op vlak van de Islam zoals Etienne Vermeersch. Hij onderzoekt de Islam niet, hij geeft zelf inhoud aan de Islam. De inhoud die volgens hem aan de Islam toebehoort wordt door hem toegeschreven aan de Islam door selectie en interpretatie van teksten. Opnieuw, indien hij andere teksten had geselecteerd had hij kunnen stellen dat de Islam een pantheïstische godsdienst is in plaats van een achterlijke.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!