De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief Pandemisten: burgers eruit, speculanten erin?
De pandemisten

Open brief Pandemisten: burgers eruit, speculanten erin?

maandag 29 november 2021 13:02
Spread the love

Een open brief, gericht aan alle Gentenaren alle levenaars. Gericht aan het stadsbestuur haar paraplu’s, haar onwil en haar onmacht. Aan de provincie en haar onwil. Aan de Vlaamse overheid en haar onmenselijkheid en haar beroving van rechten.

Het doek en de maskers zijn gevallen. Dinsdag 24 november herhaalde geschiedenis zich. De bezetters van het pand moeten eruit. De stad en haar paraplu’s overhandigen het vonnis: op 7 december dienen de Pandemisten en Gentenaren hun oord te verlaten. Onze oase in een oververhitte woonmarkt. Armen eruit, rijken erin. Pal voor de winter de vrieskou in, op straat en de deuren van het Pand dicht voor betaalbaar wonen.

Een datum waarop er niet gekozen werd voor stroppendragers, creesers, klokkenluiders, Pandinisten, Pandemisten, burgers, Jan met de Pet, Ahmed met de bromfiets, Sandra met de snor. Allemaal deel van de geschiedenis van Gent. Zij spelen tot op vandaag en morgen een rol in wat het betekent om Gentenaar te zijn. Ze zijn helemaal geen elitaire klasse van zogeheten beroepsactivisten. Het zijn net gewone mensen die zich verenigen los van kleur of culturele waarden en normen. Maar zich in eenheid opstellen als gevolg van een onteigening van een van de meest fundamentele mensenrechten: Het recht op wonen.

Het vonnis keert zich niet alleen tegen elke vorm van oppositie, tegen verzet maar tegen iedereen die het pand betreedt. Op dit moment kan het vonnis in gang gezet worden om elk van ons van het publiek domein te verwijderen. Juridisch, politiek en bestuurlijk wordt het pand klaargestoomd voor haar neoliberaal lot, valorisatie, verkoop, vervreemding aan de hoogste bieder. Aan de Fernand Hutsen en de gelddutsen. Zodat de rijke z’n magazine kan lezen in penthouse met panorama.

Voor het Caermersklooster houden de stad Gent en de provincie twijfelachtige plannen achter de hand. Een jaar debat, maar waar? Zal dit gebeuren in hippe koffiehuizen? In lokaal buurtcentra? Alvast niet in de gemeenteraad, waar het debat over grond, wonen en investeren het hardst nodig is, de burger dient daar haar stem te vinden. Over de tijdelijke invulling is nog steeds niets gezegd, buiten dat het niet aan de Pandemisten is om een conciërge rol op te nemen. Iets wat wij naar de stad vanaf het begin communiceerde, het Pand is van de Gentenaren en dat wil iedereen hier zou houden. De plek is niet exclusief voor Pandemisten, ze is wat ze hoort te zijn, toegankelijk voor iedereen.

Het Pand dreigt een jaar leeg te staan, na 750 jaar publieke dienst. Het Pand wordt klaargestoomd voor verkoop.

Almaar meer zien we dat de overheid haar capaciteit om het recht op wonen te garanderen overlaat aan wie kapitaal heeft, doordat ze van dat elementair recht een markt maakt.

De site van het Pand is geen alleenstaand geval. Boeren verloren al meer als 1600 ha publieke grond en krijgen een dubbele last, zowel hun grond als hun woonst wordt hen ontnomen. Voedselsoevereiniteit wordt verkocht. Burgers verloren 14 ha in de Arsenaalsite, 14 ha waar het recht op wonen primair had moeten gelden en waar ook een sociaal-culturele hub voor alle Gentenaren had kunnen worden gecreëerd, belooft nu een speculatief paradijs te worden waar het geld alleen maar naar boven rolt.

Van het stadsbestuur krijgen we te horen dat de ‘commissie’ van de gemeenteraad niet bevoegd is om in te grijpen of zelfs maar uit te spreken over de toekomst van het Pand.

