Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Pandemisten

  De vrederechter werd ingeschakeld door onze lokale bestuurders, leden van Groen. Stante pede moesten de vorige organisaties, en nu wij de Pandemisten, eruit – om de stadskas te spijzen. Goed voor de boekhouding van de stad in 2023, pech voor het collectief patrimonium. De partij ondersc...

Pandemisten reageren op bericht WoninGent

WoninGent kondigde vandaag aan dat ze een sociale tijdelijke invulling met woonmogelijkheid heeft gevonden voor het Craemersklooster. Ze willen een deel van het gebouw gebruiken om jongeren op te vangen in precaire situaties of onder toezicht van de jeugdrechter. De Pandemisten zijn verheugd d...

Op zondagnacht hebben de pandemisten, die opnieuw het Caermersklooster kraakten op 19 december, het stad volgehangen met posters waarop hun vijf eisen naar Stad Gent en het stadsbedrijf WoninGent te lezen zijn: 1. Het Caermersklooster blijft in publieke handen 2. Er komt een sociale tijdelijk...

  "Wij wilen dat het pand in publieke handen blijft en dat er een stop komt op de groeiende verkoop van gemeengoed in onze stad", zeggen ze. Ook eisen ze dat er een tijdelijke sociale invulling met woonmogelijkheid komt, totdat het een definitieve bestemming krijgt. Verder hekelen ze h...

Open brief Pandemisten: burgers eruit, speculanten erin?

Een open brief, gericht aan alle Gentenaren alle levenaars. Gericht aan het stadsbestuur haar paraplu's, haar onwil en haar onmacht. Aan de provincie en haar onwil. Aan de Vlaamse overheid en haar onmenselijkheid en haar beroving van rechten. Het doek en de maskers zijn gevallen. Din...

De pandemisten: een geslaagde actie in de gemeenteraad

Niet bevoegd mondje toe, zo klinkt het bij de gemeenteraad. Hetzelfde bestuur dat op de gemeenteraad van juni nog besloot om het bestuur dichter bij de burger te brengen. Wel als het bestuur niet dichter bij de burger komt, dan komt de burger dichter bij haar bestuur. Namelijk in haar ...

‘Agendeer burgerinitiatief ‘Pand’ voor Gentse gemeenteraad van 25 oktober’

  In juni nam de gemeenteraad van Gent unaniem een nieuw reglement aan om het bestuur dichter bij de burger te brengen. Zo werd het aantal handtekeningen nodig om als burger te spreken op de gemeenteraad over een "voorstel van de burgers" verminderd tot 1000 handtekeningen. 1.800 Gente...

‘Delen we dromen of dagvaardingen?’ Open brief van de Pandemisten over de wooncrisis en publiek goed

  Sinds mei zijn de Pandemisten in Gent opgedoken. Deze groep voert actie tegen de geplande verkoop van een historisch Karmelietenklooster (Het Pand) aan het Patershol. Tot voor kort woonden hier sociale huurders. Zij zijn nu stilaan allemaal verhuisd. Een historische plek zoals ...

  “Artikel 23 van de Belgische Grondwet: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat o.a. het recht op een behoorlijke huisvesting” De verkoop wordt onder de radar voorbereid door provincie Oost-Vlaanderen, WoninGent en Stad Gent en dat vinden wij een slecht tek...