De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vredeshuis Gent gekraakt
Pandemisten

Ontruiming van het oude Vredeshuis in Gent

De Pandemisten hebben het Vredeshuis verlaten. Het gebouw waar we drie maanden lang actie voerden over recht op behoorlijke huisvesting, autonome vrouwen in oorlogsgebieden en het juk van de fossiele brandstoffenindustrie.

donderdag 13 april 2023 10:34
Spread the love

 

De vrederechter werd ingeschakeld door onze lokale bestuurders, leden van Groen. Stante pede moesten de vorige organisaties, en nu wij de Pandemisten, eruit – om de stadskas te spijzen. Goed voor de boekhouding van de stad in 2023, pech voor het collectief patrimonium. De partij onderschrijft daarmee het idee dat ze een ‘goede huisvader’ moet zijn, wat meteen gelijk staat met budgetten in evenwicht, waaruit vanzelfsprekend volgt dat je eenmalig geld ophaalt door waardevolle publieke gebouwen te verkopen aan burgers die er al warmpjes bij zitten. Het is een gemiste kans voor Groen om samen met de burgers die het wel nodig hebben van onderuit iets op te bouwen. Groen had een nieuwe definitie kunnen geven aan de praktijk van tijdelijke invulling: een vrijplaats maken waar op een constructieve manier kan nagedacht worden over de woonproblematiek en publiek goed. Groen slaagt er niet in om haar eigen woorden in daden om te zetten, omdat ze zich laat leiden door de vrees als “extreem” bestempeld te worden.

Dertig jaar lang heeft het Vredeshuis zijn rol vervuld als sociaal en maatschappelijk relevante plek. Maar tien jaar lang was Stad Gent een slechte huisvader en is het pand in verval geraakt. De organisaties die er werkten trokken al langer aan de alarmbel, maar het was een bewuste keuze om daar niet op in te gaan.

Maar de strijd is nog maar net begonnen. Ook al blijven onze bestuurders toondoof voor onze belangrijkste eis: de onmiddellijke stopzetting van de privatisering van publiek goed, toch zijn we in onze opzet geslaagd. Het doel van onze actie was in de eerste plaats bewustmaking bij degenen die het aanbelangt, de armen en jongeren, dat de hoge huur en de onmogelijke hypotheek, niet een individueel probleem is. We komen elkaar nog tegen en hopelijk schrijven we dan een ander verhaal. Eén waarbij Groen wel omkijkt naar haar kiespubliek, naar de acties van Jong groen en het potentieel dat groepen zoals de Pandemisten bieden. Het recht op wonen afdwingen vereist collectieve actie. Onze actie was een boodschap aan de mensen in woningnood: dwing onze bestuurders om in het belang van hun burgers te handelen door je met ons verder te verzetten tegen privatiseringen zoals deze van het Vredeshuis, het Blauwhuis, het Arsenaal, ‘t Pand in het Caermersklooster.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!