Dat is aan de eigenaren, aan de markt. De invulling en het bezit van het Pand, becommentarieerd door een stadsdebat, heeft de grote kans finaal beslist te worden door correcte “partners”, de wel lievende grootgrondbezitters, de fleurige immobiliën, de gemotiveerde kapitaalkrachtige geëngageerde ondernemer. Terwijl het Pand jarenlang, nog recent gerenoveerde sociale woningen herbergde, en ook een enorme historische waarde heeft voor alle Gentenaren.

Geef de mensen zonder cent eens een woning in ons Gent!

Als het bestuur niet dichter bij de burger komt, dan komt de burger dichter bij het bestuur. Dat is wat de Pandemisten sinds 1 mei doen, in verzet tegen privatisering en brachten een democratisch proces op gang, samen met burgers, sympathisanten, sociale organisaties, met het gemeen. Om mee na te denken over een publieke invulling voor het Karmelietenklooster en, breder, hoe we de wooncrisis kunnen overwinnen. Het Gentse stadsbestuur mag dan wel de mond vol hebben over participatie, het zijn de burgers die voor hun rechten opkomen en een stem eisen in het bestuur. In tal van initiatieven neemt de stad zelf de regie in handen, over hoe burgers aan het beleid kunnen participeren.

Onderzoekers en sociaal geëngageerde burgers als Pascal Debruyne maakten hierbij twee bedenkingen. De Stad wordt zenuwachtig en reageert verkrampt als burgers niet op het initiatief van de overheid wachten en zelf actief hun democratisch recht nemen. En bovendien, zodra het over grond en geld gaat, valt het beleid niet meer te beïnvloeden door participerende burgers. De grond van de zaak is de zaak van de grond, net die grondzaak lijkt geen democratie te verdragen.

“De pandemisten krijgen een rol in het het participatietraject”, zei een medewerker van de schepen van participatie op de Raad der Wijzen, een initiatief van de pandemisten voor overleg tussen middenveld, burgers en stad. Tegelijk gaat diezelfde overheid een juridische strijd aan, tegen de democratie, om de bezetters uit het pand te zetten.

“Willen verweerders een ‘vinger in de pap’, dan kunnen ze zich verkiesbaar stellen om deel te hebben aan het gemeentelijk bestuur,” verkondigt de rechter luchtig over onze democratie.
Waar in onze stem? Voor de stad, niet in het beleid, niet in de gemeenteraad, niet in het Pand, niet op straat.

Via WoninGent heeft de stad alle macht in handen. Niemand verplicht jullie om het pand te ontruimen, en de bewoners pal voor de winter op straat te gooien. De toepassing van het vonnis ligt bij de stad. Dat er al zo lang gewacht wordt om tot uitzetting over te gaan, wijst erop dat onze strijd drukt op de macht. Net die druk laat toe dat er nog steeds mogelijkheid is tot verzoening. Laat ons er voor zorgen dat de geschiedenis zich terug herhaalt, en dat: zoals 40 jaar geleden; toen de strijd van de Pandinisten, de eerste bezetters, meer dan 20 jaar betaalbaar wonen garandeerde in het Pand. Geef de Pandemisten hun rechtmatige plaats in het debat, hou ze in het Caermersklooster.

Het Pand behoort aan de Gentenaren!

Als de Pandemisten eruit vliegen, heerste er weer ‘orde’, maar die orde is op zand gebouwd. De beweging voor het recht op wonen, zal zich morgen met luidere stem verheffen, tot de schrik van de machthebbers: Ik was, ik ben en ik zal zijn!

Op 06 december om 19 uur organiseren de Pandemisten een grote anit-uitzetting betoging. – Lange Steenstraat 16, 9000 Gent
https://fb.me/e/39ZJwIga9

Pandez-vous!

 

Ondertekenaars:

Lieven De Cauter
Pascal De Bruyne
Ludo De Brabander – Vrede Vzw
Dominique Willaert
Climaxi

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!